ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics

ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics

ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song By Saahus Prince Telugu Lyrics Ye Raagamo Theliyadhe Lyrics in Telugu ఏ రాగమో తెలియదే ఆశ కలిగున్నా – తృష్ణ కలిగున్నా- ఆరాధించాలని ఆత్మతో సత్యముతో – నా పూర్ణ హృదయముతో – నిన్ను ఘనపరచాలని ఏ రాగమో తెలియదు – ఏ తాళమో తెలియదు యేమని పాడను నిన్ను ఎంతని పొగడెదను … Read more

విరిగి నలిగిన నన్ను | Virigi Naligina Nannu Song Lyrics

విరిగి నలిగిన నన్ను | Virigi Naligina Nannu Song Lyrics

విరిగి నలిగిన నన్ను చెదరనీయదెన్నడు | Virigi Naligina Nannu Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Virigi Naligina Nannu Lyrics in Telugu విరిగి నలిగిన నన్ను చెదరనీయదెన్నడు – యేసయ్య నీ ప్రేమ ఒంటరిగా ఎన్నడూ నను విడువదు – ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ (2) తల్లిలా నను లాలించును… – పడనీయదు నన్నెపుడు నా కన్నీరంతా తుడచును – కౌగిలిలో హత్తుకొనున్ నా బలహీనతలలో నా బలం … Read more

నీవు తోడుంటే చాలు | Neevu Thodunte Chalu Song Lyrics

నీవు తోడుంటే చాలు | Neevu Thodunte Chalu Song Lyrics

నీవు తోడుంటే చాలు | Neevu Thodunte Chalu Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Neevu Thodunte Chalu song lyrics in Telugu నీవు తోడుంటే చాలు నాకేమీ ఇక వద్దు – నీ స్నేహం నాకు చాలు యేసయ్య (2)   ఒక ఆశ యేసయ్య నా తోడై ఉండవా – నా ఆశ తీర్చయ్యా యేసయ్యా నా ఆశ నీవయ్యా నీ ప్రేమ చాలయ్య నా తీర్చయ్యా … Read more

యేసుని యేసుని మాటలు విందువా | Yesuni Yesuni Matalu Vindhuva Song Lyrics

యేసుని యేసుని మాటలు విందువా | Yesuni Yesuni Matalu Vindhuva Song Lyrics

యేసుని యేసుని మాటలు విందువా | Yesuni Yesuni Matalu Vindhuva Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Yesuni Yesuni Matalu Vindhuva Lyrics in Telugu యేసుని యేసుని మాటలు విందువా – నీ యిల్లు నీ యిల్లు బండపై కట్టెదవా ఆకాశం గతియించిన భూమి మార్పు పొందినా (2) యేసుని మాటలు చెదరవులే – విన్నావంటే నీవు కదలవులే    || యేసుని || 1. తగ్గించుకొనుము ఆయనే … Read more

దేవా నా దేవా నీకే వందనం| Deva Na Deva Neeke Vandanam

దేవా నా దేవా నీకే వందనం| Deva Na Deva Neeke Vandanam

దేవా నా దేవా నీకే వందనం| Deva Na Deva Neeke Vandanam || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Deva Na Deva Neeke Vandanam Lyrics in Telugu దేవా నా దేవా నీకే వందనం – నీ కృపలో నను కాచిన నీకే స్తోత్రము ధన్యులము మేము యేసయ్యా – నీ లాంటి దేవుడెవరయ్యా కరుణించు ఈ దీనులను – నిత్యము నిన్నే సేవింతుమ్ (2) నీవే నా హృదయంలో … Read more

భక్తులారా స్మరియించెదము | Bakthulara Smariyinchedamu

భక్తులారా స్మరియించెదము | Bakthulara Smariyinchedamu

భక్తులారా స్మరియించెదము | Bakthulara Smariyinchedamu || Seeyonu Geethalu Telugu Lyrics Bakthulara Smariyinchedamu Song Lyrics in Telugu భక్తులారా స్మరియించెదము – ప్రభు చేసిన మేలులన్నిటిని (2) అడిగి ఊహించు వాటి కన్నా మరి (2) సర్వము చక్కగ చేసె (2)       || భక్తులారా || 1. గాలి తుఫానులను గద్దించి – బాధలను తొలగించే (2) శ్రమలలో మనకు తోడైయుండి (2) బయలు పరచె తన జయమున్ (2)     || భక్తులారా … Read more

రా నా ప్రియా యేసు రా | Ra Na Priya Yesu Ra

రా నా ప్రియా యేసు రా | Ra Na Priya Yesu Ra

రా నా ప్రియా యేసు రా | Ra Na Priya Yesu Ra || Telugu Christian Praise Song by Pranith Paul Telugu Lyrics Ra Na Priya Yesu Ra Lyrics in Telugu ఎత్తుకే ఎదిగినా – నామమే పొందినా (2) నాకు మాత్రము నీవే చాలయ్యా – నీ జాడలో నే నడుస్తానయ్యా నీ కౌగిలిలో నే ఉంటా రా… నా ప్రియ యేసు రా… హో… ఓ … Read more

నా మీద నీవు చూపు ప్రేమకై | Naa Meeda Neevu Chupu Song Lyrics

నా మీద నీవు చూపు ప్రేమకై | Naa Meeda Neevu Chupu Song Lyrics

నా మీద నీవు చూపు ప్రేమకై | Naa Meeda Neevu Chupu Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Naa Meeda Neevu Chupu Premakai Song Lyrics in Telugu మాపైన నీవు చూపు ప్రేమకై – కళ్లు చెమ్మగిల్లేనయ్యా (2) మాలో ఏముందయా మాకర్థమే కాదయా మాలో ఏముందయా అస్సలర్థమే కాదయా జీవితాంతం నీ కౌగిలిలో మేమయ్యా యేసయ్యా ఒదిగిపోతానయ్యా ఒదిగిపోతానయ్యా – ఒదిగిపోతానయ్యా యేసయ్యా || … Read more

నన్ను కావగ వచ్చిన నజరేయా యేసయ్యా | Nannu Kavaga Vachina

నన్ను కావగ వచ్చిన నజరేయా యేసయ్యా | Nannu Kavaga Vachina

నన్ను కావగ వచ్చిన నజరేయా యేసయ్యా | Nannu Kavaga Vachina || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Nannu Kavaga Vachina Lyrics in Telugu నన్ను కావగ వచ్చిన నజరేయా యేసయ్యా నేను పాపము చేసినా చూపావు నీ దయా నన్ను ఎన్నడూ విడిచిపోకుమయ్యా ఓ… సిలువ నీడలో నన్ను దాచుమయ్యా లోకమంతా నన్ను దోషిగ చూసినా ఆ … ప్రేమతోనే నన్ను చేరదీసిన          || నన్ను || 1. నిన్ను … Read more

యేసు ఎంత వరాల మనస్సు | Yeso Entha Varala Manaso

యేసు ఎంత వరాల మనస్సు | Yeso Entha Varala Manaso

యేసు ఎంత వరాల మనస్సు | Yeso Entha Varala Manaso || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Yeso Entho Varala Manaso Song Lyrics in Telugu యేసో ఎంత వరాల మనసో నీది – చిత్ర చిత్రాలుగా విన్నానయ్యా ఊసు ప్రభువా హైలెస్సో – నీ మహిమే హైలెస్సో || యేసో || 1. గాలి వానొచ్చి నడి యేటిలోన – నావ అల్లాడగా నీవే కాపాడినవే హా కంట … Read more

You Cannot Copy My Content Bro