విత్తనం విరుగకపోతే | Vithanam Virugakapothe Song Lyrics

విత్తనం విరుగకపోతే | Vithanam Virugakapothe Song Lyrics

విత్తనం విరుగకపోతే | Vithanam Virugakapothe Song Lyrics || Latest Telugu Christian Song by Pastor Asher Andrew Telugu Lyrics Vithanam Virugakapothe Song Lyrics in Telugu విత్తనం విరుగకపోతే ఫలియించునా – కష్టాలే లేకపోతే కిరీటమే వచ్చునా (2) అను పల్లవి:  శ్రమలే నా అతిశయం – శ్రమలోనే ఆనందం శ్రమలలోనే ఉత్సాహం – విశ్వాసమే నా బలం (2)   || విత్తనం || 1. పోరాటం దేవునిదైతే నాకేల … Read more

ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటి | Orana Orana

ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటి వేరే లేరన్న లేరన్న| Orana Orana

ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటి వేరే లేరన్నా లేరన్నా | Orana Orana || Telugu Christian Gospel Song Telugu Lyrics Oranna Oranna Song Lyrics in Telugu ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటి వేరే లేరన్న… లేరన్న యేసే ఆ దైవం చూడన్నా… చూడన్నా… యేసే ఆ దైవం చూడన్నా…    || ఓరన్న || 1. చరిత్రలోనికి వచ్చాడన్నా – వచ్చాడన్నా పవిత్ర జీవం తెచ్చాడన్నా – తెచ్చాడన్నా (2) అద్వితీయుడు ఆదిదేవుడు … Read more

దేవాలయం పరిశుద్ధుల అనురాగ నిలయం | Parishudhula Anuraga Nilayam Lyrics

దేవాలయం పరిశుద్ధుల అనురాగ నిలయం | Parishudhula Anuraga Nilayam Lyrics

దేవాలయం పరిశుద్ధుల అనురాగ నిలయం | Parishudhula Anuraga Nilayam Lyrics || Thandri Sannidhi Ministries Song Telugu Lyrics Parishudhula Anuraga Nilayam Lyrics in Telugu దేవాలయం పరిశుద్ధుల అనురాగ నిలయం దేవ దేవుడు మనకిచ్చె ఆశ్రయం (2)   || దేవాలయం || తనయులపై తండ్రి కృప చూపగా – తండ్రి సన్నిధి మమతల ఒడి ఆయేగా (2) 1. స్తుతియే ధ్యాసగా త్యాగమే శ్వాసగా (2) అపురూప బంధాల సౌధముగా – … Read more

చాచిన చేతులతో ఎదురు చూచుచుండెను | Chachina Chethulatho Song

చాచిన చేతులతో ఎదురు చూచుచుండెను | Chachina Chethulatho Song

చాచిన చేతులతో ఎదురు చూచుచుండెను | Chachina Chethulatho Song || Telugu Christian Gospel Song Telugu Lyrics Chachina Chethulatho Song Lyrics in Telugu చాచిన చేతులతో ఎదురు చూచుచుండెను వేచిన నీ తండ్రి కనులు నిదుర ఎరుగకయుండెను (2) ఓ చిన్ని తనయా – నీకిన్ని శ్రమలేలనయా నీ తండ్రి ప్రేమను గనవా – నీ యింటికే తిరిగి రావా (2)   || చాచిన || 1. పనివారు సయితం నీతండ్రి … Read more

బలపరచుము స్థిరపరచుము | Balaparachumu Sthiraparachumu Song Lyrics

బలపరచుము స్థిరపరచుము | Balaparachumu Sthiraparachumu Song Lyrics

బలపరచుము స్థిరపరచుము | Balaparachumu Sthiraparachumu Song Lyrics || Telugu Christian Gospel Song Telugu Lyrics Balaparachumu Sthiraparachumu Song Lyrics in Telugu బలపరచుము స్థిరపరచుము – నా ప్రార్ధనకు బదులీయుమూ (2) లోకాశలవైపు చూడకుండా – లోకస్థులకు జడవకుండా (2) నీ కృపలో నేను జీవించుటకూ     || బలపరచుము || 1. నా మాటలలో నా పాటలలో – నీ సువార్తను ప్రకటించెదను (2) నే నడచు దారి ఇరుకైననూ – … Read more

