జీవదాత స్తుతిపాత్రుడా | Jeevadaatha Song Lyrics

జీవదాత స్తుతిపాత్రుడా | Jeevadaatha Song Lyrics

జీవదాత స్తుతిపాత్రుడా | Jeevadaatha Song Lyrics || Latest Telugu Christian Song By Joshua Shaik Garu Telugu Lyrics Jeevadaatha Song Lyrics in Telugu జీవదాత స్తుతిపాత్రుడా – నన్నేలు దేవా నజరేయుడా (2) ప్రేమ చూపి పిలిచినావు – ప్రాణ నాధా పరమాత్ముడా  నీవు లేక ఇలలో నేను – బ్రతుకలేను నిజ దేవుడా   || జీవదాత || 1. లోక ప్రేమలు నను వీడినా – విరిగి నలిగి … Read more

నీవే నీవే | Neeve Neeve Song Lyrics

నీవే నీవే | Neeve Neeve Song Lyrics

నీవే నీవే | Neeve Neeve Song Lyrics || Joshua Shaik Latest Telugu Christian Song – 2024 Telugu Lyrics Neeve Neeve Song Lyrics in Telugu నీవే నీవే నీవే మా ప్రాణం – యేసు నీవే నీవే మా గానం (2) ఆశ్రయమైన ఆధారమైన నీ దివ్య ప్రేమ చాలయ్య కొలుతుము నిన్నే యేసయ్య      || నీవే నీవే || 1. శాశ్వతమైన నీ తొలి ప్రేమ – … Read more

ఆకాశ వీధుల్లో ఆనందం | Aakasa Veedhullo Anandam Song Lyrics

Aakasa Veedhullo Anandam Song Lyrics

ఆకాశ వీధుల్లో ఆనందం | Aakasa Veedhullo Anandam Song Lyrics || Joshua Shaik Latest Telugu Christian Song Telugu Lyrics Aakasa Veedhullo Anandam Lyrics in Telugu ఆకాశ వీధుల్లో ఆనందం – ఆ నింగి తారల్లో ఉల్లాసం  ఈ రేయి వెన్నెల్లో సంతోషం – ఇల పొంగేను లోలోన సంగీతం లోకాలకే రారాజుగా – యేసయ్య పుట్టాడుగా …హేహెయ్ లోకాలనేలే నాధుడు వెలిసాడు నా మెస్సయ్య దరిచేరినాడు దీనుడై ధరలోన … Read more

సదా నీవు నా తోడుగా | Sadha Neevu Naa Thoduga Song Lyrics

సదా నీవు నా తోడుగా | Sadha Neevu Naa Thoduga Song Lyrics

సదా నీవు నా తోడుగా | Sadha Neevu Naa Thoduga Song Lyrics || Telugu Christian Hope Song by Joshua Shaik Garu Telugu Lyrics Sadha Neevu Naa Thoduga Song Lyrics in Telugu సదా నీవు నా తోడుగా యేసయ్య – పదే ప్రేమ చూపావుగా ప్రతీ చోట నీ సాక్షిగా యేసయ్య – సదా నేను జీవించనా తరాలెన్నో దాటించు నీ బలం – యుగాలైన నీ … Read more

వరించిన దైవమా వసించే వాక్యమా | Varinchina Daivama Song Lyrics

వరించిన దైవమా వసించే వాక్యమా | Varinchina Daivama Song Lyrics

వరించిన దైవమా వసించే వాక్యమా | Varinchina Daivama Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song by Joshua Shaik Garu Telugu Lyrics Varinchina Daivama Song Lyrics in Telugu వరించిన దైవమా – వసించే వాక్యమా మహోన్నత శిఖరమా – ఆధారమా క్షమించిన బంధమా – సహించే స్నేహమా నిరంతర స్వాస్థ్యమా – నా యేసయా వరించిన దైవమా …. 1.  ప్రేమింతును ప్రార్థింతును – నిన్నే ఆత్మతో నీ … Read more

