నూతన యెరూషలేము దిగి వచ్చుచున్నది | Nuthana Yerushalem Digivachuchunnadi Song Lyrics

నూతన యెరూషలేము దిగి వచ్చుచున్నది | Nuthana Yerushalem Digivachuchunnadi Song Lyrics

నూతన యెరూషలేము దిగి వచ్చుచున్నది | Nuthana Yerushalem Digivachuchunnadi Song Lyrics || Hosanna Ministries Song Telugu Lyrics Nuthana Yerushalem Lyrics in Telugu నూతన యెరుషలేమ్  దిగి వచ్చుచున్నది – పెండ్లికుమార్తె వలె  మహిమతో నిండి (2) స్వర్గమునందున్నదేవుని యొద్దనుండి (2)  || నూతన || 1. శోభ కలిగిన ఆ దివ్య నగరము – వర్ణింప శక్యము కానిదియే (2) బహు సహస్రముల – సూర్యుని కంటె  (2) ప్రజ్వలించుచున్నది … Read more

జయహే జయహే క్రీస్తేసు ప్రభుకు జయహే | Jayahe Jayahe Song Lyrics

జయహే జయహే క్రీస్తేసు ప్రభుకు జయహే | Jayahe Jayahe Song Lyrics

Telugu Lyrics Jayahe Jayahe Song Lyrics in Telugu జయహే జయహే క్రీస్తేసు ప్రభుకు జయహే – జయహే జయహే రారాజు ప్రభుకు జయహే  (2) నరులను చేసిన దేవునికి జయహే జయహే – మరణము గెలిచిన ధీరునికి జయహే జయహే త్రిత్వ దేవునికి జయహే – తండ్రి దేవునికి జయహే…   ఆత్మనాధునకు జయహే – మన అన్న యేసునకు జయహే జయహే (జయహే జయహే) 1. తన మాటతో ఈ సృష్టిని చేసిన … Read more

పుట్టినాడమ్మా యేసయ్య | Puttinadamma Yesayya Song Lyrics

పుట్టినాడమ్మా యేసయ్య | Puttinadamma Yesayya Song Lyrics

పుట్టినాడమ్మా యేసయ్య | Puttinadamma Yesayya Song Lyrics || Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Puttinadamma Yesayya Song Lyrics in Telugu పుట్టినాడమ్మా యేసయ్య పుట్టినాడమ్మా – పుట్టినాడయ్యో ఓరయ్యో  పుట్టినాడయ్యో పసులతొట్టెలో దీనుడై పుట్టి – పరమును వీడి మనకై వచ్చి వింతైన ప్రేమను మనపై  చూప –  ఆశ్చర్యకరుడు దేవదేవుడే … పుట్టినాడమ్మా .. ఆ.. ఆ.. || పుట్టినాడమ్మా || 1. పాడు బ్రతుకులను బాగు చేయంగా – పాషాణ … Read more

ప్రార్ధనా శక్తి నాకు కావాలయ్యా | Prardhana Shakthi Naaku Kavalaya Song Lyrics

ప్రార్ధనా శక్తి నాకు కావాలయ్యా | Prardhana Shakthi Naaku Kavalaya Song Lyrics

ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా | Prardhana shakthi Naaku Kavalaya Song Lyrics | Telugu Christian Prayerful Song Telugu Lyrics Prardhana Shakthi Naaku Kavalaya Song lyrics in Telugu ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా – నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా (2) యేసయ్యా కావాలయ్యా – నీ ఆత్మ అభిషేకం కావాలయ్యా (2)      || ప్రార్థన || 1. ఏలియా ప్రార్థింపగ పొందిన శక్తి – నేను ప్రార్థింపగ … Read more

ఆ రాత్రిలో  నింగిలో ఒక తార | Aa Raatrilo Ningilo Oka Tara Song Lyrics

ఆ రాత్రిలో  నింగిలో ఒక తార | Aa Raatrilo Ningilo Oka Tara Song Lyrics

ఆ రాత్రిలో  నింగిలో ఒక తార | Aa Raatrilo Ningilo Oka Tara Song Lyrics || Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Aa Raatrilo Ningilo Oka Tara lyrics in Telugu ఆ రాత్రిలో  నింగిలో ఒక తార  – గొప్ప తేజముతో ప్రభవించెను ఆ రేయి  (2) జ్ఞానులు కనుగొనిరి ఓర్పుతో ఆ తారను వెంబడించి చేరెను బేత్లెహేముకు || ఆ రాత్రిలో || 1. ఆ కాలములో ఉన్న … Read more

