కంచె వేశావు మా ఇంటికి | Kanche Vesavu Maa Intiki

కంచె వేశావు మా ఇంటికి | Kanche Vesavu Maa Intiki

కంచె వేశావు మా ఇంటికి | Kanche Vesavu Maa Intiki || New Year Telugu Christian Song Telugu Lyrics Kanche Vesavu Maa Intiki Lyrics in Telugu కంచె వేశావు మా ఇంటికి – కరుణ చూపావు మా బ్రతుకులో (2) నీతి సూర్యుడా తేజోమయా – నీ వెలుగు మా ఇంట నింపావయ్యా (2) నీవుండగా ఏ లోటు లేనే లేదు యేసయ్యా – నేను మా ఇంటివారము నిన్నే … Read more

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను | Krotha Yedu Modalu Telugu Song Lyrics

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రతుకు నందు | Krotha Yedu Modalu Telugu Song Lyrics

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రతుకు నందు | Krotha Yedu Modalu Telugu Song Lyrics || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Krotha Yedu Modalu Pettenu Lyrics in Telugu క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రతుకు నందు క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను క్రొత్త మనసు తోడ మీరు క్రొత్త యేట ప్రభుని సేవ తత్తర పడకుండ జేయు టుత్తమొత్తమంబు జూడ      || క్రొత్త … Read more

నూతన సృష్టిగా నను మార్చి | Noothana Srushtiga Nanu Maarchi Song Lyrics

నూతన సృష్టిగా నను మార్చి | Noothana Srushtiga Nanu Maarchi Song Lyrics

నూతన సృష్టిగా నను మార్చి | Noothana Srushtiga Nanu Maarchi Song Lyrics || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Noothana Srushtiga Nanu Maarchi Song Lyrics in Telugu నూతన సృష్టిగ నను మార్చి– నిత్య జీవము నాకొసగి  (2) నీ సాక్షిగా ఇల నిలిపితివి – నీకే స్తోత్రము యేసయ్యా  (2) 1. గత కాలమంతా కాపాడి – నీ రెక్కల చాటున దాచితివి (2) కష్టాలలో … Read more

సంవత్సరాది మొదలుకొని | Samvatsraadi Modalukoni Song Lyrics

సంవత్సరాది మొదలుకొని | Samvatsraadi Modalukoni Song Lyrics

సంవత్సరాది మొదలుకొని | Samvatsraadi Modalukoni Song Lyrics || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Samvatsraadi Modalukoni Song Lyrics in Telugu సంవత్సరాది మొదలుకొని సంవత్సరాంతము వరకు కాచావు (2) కనుపాపవలె కాచి నీ కౌగిలిలో చేర్చి (2) కాచావు, భద్రపరిచావు – కృపచూపావు, వందనం కాచావు, భద్రపరిచావు – బ్రతికించావు, వందనం… (అ.ప) నీవే లేక ఒక క్షణమైనా నే బ్రతుకలేనే – నీవేలేని ఒక అడుగైనా నే … Read more

నీ కృపలో ఇంతకాలం | Nee Krupalo Inthakalam Song Lyrics

నీ కృపలో ఇంతకాలం | Nee Krupalo Inthakalam Song Lyrics

నీ కృపలో ఇంతకాలం | Nee Krupalo Inthakalam Song Lyrics || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Nee Krupalo Inthakalam Song Lyrics in Telugu నీ కృపలో ఇంతకాలం మమ్ము దాచిన యేసయ్యా – క్షేమము అభివృద్ధి నిచ్చి మాకు తోడుగా ఉన్నావయ్యా  (2) ఈ నూతన సంవత్సరంలో – నీ దయను చూపుమయ్యా  (2) మమ్ము ఆశీర్వదించుమయా  (2) అను.ప:- నూతన పాటలు పాడుచు – ప్రభు … Read more

