ప్రేమపూర్ణుడా స్నేహ శీలుడా | Premapoornuda Snehaseeluda Song Lyrics

ప్రేమపూర్ణుడా స్నేహ శీలుడా | Premapoornuda Snehaseeluda Song Lyrics

ప్రేమపూర్ణుడా స్నేహ శీలుడా | Premapoornuda Snehaseeluda Song Lyrics || Viswanaadhuda || Hosanna Ministries 2024 New Song Telugu Lyrics Premapoornuda Snehaseeluda Song Lyrics in Telugu ప్రేమపూర్ణుడా స్నేహ శీలుడా – విశ్వనాథుడా విజయవీరుడా ఆపత్కాలమందున – సర్వలోకమందున్న దీనజనాళి దీపముగా – వెలుగుచున్నవాడా ఆరాదింతు నిన్నే – లోక రక్షకుడా ఆనందింతు నీలో – జీవితాంతము నీ కృప ఎంత ఉన్నతమో – వర్ణించలేను స్వామి నీ కృపయందు … Read more

నీ ప్రేమ నాలో మధురమైనది | Nee Prema Naalo Madhuramainadi Song

నీ ప్రేమ నాలో మధురమైనది | Nee Prema Naalo Madhuramainadi Song

నీ ప్రేమ నాలో మధురమైనది | Nee Prema Naalo Madhuramainadi Song || Hosanna Ministries Worship Song Telugu Lyrics Nee Prema Naalo Madhuramainadi Song Lyrics Telugu నీ ప్రేమ నాలో మధురమైనది – అది నా ఊహకందని క్షేమ శిఖరము (2) ఏరి కోరుకున్నావు ప్రేమ చూపి నన్ను పరవశించి నాలో మహిమపరతు నిన్నే సర్వకృపానిధి నీవు – సర్వాధికారివి నీవు సత్య స్వరూపివి నీవు – ఆరాధింతును నిన్నే … Read more

శాశ్వత కృపను నేను తలంచగా | Saswatha Krupanu Nenu Thalanchaga Lyrics

శాశ్వత కృపను నేను తలంచగా | Saswatha Krupanu Nenu Thalanchaga Lyrics

శాశ్వత కృపను నేను తలంచగా | Saswatha Krupanu Nenu Thalanchaga Lyrics || Hosanna Ministries Worship Song YouTube Video క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు. Telugu Lyrics Saswatha Krupanu Song lyrics in Telugu శాశ్వత కృపను నేను తలంచగా – కానుకనైతిని నీ సన్నిధిలో (2)    || శాశ్వత || … Read more

ఆనందింతు నీలో దేవా | Anandinthu Neelo Deva

ఆనందింతు నీలో దేవా | Anandinthu Neelo Deva

ఆనందింతు నీలో దేవా | Anandinthu Neelo Deva || Hosanna Ministries Praise Song Telugu Lyrics Anandinthu Neelo Deva Song Lyrics in Telugu ఆనందింతు నీలో దేవా – అనుదినం నిను స్తుతించుచు (2) మధురమైన నీ నామమునే (2) మరువక ధ్యానించెద ప్రభువా    || ఆనందింతు || 1. ఆత్మ నాథా అదృశ్య దేవా – అఖిల చరాలకు ఆధారుండా (2) అనయము నిను మది కొనియాడుచునే – ఆనందింతు … Read more

ఆదరణ కర్త వు అనాధునిగ్ విడువవు | Aadarana Karthavu

ఆదరణ కర్త వు అనాధునిగ్ విడువవు | Aadarana Karthavu

ఆదరణ కర్త వు అనాధునిగ్ విడువవు | Aadarana Karthavu || Hosanna Ministries Hope Song Telugu Lyrics Aadharana Karthavu Song Lyrics in Telugu ఆదరణ కర్తవు అనాధునిగా విడువవు నీ తోడు నాకుండగా ఒంటరిని కానెన్నడు (2) 1. అల్పుడనైయున్న నన్ను చేరదీసితివా అనాది నీ ప్రేమయే నన్నెంతో బలపరిచెనే ఆనంద భరితుడనై – వేచి యుందును నీ రాకకై (2)   || ఆదరణ || 2. నీ నిత్య కృపలోనే … Read more

ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా | Akashamandunna Aseenuda Song Lyrics

ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా | Akashamandunna Aseenuda Song Lyrics

ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా | Akashamandunna Aseenuda Song Lyrics || Hosanna Ministries Hope Song Telugu Lyrics Akashamandunna Aseenuda Song Lyrics in Telugu ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా – నీ తట్టు కనులెత్తుచున్నాను నేను నీ తట్టు కనులెత్తుచున్నాను      || ఆకాశ || 1. దారి తప్పిన గొర్రెను నేను – దారి కానక తిరుగుచున్నాను (2) కరుణించుమా యేసు కాపాడుమా (2) నీ తట్టు కనులెత్తుచున్నాను – నేను నీ తట్టు కనులెత్తుచున్నాను … Read more

నీవే నా సంతోషగానము | Neeve Na Santhosha Ganamu Lyrics

నీవే నా సంతోషగానము | Neeve Na Santhosha Ganamu Lyrics

నీవే నా సంతోషగానము | Neeve Na Santhosha Ganamu Lyrics || Hosanna Ministries Songs Telugu Lyrics Neeve Na Santhosha Ganamu Song Lyrics in Telugu నీవే నా సంతోషగానము – రక్షణశృంగము మహా.. శైలము (2) బలశూరుడా యేసయ్యా నా తోడై – ఉన్నత స్ధలములపై నడిపించుచున్నావు  (2) || నీవే నా || ఓ లార్డ్! యు బి ద సేవియర్ – షో మి సం మెర్సీ … Read more

ప్రాణేశ్వర ప్రభు దైవకుమార | Praneswara Prabhu Daiva Kumara

ప్రాణేశ్వర ప్రభు దైవకుమార | Praneswara Prabhu Daiva Kumara

ప్రాణేశ్వర ప్రభు దైవకుమార | Praneswara Prabhu Daiva Kumara Song Lyrics || Hosanna Ministries Song Telugu Lyrics Praneswara Prabhu Lyrics in Telugu ప్రాణేశ్వర ప్రభు దైవకుమార – ప్రణుతింతును నిన్నే ఆశతీర     || ప్రాణేశ్వర || 1. నా ఆత్మతో పాటలు పాడ – నీ కృపలే నాకు హేతువులాయె (2) నిత్య నిబంధన నీతో చేసి – నీ పాద సన్నిధి చేరియున్నానే (2)   || ప్రాణేశ్వర || … Read more

దివినేలు స్తోత్రార్హుడా యేసయ్యా | Divinelu Stotrarhuda Song Lyrics

దివినేలు స్తోత్రార్హుడా యేసయ్యా | Divinelu Stotrarhuda Song Lyrics

దివినేలు స్తోత్రార్హుడా యేసయ్యా | Divinelu Stotrarhuda Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song by Hosanna Ministries Telugu Lyrics Divinelu Stotrarhuda Song Lyrics in Telugu దివినేలు స్తోత్రార్హుడా యేసయ్యా – దిగి రానైయున్న మహరాజువు నీవయ్యా మొదటివాడవు – కడపటివాడవు – యుగయుగములలో ఉన్నవాడవు (2) 1. మానక నా యెడల కృప చూపుచున్నావు – మారదు నీ ప్రేమ తరతరములకు (2) మాట తప్పని మహనీయుడవు – … Read more

మనసెరిగిన యేసయ్యా మదిలోన జతగా | Manaserigina Yesayya

మనసెరిగిన యేసయ్యా మదిలోన జతగా | Manaserigina Yesayya

మనసెరిగిన యేసయ్యా మదిలోన జతగా | Manaserigina Yesayya || Telugu Christian Worship Song by Hosanna Ministries Telugu Lyrics Manaserigina Yesayya Song Lyrics in Telugu మనసెరిగిన యేసయ్యా – మదిలోన జతగా నిలిచావు (2) హృదయాన నీ ఆజ్ఞలు వ్రాసి – నీ పత్రికనుగా మార్చావు (2)   || మనసెరిగిన || 1. నిర్జీవ క్రియలను విడిచి పరిపూర్ణ పరిశుద్ధతకై – సాగిపోదును నేను ఆగిపోలేనుగా (2) సాహసక్రియలు చేయు … Read more

You Cannot Copy My Content Bro