నా దేవా నీవే సదా | Naa Deva Neeve Sadhaa Song Lyrics

నా దేవా నీవే సదా | Naa Deva Neeve Sadhaa Song Lyrics

నా దేవా నీవే సదా | Naa Deva Neeve Sadhaa Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song by Joshua Shaik Telugu Lyrics Naa Deva Neeve Sadhaa Song Lyrics in Telugu నా దేవా నీవే సదా – నా తోడు నీవే కదా ఇన్నాళ్ళ నీ ప్రేమ – నే మరతునా – వింతైన ఆ ప్రేమ – కొనియాడనా 1.  నా దేవ నీ ప్రేమ … Read more

నీ ప్రేమలో ప్రయాణమే | Nee Premalo Prayaaname Song Lyrics

నీ ప్రేమలో ప్రయాణమే | Nee Premalo Prayaaname Song Lyrics

నీ ప్రేమలో ప్రయాణమే | Nee Premalo Prayaaname Song Lyrics || Joshua Shaik | Telugu Christian Song Telugu Lyrics Nee Premalo Prayaaname Song Lyrics in Telugu నీ ప్రేమలో ప్రయాణమే – నీ బాటలో ప్రభాతమే నీవేగా ఆశ్రయం – నీలోనే జీవితం సజీవుడా పదే పదే నే పాడి కీర్తించనా సదా నిన్ను కొనియాడనా నీ ప్రేమలో ప్రయాణమే – నీ బాటలో ప్రభాతమే ప్రేమామయా నా … Read more

కమ్మని బహు కమ్మని | Kammani Bahu Kammani Song Lyrics

kammani bahu kammani song lyrics

కమ్మని బహు కమ్మని | Kammani Bahu Kammani Song Lyrics |  Joshua Shaik | Telugu Christian Song Telugu Lyrics Kammani Bahu Kammani Song Lyrics in Telugu కమ్మని బహుకమ్మనీ చల్లని అతి చల్లనీ – తెల్లని తేట తెల్లనీ యేసు నీ ప్రేమామృతం  (2) జుంటె తేనె కన్నా మధురం – సర్వ జనులకు సుకృతం (2) యేసు నీ ప్రేమామృతం (2)  || కమ్మని || 1. … Read more

ఆకాశపు అందిట్లో | Aakasaoy Anditlo Song Lyrics

SAMBARALU 2 Song Lyrics

ఆకాశపు అందిట్లో | Aakasaoy Anditlo Song Lyrics || Sambaralu- 2 | Joshua Shaik Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Aakasaoy Anditlo Song Lyrics in Telugu ఆకాశపు అందిట్లో చుక్కల పందిరేసి మెరిసింది ఓ దివ్య తార .. మెరిసింది ఓ దివ్య తార తూరుపు దిక్కుల్లో గొంతెత్తి చాటింది ఆ యేసు రక్షకుని జాడ .. ఆ యేసు రక్షకుని జాడ  (2) సంబరాలు, సంతోషాలు – యేసు … Read more

మట్టిలోన ముత్యమల్లే | Mattilona Muthyamalle Song Lyrics

Mattilona Muthyamalle Song Lyrics

మట్టిలోన ముత్యమల్లే | Mattilona Muthyamalle Song Lyrics | Joshua Shaik | Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Mattilona Muthyamalle Song Lyrics in Telugu మట్టిలోన ముత్యమల్లే  పుట్టాడురో సందెపొద్దు సూరీడల్లే  వచ్చాడురో నింగినేలంతా ఆడి పాడంగా సంబరాలతో సందడాయెగా  (మట్టిలోన ముత్యమల్లే) 1. బెత్లెహేము ఊరిలో పశువుల పాకలో దీనుడై పుట్టినాడురా  ..  సుఖమే కోరలేదురా ఆ చలిరాత్రిలో చీకటంటి బ్రతుకులో దీపమై వచ్చినాడురా .. భేదమే చూపలేదురా ఎంతో … Read more

You Cannot Copy My Content Bro