నీ ముఖము మనోహరము | Nee Mukhamu Manoharamu Song Lyrics

నీ ముఖము మనోహరము | Nee Mukhamu Manoharamu Song Lyrics

నీ ముఖము మనోహరము || Nee Mukhamu Manoharamu Song Lyrics || Hosanna Ministries worship Songs Telugu Lyrics Nee Mukhamu Manoharamu Song Lyrics in Telugu నీ ముఖము మనోహరము – నీ స్వరము మాధుర్యము – నీ పాదాలు అపరంజి మయము యేసయ్యా నా ప్రాణ ప్రియుడా – మనగలనా నిను వీడి క్షణమైన (2)  || నీ ముఖము || 1. నీవే నాతోడువై నీవే నాజీవమై – … Read more

దేవలోక స్తోత్రగానం | Devaloka Sthothraganam Song Lyrics

దేవలోక స్తోత్రగానం | Devaloka Sthothraganam Song Lyrics

దేవలోక స్తోత్రగానం | Devaloka Sthothraganam Song Lyrics || Telugu Christmas song Telugu Lyrics Devaloka Sthothraganam Song Lyrics in Telugu దేవలోక స్తోత్రగానం – దేవాది దేవునికి నిత్య ధ్యానం (2) దేవ లోక స్తోత్రగానం  దీనులకు సుజ్ఞానం – గావించు వర్తమానం క్రైస్తవాళి  కాలమానం (2) క్రిస్మస్ జై జై – క్రిస్మస్ జై జై (2)  || దేవలోక || 1. భూమికిన్ శాంతిదానం స్తొత్రంబు – పూర్తి … Read more

దేవాది దేవుడవే దీనాతి దీనుడవై | Dhevadhi Dhevudave Dheenathi Dhenudavai Song lyrics

దేవాది దేవుడవే దీనాతి దీనుడవై | Dhevadhi Dhevudave Dheenathi Dhenudavai Song lyrics

దేవాది దేవుడవే దీనాతి దీనుడవై | Dhevadhi Dhevudave Dheenathi Dhenudavai Song lyrics || Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Dhevadhi Dhevudave Dheenathi Dhenudavai lyrics in Telugu సర్వశక్తి గల దేవా నీకే స్తోత్రమేసయ్య – సర్వాదికరివి నీవే హల్లెలూయా (2) హల్లెలూయా…. యేసయ్య – హల్లెలూయా…. యేసయ్య (2) || సర్వశక్తి గల || 1. దేవాది దేవుడవే – దీనాతి దీనుడవై (2) – పుట్టావు పశుల పాకలో … Read more

సుధా మధుర కిరణాల అరుణోదయం | Sudhamadhura Kiranala Arunodayam

సుధా మధుర కిరణాల అరుణోదయం | Sudhamadhura Kiranala Arunodayam

సుధా మధుర కిరణాల అరుణోదయం | Sudhamadhura Kiranala Arunodayam || Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Sudhamadhura Kiranala Song Lyrics in Telugu సుధా మధుర కిరణాల అరుణోదయం – కరుణామయుని శరణం అరుణోదయం (2) తెర మరుగు హృదయాలు వెలుగైనవి – మరణాల చెరసాల మరుగైనది (2) || సుధా మధుర || 1. దివి రాజుగా భువికి దిగినాడని – రవి రాజుగా ఇలను మిగిలాడని (2) నవలోక గగనాలు … Read more

సందడి 5 | ఓరన్నా నీకు తెలుసా | Sandhadi 5 Song Lyrics

సందడి 5 | ఓరన్నా నీకు తెలుసా | Sandhadi 5 Song Lyrics

సందడి 5 | ఓరన్నా నీకు తెలుసా | Sandhadi 5 Song Lyrics || Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Sandhadi 5 Song Lyrics in Telugu ఓరన్నా నీకు తెలుసా – ఎవరో ఈ ప్రభు యేసు నీకు తెలుసా ఓరమ్మో -ఎవరో ఈ చిన్ని యేసు అతి సుందరుడు  – అతికాంక్షణీయుడు అతి మనోహరుడు – అతి పరిశుద్ధుడు మానవతారం ఎత్తినోడు – మనకోసం పుట్టినోడు మానవతారం ఎత్తినోడు – … Read more

You Cannot Copy My Content Bro