చక్కని బాలుడమ్మా | Chakkani Baludamma Song Lyrics

Chakkani Baludamma Song Lyrics

చక్కని బాలుడమ్మా | Chakkani Baludamma Song Lyrics | Pastor Satish Kumar Latest Christmas Song Telugu Lyrics Chakkani Baludamma Lyrics in Telugu చక్కని బాలుడమ్మా – చూడచక్కంగా ఉన్నాడమ్మా (2) కన్నీయ మరియమ్మ ఒడిలోన – భలే బంగారు బాలుడమ్మ (2)      || చక్కని || 1. గొల్లలంతా గొప్ప దేవుడంటు – కూడినారు పశులపాకలో జ్ఞానులంతా తూర్పు చుక్క చూస్తూ – చేరినారు బెత్లహేములో (2) బంగారు సాంబ్రాణి … Read more

ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics

ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics

ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song By Saahus Prince Telugu Lyrics Ye Raagamo Theliyadhe Lyrics in Telugu ఏ రాగమో తెలియదే ఆశ కలిగున్నా – తృష్ణ కలిగున్నా- ఆరాధించాలని ఆత్మతో సత్యముతో – నా పూర్ణ హృదయముతో – నిన్ను ఘనపరచాలని ఏ రాగమో తెలియదు – ఏ తాళమో తెలియదు యేమని పాడను నిన్ను ఎంతని పొగడెదను … Read more

మరణము నుండి ప్రాణమును | Maranamu Nundi Pranamu Lyrics

మరణము నుండి ప్రాణమును | Maranamu Nundi Pranamu Lyrics

మరణము నుండి ప్రాణమును | Maranamu Nundi Pranamunu Lyrics || Telugu Christian Thanks Giving Song Telugu Lyrics Maranamu Nundi Pranamu Telugu Lyrics మరణము నుండి ప్రాణమును – కన్నీళ్ళ నుండి కన్నులను (2) కాపాడిన నా యేసయ్యా – కరుణించిన నా యేసయ్యా (2) యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా – నా యేసయ్యా (2)    || మరణము || 1. బాధల నుండి బ్రతుకును – పాతాళము నుండి ప్రాణమును … Read more

నాతో మాట్లాడుమయ్యా | Natho Matladumayya Jesus Song

నాతో మాట్లాడుమయ్యా | Natho Matladumayya Jesus Song

నాతో మాట్లాడుమయ్యా | Natho Matladumayya Jesus Song || Telugu Christian Prayer Song Telugu Lyrics Naatho Matladumayya Song Lyrics in Telugu నాతో మాట్లాడుమయ్యా – నన్ను దర్శించుమయ్యా నీ మందిరాన నీ సన్నిధాన – నీ ఆత్మతో నన్ను నింపుమయ్యా నాతో మాట్లాడుమయ్యా … యేసయ్యా… ఆ ఆ యేసయ్యా… ఆ ఆ యేసయ్యా… ఆ ఆ – యేసయ్యా…. యేసయ్యా … 1. కన్నీళ్ళైనా కష్టాలెదురైనా – కడవరకూ … Read more

నీ ప్రేమయే నాకు చాలు | Nee Premaye Naaku Chalu

నీ ప్రేమయే నాకు చాలు | Nee Premaye Naaku Chalu

నీ ప్రేమయే నాకు చాలు | Nee Premaye Naaku Chalu || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Nee Premaye Naku Chalu Lyrics in Telugu నీ ప్రేమయే నాకు చాలు – నీ తోడు నాకుంటే చాలు నా జీవితాన ఒంటరి పయనాన – నీ నీడలో నన్ను నడిపించుమా (2) యేసయ్యా యేసయ్యా – యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా 1. నీ ప్రేమ తోను నీ వాకు తోను … Read more

ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు | Ye Badha Ledu Ye Kastam Ledu

ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు | Ye Badha Ledu Ye Kastam Ledu

ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు | Ye Badha Ledu Ye Kastam Ledu || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Ye Badha Ledu Ye Kastam Ledu Lyrics in Telugu ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు – యేసు తోడుండగా ఏ చింత లేదు ఏ నష్టం లేదు – ప్రభువే మనకుండగా (2) దిగులేలా ఓ సోదరా ప్రభువే మనకండగా భయమేల ఓ … Read more

దీవించావే సమృద్ధిగా | Deevinchave Samruddiga Song Lyrics

దీవించావే సమృద్ధిగా | Deevinchave Samruddiga Song Lyrics

దీవించావే సమృద్ధిగా | Deevinchave Samruddiga Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song by Pastor Satish Kumar Garu Telugu Lyrics Deevinchave Samruddiga Song Lyrics in Telugu దీవించావే సమృద్ధిగా – నీ సాక్షిగా కొనసాగమని ప్రేమించావే నను ప్రాణంగా – నీ కోసమే నను బ్రతకమని దారులలో ఎడారులలో – సెలయేరులై ప్రవహించుమయా చీకటిలో కారు చీకటిలో – అగ్ని స్తంభమై నను నడుపుమయా    || దీవించావే || … Read more

మెల్లని స్వరమే వినిపించినావే | Mellani Swarame

మెల్లని స్వరమే వినిపించినావే | Mellani Swarame

మెల్లని స్వరమే వినిపించినావే | Mellani Swarame || Calvary Ministries Comfort Song Telugu Lyrics Mellani Swarame Song Lyrics in Telugu మెల్లని స్వరమే వినిపించినావే – చల్లని చూపుతో దీవించినావే వాక్యపు వడిలో లాలించినావే – ఆత్మీయ బడిలో నను పెంచినావే నీ మెల్లని స్వరమే చల్లని చూపే – నాకు పదివేలయా నీ మెల్లని స్వరమే చల్లని చూపే – నాకు సుభాగ్యమయా   || మెల్లని స్వరమే || 1. … Read more

ప్రేమకే ప్రతి రూపము | Premake Prathi Rupamu Song Lyrics

Premake Prathi Rupamu Song Lyrics

Telugu Lyrics Premake Prathi Rupamu Song Lyrics in Telugu ప్రేమకే ప్రతి రూపము – నీవే నా ప్రాణము (2) నీ ప్రేమే శాశ్వతం – నీ మాటే అమృతం (2) నా జీవితం నీకంకితం – నా ప్రియ యేసయ్య   || ప్రేమకే || 1.నే నడిచే దారిలో నా తోడువై – నే పీల్చేగాలిలో నా శ్వాసవై – నీ చేతి నీడలో నన్ను కాచావే – నీ గుండె లోతుల్లో … Read more

నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య | Ninne Ninne Nammukunnanayya

నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య | Ninne Ninne Nammukunnanayya

నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య | Ninne Ninne Nammukunnanayya || Telugu Christian Comfort Song Telugu Lyrics Ninne Ninne Nammukunnanayya Lyrics in Telugu నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య – నన్ను నన్ను వీడిపోబోకయ్యా  (2) నువ్వు లేక నేను బ్రతుకలేనయ్యా – నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్య  (2)    || నిన్నే నిన్నే || 1. కన్నుల్లో కన్నీళ్లు గూడు కట్టినా – కన్నవారే కాదని నన్ను నెట్టినా   (2) కారు చీకటులే … Read more

You Cannot Copy My Content Bro