మరణము నుండి ప్రాణమును | Maranamu Nundi Pranamu Lyrics

మరణము నుండి ప్రాణమును | Maranamu Nundi Pranamu Lyrics

మరణము నుండి ప్రాణమును | Maranamu Nundi Pranamunu Lyrics || Telugu Christian Thanks Giving Song Telugu Lyrics Maranamu Nundi Pranamu Telugu Lyrics మరణము నుండి ప్రాణమును – కన్నీళ్ళ నుండి కన్నులను (2) కాపాడిన నా యేసయ్యా – కరుణించిన నా యేసయ్యా (2) యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా – నా యేసయ్యా (2)    || మరణము || 1. బాధల నుండి బ్రతుకును – పాతాళము నుండి ప్రాణమును … Read more

కంచె వేశావు మా ఇంటికి | Kanche Vesavu Maa Intiki

కంచె వేశావు మా ఇంటికి | Kanche Vesavu Maa Intiki

కంచె వేశావు మా ఇంటికి | Kanche Vesavu Maa Intiki || New Year Telugu Christian Song Telugu Lyrics Kanche Vesavu Maa Intiki Lyrics in Telugu కంచె వేశావు మా ఇంటికి – కరుణ చూపావు మా బ్రతుకులో (2) నీతి సూర్యుడా తేజోమయా – నీ వెలుగు మా ఇంట నింపావయ్యా (2) నీవుండగా ఏ లోటు లేనే లేదు యేసయ్యా – నేను మా ఇంటివారము నిన్నే … Read more

అంకితం ప్రభూ నా జీవితం | Ankitham Prabhu Naa Jeevitham

అంకితం ప్రభూ నా జీవితం | Ankitham Prabhu Naa Jeevitham

అంకితం ప్రభూ నా జీవితం | Ankitham Prabhu Naa Jeevitham || Telugu Christian Thanks Giving Song Telugu Lyrics Ankitham Prabhu Naa Jeevitham Song Lyrics in Telugu అంకితం ప్రభూ నా జీవితం – నీ చరణాల సేవకే అంకితమయ్యా (2) నీ సేవకై ఈ సమర్పణా – అంగీకరించుము నాదు రక్షకా (2)    || అంకితం || 1. మోడుబారిన నా జీవితం – చిగురింపజేసావు దేవా నిష్ఫలమైన … Read more

నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే | Na Prathi Avasaram | Vandanam lyrics

నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే | Na Prathi Avasaram

నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే | Na Prathi Avasaram || Telugu Christian Thanks Giving Song Telugu Lyrics Na Prathi Avasaram Song Lyrics in Telugu నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే యేసయ్యా నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చు వాడవు నీవే యేసయ్యా ఆకలితో నే అలమటించినపుడు – అక్కర నెరిగి ఆదుకున్నవు (2) వందనము యేసయ్యా – నీకే వందనము యేసయ్యా   || నా ప్రతి || … Read more

నీవు చేసిన మేళ్లకు | Neevu Chesina Mellaku

నీవు చేసిన మేళ్లకు | Neevu Chesina Mellaku

నీవు చేసిన మేళ్లకు | Neevu Chesina Mellaku || Telugu Christian Worship Song (Jyothi Raju Garu) Telugu Lyrics Neevu Chesina Mellaku lyrics in Telugu నీవు చేసిన మేళ్లకు నీవు చూపిన కృపలకు (2) వందనం యేసయ్యా – వందనం యేసయ్యా (2) 1. ఏ పాటివాడనని నేను నన్నెంతగానో ప్రేమించావు అంచెలంచెలుగా హెచ్చించి నన్నెంతగానో దీవించావు (2) వందనం యేసయ్యా – వందనం యేసయ్యా (2) 2. బలహీనులైన … Read more

