ప్రేమపూర్ణుడా స్నేహ శీలుడా | Premapoornuda Snehaseeluda Song Lyrics

ప్రేమపూర్ణుడా స్నేహ శీలుడా | Premapoornuda Snehaseeluda Song Lyrics

ప్రేమపూర్ణుడా స్నేహ శీలుడా | Premapoornuda Snehaseeluda Song Lyrics || Viswanaadhuda || Hosanna Ministries 2024 New Song Telugu Lyrics Premapoornuda Snehaseeluda Song Lyrics in Telugu ప్రేమపూర్ణుడా స్నేహ శీలుడా – విశ్వనాథుడా విజయవీరుడా ఆపత్కాలమందున – సర్వలోకమందున్న దీనజనాళి దీపముగా – వెలుగుచున్నవాడా ఆరాదింతు నిన్నే – లోక రక్షకుడా ఆనందింతు నీలో – జీవితాంతము నీ కృప ఎంత ఉన్నతమో – వర్ణించలేను స్వామి నీ కృపయందు … Read more

సరిరారయ్యా యేసయ్యా నీకెవ్వరు | Sariraarayya Yesayya Neekevvaru Song Lyrics

సరిరారయ్యా యేసయ్యా నీకెవ్వరు | Sariraarayya Yesayya Neekevvaru Song Lyrics

సరిరారయ్యా యేసయ్యా నీకెవ్వరు | Sariraarayya Yesayya Neekevvaru Song Lyrics || Krupa Ministries New Year Song 2024 Telugu Lyrics Sariraarayya Yesayya Neekevvaru Song Lyrics in Telugu సరిరారయ్యా యేసయ్యా నీకెవ్వరు – సదాతోడు నిలిచావు నా అండవై (2) భయమేమీ లేదు నా బలము నీవే – ఓటమే లేదు నా జయము నీవే (2) అభినందనం నీకే నా యేసయ్యా – అభిషిక్తుడా నీకే నా ఆరాధన … Read more

నా సనిధి నీకు | Naa Sannidhi Neeku Song Lyrics

నా సనిధి నీకు | Naa Sannidhi Neeku Song Lyrics

నా సనిధి నీకు | Naa Sannidhi Neeku Song Lyrics || Calvary Ministries New Year Song 2024 Telugu Lyrics Naa Sannidhi Neeku Song Lyrics in Telugu నా సన్నిధి నీకు తోడుగ ఉండును చెట్టుకు మంచు వలె నీవు అభివృద్ధి పొంది ఎదిగెదవు తామర పువ్వువలే (2) ఉన్నత బహుమానం – నీవు పొందెదవు పక్షిరాజు వలె – పైకి ఎగిరెదవు (2)     || నా సన్నిధి || … Read more

పైకి ఎగిరెదవు | Paiki Egiredhavu Song Lyrics

పైకి ఎగిరెదవు | Paiki Egiredhavu Song Lyrics

పైకి ఎగిరెదవు | Paiki Egiredhavu Song Lyrics || The Promise 2024 || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Paiki Egiredhavu Song Lyrics in Telugu దేవుని ఆనందం నిను కమ్మును – ఉన్నతమైన స్థలములు నిను ఆహ్వానించున్ (2) పరలోక స్వాస్థ్యముతో పోషించును నిన్ను – ఆకాశపు వాకిళ్లు తెరచును నీకు (2) నీవు పైకి లేచెదవు – పైపైకి ఎగిరెదవు నీవు వేచియున్న దినములయొక్క ఫలమును … Read more

ఆరాధనా నీకై అలాపన | Aaradhana Neekai Aalapana Song Lyrics

ఆరాధనా నీకై అలాపన | Aaradhana Neekai Aalapana Song Lyrics

ఆరాధనా నీకై అలాపన | Aaradhana Neekai Aalapana Song Lyrics || 2024 Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Aaradhana Neekai Aalapana Song Lyrics in Telugu దినములు గడుచుచుండగా – నీ మేలుతో తృప్తిపరచితివి జనములు చూచుచుండగా – నీ వాగ్దానము నెరవేర్చితివి (2) ఎల్షద్దాయ్ దేవుడా – స్వరమెత్తి నిన్ను పాడెదన్ ఎల్షద్దాయ్ దేవుడా – స్వరమెత్తి నిన్ను పొగడెదను ఆరాధనా నీకై అలాపన – స్తుతి … Read more

