సీయోను వాసులారా | Seeyonu Vaasulaara Song Lyrics

సీయోను వాసులారా | Seeyonu Vaasulaara Song Lyrics

సీయోను వాసులారా | Seeyonu Vaasulaara Song Lyrics || Latest Telugu Palm Sunday Song by John Kennedy Bethapudi Garu Telugu Lyrics Seeyonu Vaasulaara Song Lyrics in Telugu సీయోను వాసులారా – సంతోషించుడి యెరూషలేం వాసులారా – ఉల్లసించుడి (2) యేసుక్రీస్తు నీతిపరుడు – రక్షణగలవాడు రాజుగా యెరూషలేము – వచ్చుచున్నాడు (2) హోసన్నా హోసన్నా – హోసన్నా హోసన్నా (2) 1. మట్టలు చేతపట్టి – బట్టలు … Read more

ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె | Idigo Nee Raju Vachuchunde

ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె | Idigo Nee Raju Vachuchunde

ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె | Idigo Nee Raju Vachuchunde || Popular Telugu Christian Palm Sunday Song Telugu Lyrics Idigo Nee Raju Vachuchunde Song Lyrics in Telugu ఇదిగో నీ రాజు వచ్చుచుండె సీయోను కుమారి సంతోషించు యెరుషలేం కుమారి ఉల్లసించు   || ఇదిగో || 1. నీదు రాజు నీతితో దోషమేమియు లేకయే (2) పాపరహితుడు ప్రభు వచ్చు చుండె (2)   || ఇదిగో || 2. … Read more

దావీదు సుతునికి జయము జయం | Dhaveedhu Suthuniki Jayamu Jayam song lyrics

దావీదు సుతునికి జయము జయం | Dhaaveedhu Suthuniki Jayamu Jayam song lyrics

దావీదు సుతునికి జయము జయం । Dhaveedhu Suthuniki Jayamu Jayam song lyrics । Latest Palm Sunday Song | AR Stevenson Telugu Lyrics Dhaaveedhu Suthuniki Jayamu Lyrics in Telugu దావీదు సూతునికి జయము జయం – స్తుతులు చెల్లించెదం (2) యెరూషలేముకు యేసుని రాక – ఆర్భాటముతో జరుగు వేడుక స్వరమెత్తి పాడాలి విజయగీతిక (2) హోసన్నా  హోసన్నా హోసన్నా ఓహో – ఏసన్న మాయన్నా హోసన్నా (2)   … Read more

You Cannot Copy My Content Bro