ఎనలేని ప్రేమ నాపైన చూపి | Enaleni Prema Lyrics

ఎనలేని ప్రేమ నాపైన చూపి | Enaleni Prema Lyrics

ఎనలేని ప్రేమ నాపైన చూపి | Enaleni Prema Lyrics || Telugu Christian Thanksgiving Song by Aaron Jeshurun Telugu Lyrics Enaleni Prema Song Lyrics in Telugu ఎనలేని ప్రేమ నాపైన చూపి – నీ వారసునిగ చేసినావు (2) నీ ప్రేమ నేను చాటెదన్ – నా సర్వం నీవే యేసయ్యా (2)    || ఎనలేని || 1. నా శిక్షకు ప్రతిగా – ప్రాణము పెట్టిన దేవా నీ … Read more

నేను ఏమాత్రము | Nenu Emathramu Song Lyrics | ఇంతవరకు నీవు

నేను ఏమాత్రము | Nenu Emathramu Song Lyrics | ఇంతవరకు నీవు

నేను ఏమాత్రము | Nenu Emathramu | NEW TELUGU CHRISTIAN SONG 2023 Telugu Lyrics Nenemaathramu Song lyrics in Telugu ఇంతవరకు నీవు నన్ను నడిపించుకు నేనేమాత్రము – నా జీవితమేమాత్రము ఇంతవరకు నీవు నన్ను భరియించుటకు నేనేమాత్రము – మేము ఏమాత్రము నే చూచిన గొప్ప క్రియలు నీ చేతి బహుమానమే – నే చూచే ఘనకార్యాలు నీ దయ వలనే (2) || ఇంతవరకు || 1.  ఎన్నుకుంటివే నన్ను … Read more

నా కనుల వెంబడి కన్నీరు రానీయక | Naa Kanula Vembadi Kanneru Raaniyyaka Lyrics

naa kanula vembadi kanneru raaniyyaka lyrics

నా కనుల వెంబడి కన్నీరు రానీయక | Naa Kanula Vembadi Kanneru Raaniyyaka Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Naa Kanula Vembadi Kanneru Raaniyyaka Song Lyrics in Telugu నా కనుల వెంబడి కన్నీరు రానీయక – నా ముఖములో దుఖమే ఉండనీయక.. చిరునవ్వుతో నింపినా యేసయ్యా (2) ఆరాధనా ఆరాధనా నీకే   (4)     || నా కనుల || 1. అవమానాలను ఆశీర్వాదముగా – నిందలన్నిటిని … Read more

నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా | Ninne Ninne Ne Koluthunayya Song Lyrics

ninne ninne ne koluthunayya song lyrics

Telugu Lyrics Ninne Ninne Ne Koluthunayya Song Lyrics in Telugu యేసయ్యా.. యేసయ్యా.. యేసయ్యా.. యేసయ్యా.. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా – నీవే నీవే నా రాజువయ్యా (2) యేసయ్య యేసయ్య యేసయ్యా… 1.కొండలలో లోయలలో – అడవులలో ఎడారులలో (2) నన్ను గమనించినావా – నన్ను నడిపించినావా (2)      ||యేసయ్యా|| 2.ఆత్మీయులే నన్ను అవమానించగా – అన్యులే నన్ను అపహసించగా (2) అండ నీవైతివయ్యా – నా.. కొండ నీవే యేసయ్యా … Read more

నీ దయలో నీ కృపలో | Nee Dayalo Nee Krupalo Lyrics

nee dayalo nee krupalo lyrics

నీ దయలో నీ కృపలో | Nee Dayalo Nee Krupalo Lyrics || Telugu Christian Worship song Telugu Lyrics Nee Dayalo Nee Krupalo Lyrics in Telugu నీ దయలో నీ కృపలో కాచితివి గతకాలము – నీ దయలో నీ నీడలో దాచుమయా జీవితాంతము నీ ఆత్మతో నను నింపుమా – నీ సేవలో ఫలియింపగా దేవా…… దేవా…  || నీ దయలో || 1. కష్టకాలం దుఃఖ సమయం … Read more

You Cannot Copy My Content Bro