నీవే నీవే | Neeve Neeve Song Lyrics

నీవే నీవే | Neeve Neeve Song Lyrics

నీవే నీవే | Neeve Neeve Song Lyrics || Joshua Shaik Latest Telugu Christian Song – 2024 Telugu Lyrics Neeve Neeve Song Lyrics in Telugu నీవే నీవే నీవే మా ప్రాణం – యేసు నీవే నీవే మా గానం (2) ఆశ్రయమైన ఆధారమైన నీ దివ్య ప్రేమ చాలయ్య కొలుతుము నిన్నే యేసయ్య      || నీవే నీవే || 1. శాశ్వతమైన నీ తొలి ప్రేమ – … Read more

ఆకాశ వీధుల్లో ఆనందం | Aakasa Veedhullo Anandam Song Lyrics

Aakasa Veedhullo Anandam Song Lyrics

ఆకాశ వీధుల్లో ఆనందం | Aakasa Veedhullo Anandam Song Lyrics || Joshua Shaik Latest Telugu Christian Song Telugu Lyrics Aakasa Veedhullo Anandam Lyrics in Telugu ఆకాశ వీధుల్లో ఆనందం – ఆ నింగి తారల్లో ఉల్లాసం  ఈ రేయి వెన్నెల్లో సంతోషం – ఇల పొంగేను లోలోన సంగీతం లోకాలకే రారాజుగా – యేసయ్య పుట్టాడుగా …హేహెయ్ లోకాలనేలే నాధుడు వెలిసాడు నా మెస్సయ్య దరిచేరినాడు దీనుడై ధరలోన … Read more

వరించిన దైవమా వసించే వాక్యమా | Varinchina Daivama Song Lyrics

వరించిన దైవమా వసించే వాక్యమా | Varinchina Daivama Song Lyrics

వరించిన దైవమా వసించే వాక్యమా | Varinchina Daivama Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song by Joshua Shaik Garu Telugu Lyrics Varinchina Daivama Song Lyrics in Telugu వరించిన దైవమా – వసించే వాక్యమా మహోన్నత శిఖరమా – ఆధారమా క్షమించిన బంధమా – సహించే స్నేహమా నిరంతర స్వాస్థ్యమా – నా యేసయా వరించిన దైవమా …. 1.  ప్రేమింతును ప్రార్థింతును – నిన్నే ఆత్మతో నీ … Read more

కరుణించవా దేవా | Karuninchava Deva Song Lyrics

కరుణించవా దేవా | Karuninchava Deva Song Lyrics

కరుణించవా దేవా | Karuninchava Deva Song Lyrics || Joshua Shaik New Christian Hope Song Telugu Lyrics Karuninchava Deva Song Lyrics in Telugu కరుణించవా దేవా – కరుణాత్ముడా రావా – నీ ప్రేమలోనే కావుమా (2) శ్రమలోన తోడే లేక – శిలనైన కానే కాక – వేసారిపోయా యేసయ్యా ఆ ఆ పిలిచాను నిన్నే దేవా – కడదాక నాతో రావా – నా జీవ దాత … Read more

నా దేవా నీవే సదా | Naa Deva Neeve Sadhaa Song Lyrics

నా దేవా నీవే సదా | Naa Deva Neeve Sadhaa Song Lyrics

నా దేవా నీవే సదా | Naa Deva Neeve Sadhaa Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song by Joshua Shaik Telugu Lyrics Naa Deva Neeve Sadhaa Song Lyrics in Telugu నా దేవా నీవే సదా – నా తోడు నీవే కదా ఇన్నాళ్ళ నీ ప్రేమ – నే మరతునా – వింతైన ఆ ప్రేమ – కొనియాడనా 1.  నా దేవ నీ ప్రేమ … Read more

You Cannot Copy My Content Bro