ఎందుకింత ప్రేమ నాపై | Endukintha Prema Naapai Song Lyrics

ఎందుకింత ప్రేమ నాపై | Endukintha Prema Naapai Song Lyrics

ఎందుకింత ప్రేమ నాపై | Endukintha Prema Naapai Song Lyrics || New Year Song By Pastor Asher Andrew Telugu Lyrics Endukintha Prema Naapai Song Lyrics in Telugu ఎందుకింత ప్రేమ నాపై – చూపావు యేసయ్యా ఆయువున్నంత వరకు – నీ స్తుతినే పాడెదా (2) పల్లవి:  ఇశ్రాయేలును కాపాడువాడు – కునుకడు నిద్రపోడు మమ్ము కాపాడిన మా దేవా – ఇదియే మా జిహ్వార్పణ (2) అనుపల్లవి: … Read more

కంచె వేశావు మా ఇంటికి | Kanche Vesavu Maa Intiki

కంచె వేశావు మా ఇంటికి | Kanche Vesavu Maa Intiki

కంచె వేశావు మా ఇంటికి | Kanche Vesavu Maa Intiki || New Year Telugu Christian Song Telugu Lyrics Kanche Vesavu Maa Intiki Lyrics in Telugu కంచె వేశావు మా ఇంటికి – కరుణ చూపావు మా బ్రతుకులో (2) నీతి సూర్యుడా తేజోమయా – నీ వెలుగు మా ఇంట నింపావయ్యా (2) నీవుండగా ఏ లోటు లేనే లేదు యేసయ్యా – నేను మా ఇంటివారము నిన్నే … Read more

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను | Krotha Yedu Modalu Telugu Song Lyrics

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రతుకు నందు | Krotha Yedu Modalu Telugu Song Lyrics

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రతుకు నందు | Krotha Yedu Modalu Telugu Song Lyrics || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Krotha Yedu Modalu Pettenu Lyrics in Telugu క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రతుకు నందు క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను క్రొత్త మనసు తోడ మీరు క్రొత్త యేట ప్రభుని సేవ తత్తర పడకుండ జేయు టుత్తమొత్తమంబు జూడ      || క్రొత్త … Read more

నూతన సృష్టిగా నను మార్చి | Noothana Srushtiga Nanu Maarchi Song Lyrics

నూతన సృష్టిగా నను మార్చి | Noothana Srushtiga Nanu Maarchi Song Lyrics

నూతన సృష్టిగా నను మార్చి | Noothana Srushtiga Nanu Maarchi Song Lyrics || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Noothana Srushtiga Nanu Maarchi Song Lyrics in Telugu నూతన సృష్టిగ నను మార్చి– నిత్య జీవము నాకొసగి  (2) నీ సాక్షిగా ఇల నిలిపితివి – నీకే స్తోత్రము యేసయ్యా  (2) 1. గత కాలమంతా కాపాడి – నీ రెక్కల చాటున దాచితివి (2) కష్టాలలో … Read more

సంవత్సరాది మొదలుకొని | Samvatsraadi Modalukoni Song Lyrics

సంవత్సరాది మొదలుకొని | Samvatsraadi Modalukoni Song Lyrics

సంవత్సరాది మొదలుకొని | Samvatsraadi Modalukoni Song Lyrics || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Samvatsraadi Modalukoni Song Lyrics in Telugu సంవత్సరాది మొదలుకొని సంవత్సరాంతము వరకు కాచావు (2) కనుపాపవలె కాచి నీ కౌగిలిలో చేర్చి (2) కాచావు, భద్రపరిచావు – కృపచూపావు, వందనం కాచావు, భద్రపరిచావు – బ్రతికించావు, వందనం… (అ.ప) నీవే లేక ఒక క్షణమైనా నే బ్రతుకలేనే – నీవేలేని ఒక అడుగైనా నే … Read more

You Cannot Copy My Content Bro