పరిశుద్ధుడొచ్చినాడమ్మా | Parishuddudochhinadamma Song Lyrics

Parishuddudochhinadamma Song Lyrics

Telugu Lyrics Parishuddudochhinadamma Song Lyrics in Telugu పరిశుద్ధుడొచ్చినాడమ్మా…  – ప్రభు యేసు జన్మించాడమ్మా… (2) రండి రారండీ ఆ బాలుని చూసొద్దాం… – రండి రారండీ ఈ వార్తను చాటేద్దాం… (2) సందడి చేద్దాం సందడి చేద్దాం సందడి చేద్దాం మనమంతా… సందడి చేద్దాం సందడి చేద్దాం సందడి చేద్దాం ఊరంతా….  (2)  (పరిశుద్ధుడొచ్చినాడమ్మా) 1.చలి చలిగున్న వేళల్లో ..- బెత్లెహేమనే గ్రామంలో… కన్య మరియమ్మ గర్భాన… – యేసునాధుడు జన్మించే…. (2) దేవ … Read more

హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్టమస్ అంటూ | Happy Happy Christmas Antu Song Lyrics

Happy Happy Christmas Antu song Lyrics

Telugu Lyrics Happy Happy Christmas Antu Song Lyrics in Telugu వార్త సంతోషవార్త శుభవార్త సర్వలోకనికీ – వార్త రక్షణవార్త ప్రేమసువార్త ప్రజలందరికీ (2) యేసు పుట్టాడని రక్షణ తెచ్చాడని -చీకటి బ్రతుకులను వెలుగుగా చేస్తాడని (2) ధైర్యమే మన వంతని చెప్పెను దూత హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్టమస్ అంటూ ఆర్భటించెదం  – అందరి రక్షకుడేసని చాటి చెప్పెదం ఊరూవాడా వీదుల్లోన తిరిగి చెప్పెదం – యేసే మన దేవుడని ఆరాధించెదం (2) క్రిస్మస్ … Read more

జగమంతా సంబరమే | Jagamantha Sambarame Song Lyrics

Jagamantha Sambarame Song Lyrics

Telugu Lyrics Jagamantha Sambarame Lyrics in Telugu జగమంతా సంబరమే – మొదలాయే ఈ రోజే – జనియించె మా రాజే లోకరక్షకుడే (2) ఆకాశమంతా పట్టానోడు – పసి బాలునిగా పుట్టినాడు (2) నిన్ను నన్ను చేరగ వచ్చే యేసు నాధుడు రండి రండి రండి సందడి చేద్దాం రండి రండి రండి రండి పండుగ చేద్దాం రండి రండి రండి రండి సందడి చేద్దాం రండి రండి రండి రండి యేసయ్య పుట్టాడండి … Read more

వెళ్లిపోవే గతమా లిరిక్స్ | Vellipove Gathama Song Lyrics

Vellipove Gathama Song Lyrics

Telugu Lyrics Vellipove Gathama Song Lyrics in Telugu వెళ్లిపోవే గతమా – చెల్లుబాటు కావు నీవిక క్రీస్తులో నే నూతనం – గతించి పోయే నీ జీవనం (2) (వెళ్లిపోవే గతమా) 1.మనసు పై ఉన్న ఆ మచ్చలు – నా తప్పులకై ఉన్న నీ లెక్కలు (2) రద్దాయెను ఆ సిలువలో – హద్దేలేని తన ప్రేమలో  (2)  (వెళ్లిపోవే గతమా) 2.ఒప్పుకుంటేనే నిన్ను నేను – గుర్తే రావంటా తనకే నీవు … Read more

నా బలమంతా నీవేనయ్యా | Naa Balamantha Neevenayya Song Lyrics

Na balamantha neevenayya song lyrics

Telugu Lyrics Na balamantha neevenayya lyrics in Telugu నా బలమంతా నీవేనయ్యా (4) 1.అలలు లేచినను – తుఫాను ఎగసినను (2) కాపాడే దేవుడవయ్యా – నీవు ఎన్నడు మారవయ్యా (2) నా బలమంతా నీవేనయ్యా (2) బలమంతా నీవేనయ్యా నా బలమంతా నీవేనయ్యా (నా బలమంతా)       2.సోలిన వేలలలో – బలము లేనపుడు (2) ఆదరించి నడిపావయ్యా – యెహోవా షాబోత్ నీవే నన్ను ఆదరించి నడిపావయ్యా – యెహోవా షాబోత్ నీవే … Read more