మంచివాడు గొప్పవాడు నా దేవుడు | Manchivaadu Goppavaadu Na Dhevudu Song Lyrics

మంచివాడు గొప్పవాడు నా దేవుడు | Manchivaadu Goppavaadu Na Dhevudu Song Lyrics

మంచివాడు గొప్పవాడు నా దేవుడు | Manchivaadu Goppavaadu Na Dhevudu Song Lyrics || Pastor John Wesly New Year Song 2023 Telugu Lyrics Manchivaadu Goppavaadu Na Dhevudu Song Lyrics in Telugu మంచివాడు గొప్పవాడు నా దేవుడు ఎన్నెన్నో మేళ్ళను చేసాడు – ఊహకు అందని కార్యాలను ఇంకెన్నో చేయ సమర్ధుడు (2) ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన- యేసునికే ఆరాధన ఆరాధన ఘన ఆరాధన- మహోన్నతునికే ఆరాధన  (2) … Read more

నీవిచ్చిన వరమే కాదా | Neevicchina Varame Song Lyrics

నీవిచ్చిన వరమే కాదా | Neevicchina Varame Song Lyrics

నీవిచ్చిన వరమే కాదా | Neevicchina Varame Song Lyrics || Telugu Christian New Year song Telugu Lyrics Neevicchina Varame Song Lyrics in Telugu నీవిచ్చిన వరమే కాదా ఈ నా జీవితం – నీవు చూపే కృపయే కాదా నే బ్రతికే తరుణం (2) నను కాచావు నను దాచావు పోషించి నడిపావు బలపరిచావు దృఢపరిచావు ధైర్యముతో నిలిపావు – ధైర్యముతో నిలిపావు హల్లేలూయ ఆరాధన – హల్లేలూయ స్తుతి … Read more

అజేయుడా నా యేసయ్యా | Ajeyuda Naa Yesayya Song Lyrics

అజేయుడా నా యేసయ్యా | Ajeyuda Naa Yesayya Song Lyrics

అజేయుడా నా యేసయ్యా | Ajeyuda Naa Yesayya Song Lyrics || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Ajeyuda Naa Yesayya Song Lyrics in Telugu అజేయుడా నా యేసయ్యా  నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా – హర్షించి ఆరాధింతును  నీ కృప నాపై కురిపించినందున  (2) విధాతవు నీవయ్యా నీవులేక నే లేనయ్యా – నిరంతరము నిన్నే కొనియాడెద యేసయ్యా  (2) || అజేయుడా || 1. లోకారణ్యములో … Read more

తొలకరి కురిసే వెలుగుదయించె | Tholakari Kurise Song Lyrics

తొలకరి కురిసే వెలుగుదయించె | Tholakari Kurise Song Lyrics

తొలకరి కురిసే వెలుగుదయించె | Tholakari Kurise Song Lyrics || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Tholakari Kurise Song Lyrics in Telugu తొలకరి కురిసే వెలుగుదయించె తేజరిల్లే సంవత్సరం – వేదన తొలిగే వేకువ వెలుగై ప్రకాశించే సంవత్సరం (2) కరుణ కటాక్షము దయా కిరీటము ధరింప చేసే హితవత్సరం సంపూర్ణమైన బహుమానము దీవెనగా ఇచ్చే సంవత్సరం  || తొలకరి || 1. ఒంటరి ఐన వాడు వెయ్యి మందిగా … Read more

నూతన సంవత్సరం | Noothana Samvathsaram Song Lyrics

Noothana Samvathsaram Song Lyrics

నూతన సంవత్సరం | Noothana Samvathsaram Song Lyrics || A R Stevenson |Amazing New Year Song Telugu Lyrics Noothana Samvathsaram Song Lyrics in Telugu నూతన సంవత్సరం – దేవుని బహుమానం (2) కృపను చూపెను గత కాలం – పరమతండ్రి కి స్తుతి స్తోత్రం (2) అను పల్లవి:  ముందుకే మన పరుగు – పాతవి కనుమరుగు (2) 1.ఎదుగుదలకు అడ్డు వచ్చిన ప్రతిదియు తొలగును (2) దేవుడే … Read more

You Cannot Copy My Content Bro