ఎవరికి ఎవరు ఈ లోకంలో | Evariki Evaru Ee Lokamlo Song

ఎవరికి ఎవరు ఈ లోకంలో | Evariki Evaru Ee Lokamlo Song

ఎవరికి ఎవరు ఈ లోకంలో | Evariki Evaru Ee Lokamlo Song || Telugu Christian Gospel Song Telugu Lyrics Evariki Evaru Ee Lokamlo Song Lyrics in Telugu ఎవరికి ఎవరు ఈ లోకంలో – చివరికి యేసే పరలోకంలో (2)   || ఎవరికి || 1. ధనము నీకుంటే అందరు వస్తారు – దరిద్రుడవైతే దరికెవ్వరు రారు (2) ఎవరిని నమ్మిన ఫలితము లేదురా (2) యేసుని నమ్మితే మోక్షం … Read more

పరవాసిని నే జగమున ప్రభువా | Paravasini Ne Jagamuna Prabhuva

పరవాసిని నే జగమున ప్రభువా | Paravasini Ne Jagamuna Prabhuva

పరవాసిని నే జగమున ప్రభువా | Paravasini Ne Jagamuna Prabhuva || Telugu Christian Gospel Song Telugu Lyrics Paravasini Ne Jagamuna Prabhuva Lyrics in Telugu పరవాసిని నే జగమున ప్రభువా (2) నడచుచున్నాను నీ దారిన్ నా గురి నీవే నా ప్రభువా (2) నీ దరినే జేరెదను – నేను… నీ దరినే జేరెదను     || పరవాసిని || 1. లోకమంతా నాదని యెంచి – బంధు మిత్రులే … Read more

నే సాగెద యేసునితో | Ne Sageda Yesunitho

నే సాగెద యేసునితో | Ne Sageda Yesunitho

నే సాగెద యేసునితో నా జీవిత కాలమంతా | Ne Sageda Yesunitho || Telugu Christian Gospel Song Telugu Lyrics Ne Sageda Yesunitho Song Lyrics in Telugu నే సాగెద యేసునితో – నా జీవిత కాలమంతా (2) యేసుతో గడిపెద యేసుతో నడిచెద (2) పరమును చేరగ నే వెళ్లెద (2) హనోకు వలె సాగెదా            || నే సాగెద || 1. వెనుక శత్రువులు వెంటాడిననూ (2) ముందు … Read more

నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా | Nee Swaramu Vinipinchu Prabhuva

నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా | Nee Swaramu Vinipinchu Prabhuva

నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా | Nee Swaramu Vinipinchu Prabhuva || Telugu Christian Gospel Song Telugu Lyrics Nee Swaramu Vinipinchu Prabhuva Lyrics in Telugu నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా – నీ దాసుడాలకించున్ (2) నీ వాక్యమును నేర్పించుము – దానియందు నడచునట్లు నీతో (2)     || నీ స్వరము || 1. ఉదయముననే లేచి నీ స్వరము వినుట నాకు ఎంతో మధురము    దినమంతటి కొరకు నను … Read more

నేను కూడా ఉన్నానయ్యా | Nenu Kuda Unnanaya

నేను కూడా ఉన్నానయ్యా | Nenu Kuda Unnanaya

నేను కూడా ఉన్నానయ్యా | Nenu Kuda Unnanaya || Telugu Christian Gospel Song Telugu Lyrics Nenu Kuda Vunnanayya Song Lyrics in Telugu నేను కూడా ఉన్నానయ్యా – నను వాడుకో యేసయ్యా ఆ ఆ… (2) పనికి రాని పాత్రననీ – నను పారవేయకు యేసయ్యా ఆ ఆ… (2) 1. జ్ఞానమేమి లేదు గాని – నీ సేవ చేయ ఆశ వున్నది ఆ ఆ… (2) నీవేనా … Read more

You Cannot Copy My Content Bro