క్రిస్మస్ ఆనందం సంతోషమే | Christmas Aanandam Santhoshame Lyrics

Christmas Aanandam Song Lyrics

Telugu Lyrics Christmas Aanandam Song Lyrics In Telugu క్రిస్మస్ ఆనందం సంతోషమే నా యేసునీ జన్మదినమే యూదుల రాజుగా జన్మించేనే పశులతొట్టెలో పరుండబెట్టేనే క్రిస్మస్ హ్యాపీ క్రిస్మస్  – క్రిస్మస్ మెర్రి క్రిస్మస్ (2) (క్రిస్మస్ ఆనందం) 1.సంతోషం సంబరం రాజులకు రాజుపుట్టెను ఆనందం మనకు అనుదినం ఇక ఇమ్మానుయేలు వచ్చెను  (2) క్రిస్మస్ హ్యాపీ క్రిస్మస్  – క్రిస్మస్ మెర్రి క్రిస్మస్  (2) (క్రిస్మస్ ఆనందం) 2.గొల్లలు జ్ఞానులు దర్శించి పూజించిరి విలువైన … Read more

యేసయ్య నీవే నా మార్గము సాంగ్ లిరిక్స్ | Yesayya Neeve Naa Maargamu Song Lyrics

Yesayya Neeve Naa Maargamu Song Lyrics

Telugu Lyrics Yesayya Neeve  Naa Maargamu Song Lyrics in Telugu యేసయ్య నీవే నా  మార్గము – యేసయ్య నీవే నా గమ్యము (2) యేసయ్యా  యేసయ్యా (2) ఆరాధన నీకెనయా (2) యేసయ్యా.. నీకే ఆరాధన.. (2) 1. నా పాపమంతా సిలువలో మోసి – పాప క్షమాపణ ఇచ్చితివి (2) నా ఈ జీవితము నీవే నా.. సర్వము నీవే నా ప్రాణమును నా గమ్యము నా ఊపిరి నీవే   … Read more

హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ | hallelujah sthuthi mahima song lyrics

hallelujah sthuthi mahima

Telugu Lyrics hallelujah sthuthi mahima telugu lyrics హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ – ఎల్లప్పుడు దేవుని కిచ్చెదము (2) ఆ… హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2) 1.అల సైన్యములకు అధిపతియైన – ఆ దేవుని స్తుతించెదము (2) అల సంద్రములను దాటించిన – ఆ యెహోవాను స్తుతించెదము  (2) || హల్లెలూయ || 2.ఆకాశమునుండి మన్నాను పంపిన – దేవుని స్తుతించెదము (2) బండనుండి మధుర జలమును పంపిన – ఆ యెహోవాను స్తుతించెదము (2) … Read more

స్తోత్రించెదనయ్య యేసయ్య సాంగ్ లిరిక్స్ | Stotrichedhannya Yesayya Song lyrics

Stotrichedhannya Yesayya Song lyrics

Telugu Lyrics Stotrichedhannya Yesayya Song lyrics in Telugu స్తోత్రించెదనయ్య  యేసయ్య కీర్తించెదనయ్య  (2) నీవు చేసిన మేలులకు నీ ఋణము తీర్చగ చాలనయ్య (2) (స్తోత్రించెదనయ్య) 1.ఆది అంతము లేని వాడా ఆల్ఫా ఒమేగా (2) ఆశ్చర్యకరుడా యేసయ్య ఆలోచనకర్త (2) నీవు చేసిన మేలులకు నీ ఋణము తీర్చగా చాలనయ్య (2) (స్తోత్రించెదనయ్య) 2.చావు గోతి నుండి నన్ను లేవనెత్తితివి  (2) జిగటయైన ఊబి నుండి పైకి లేపితివి (2) నీవు చేసిన … Read more

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన | Aaradhana Sthuthi Aaradhana Song Lyrics

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన | Aaradhana Sthuthi Aaradhana Song Lyrics

Aradhana Sthuthi Aaradhana | ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన – Latest Telugu Christian Worship Song Official | Pastor. Ravinder Vottepu  Telugu Lyrics Aradhana Sthuthi Aradhana Lyrics in Telugu ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన (3) నీవంటి వారు ఒక్కరును లేరు – నీవే అతి శ్రేష్టుడా దూత గణములు నిత్యము కొలిచే – నీవే పరిశుద్దుడా నిన్నా నేడు మారని  || ఆరాధన || 1. అబ్రహాము ఇస్సాకును – … Read more

You Cannot Copy My Content Bro