కల్వరి ప్రేమను తలంచునప్పుడు | Kalvari Premanu Thalanchunapudu

కల్వరి ప్రేమను తలంచునప్పుడు | Kalvari Premanu Thalanchunapudu

కల్వరి ప్రేమను తలంచునప్పుడు | Kalvari Premanu Thalanchunapudu || Telugu Good Friday Song Telugu Lyrics Kalvari Premanu Thalanchunapudu Lyrics in Telugu కల్వరి ప్రేమను తలంచునప్పుడు – కలుగుచున్నది దుఃఖం ప్రభువా నీ శ్రమలను ధ్యానించునప్పుడు – పగులుచున్నది హృదయం (2) 1. గెత్సేమనే అను తోటలో – విలపించుచు ప్రార్ధించు ధ్వని (2) నలువైపులా వినబడుచున్నది – పగులుచున్నవి మా హృదయములు (2) కలుగుచున్నది దుఃఖం    || కల్వరి || … Read more

నా కోసమా ఈ సిలువ యాగము | Na Kosama E Siluva Yagamu

నా కోసమా ఈ సిలువ యాగము | Na Kosama E Siluva Yagamu

నా కోసమా ఈ సిలువ యాగము | Na Kosama E Siluva Yagamu || Good Friday Song Telugu Lyrics Naa Kosama Ee Siluva Yaagamu Lyrics in Telugu నా కోసమా ఈ సిలువ యాగము – నా కోసమా ఈ ప్రాణ త్యాగము (2) కల్వరిలో శ్రమలు నా కోసమా – కల్వరిలో సిలువ నా కోసమా (2)    || నా కోసమా || 1. నా చేతులు చేసిన … Read more

అడుగడుగున రక్త బింధువులే | Adugaduguna Raktha Bindhuvule Song Lyrics

అడుగడుగున రక్త బింధువులే | Adugaduguna Raktha Bindhuvule Song Lyrics

అడుగడుగున రక్త బింధువులే | Adugaduguna Raktha Bindhuvule Song Lyrics || Good Friday Songs Telugu Telugu Lyrics Adugaduguna Raktha Bindhuvule Song Lyrics in Telugu అడుగడుగున రక్త బింధువులే – అణువణువున కొరడా దెబ్బలే (2) నా యేసుకు ముళ్ల కిరీటం – భుజములపై సిలువ భారం (2) భుజములపై సిలువ భారం (2)        || అడుగడుగున || 1. సిలువ మోయుచు వీపుల వెంట – రక్త ధరలే … Read more

నీ రక్తమే నీ రక్తమే | Nee Rakthame Song Lyrics

నీ రక్తమే నీ రక్తమే | Nee Rakthame Song Lyrics

నీ రక్తమే నీ రక్తమే | Nee Rakthame Song Lyrics || Good Friday Telugu Song Telugu Lyrics Nee Rakthame Nee Rakthame Song Lyrics in Telugu నీ రక్తమే నీ రక్తమే నన్ శుద్దీకరించున్ – నీ రక్తమే నా బలము (2) 1. నీ రక్త ధారలే ఇల – పాపికాశ్రయంబిచ్చును (2) పరిశుద్ధ తండ్రి పాపిని – కడిగి పవిత్ర పరచుము (2)     || నీ రక్తమే … Read more

కలువరి గిరిలోన తులువలుమగు | Kaluvari Girilona Song Lyrics

కలువరి గిరిలోన తులువలుమగు| Kaluvari Girilona Song Lyrics

కలువరి గిరిలోన తులువలుమగు | Kaluvari Girilona Song Lyrics || 2023 Good Friday Song Telugu Lyrics Kaluvari Girilona Song Lyrics in Telugu కలువరి గిరిలోన తులువలుమగు మాకై (2) శ్రమనొంది నావయ్యా – వెలుగొంది నావయ్యా (2)   || కలువరి || 1. ఇల పాపము చేసినదెవరో – ఎవరోనే మనుషులేగా ఆ… పలు కాకి చేష్టలతో – నిను శ్రమ నొందించిరిగా..  (2) విసిగించియు – శృతిమించియు (2) … Read more

సిలువ విలువ పెరిగే | Siluva Viluva Perige Song Lyrics

సిలువ విలువ పెరిగే | Siluva Viluva Perige Song Lyrics

సిలువ విలువ పెరిగే | Siluva Viluva Perige Song Lyrics || Latest Good Friday Song Sung by Nissy Paul. Telugu Lyrics Siluva Viluva Perige Song Lyrics in Telugu సిలువ విలువ పెరిగే – నీవు తాకిన వెంటనే హృదయాన మార్పు కలిగే – సిలువ రక్తము చిందగనే (2) ఇది కాదా పరివర్తన – నీ రక్తము ద్వారానే ఇది కాదా హృదయ మార్పు – నీవు … Read more

నేనంటే నీకు అంత ఇష్టమా | Nenante Neeku Antha Istama Song Lyrics

నేనంటే నీకు అంత ఇష్టమా | Nenante Neeku Antha Istama Song Lyrics

నేనంటే నీకు అంత ఇష్టమా | Nenante Neeku Antha Istama Song Lyrics || Latest Telugu Christian Song | Methushelah | Nissy Paul Telugu Lyrics Nenante Neeku Antha Istama Song Lyrics in Telugu నేనంటే నీకు అంత ఇష్టమా – నాకై  మరణించేటంత ఇష్టమా (2) యేసయ్య నా యేసయ్య – యేసయ్య ఓ నా యేసయ్యా 1. అన్యాయపు తీర్పు పొందావ నాకై – అవహేళనలెన్నో … Read more

సిలువపైన ప్రేమ చూప | Siluvapaina Prema Chupa Song Lyrics

సిలువపైన ప్రేమ చూప | Siluvapaina Prema Chupa Song Lyrics

సిలువపైన ప్రేమ చూప | Siluvapaina Prema Chupa Song Lyrics || Srastha 3 || New Telugu Christian Song by Jeeva Pakerla Garu Telugu Lyrics Siluvapaina Prema Chupa Song Lyrics in Telugu సిలువపైన ప్రేమ చూప మరణమాయెను – మరణమాయెను.. – మరణమాయెను.. (2) 1. దురిత జనుల దోషం బాప – భువికెంచె ఈ ప్రేమ  నిశిని వీడి కాంతి నివ్వ – వెలుగునింపే ఈ … Read more

ప్రాణము పెట్టుటకన్నా | Pranamu Pettutakanna Song Lyrics

ప్రాణము పెట్టుటకన్నా | Pranamu Pettutakanna Song Lyrics

ప్రాణము పెట్టుటకన్నా | Pranamu Pettutakanna Song Lyrics || New Telugu Good Friday Song 2023 | Pastor T Jobdas Telugu Lyrics Praanamu Pettutakanna Song Lyrics in Telugu ప్రాణము పెట్టుటకన్నా – విలువైన ప్రేమ ఇక లేదు ప్రేమను చూపుటకన్నా- మరి శ్రేష్ఠమేది లేదు (2) సిలువలో ఆ ప్రేమ కనబడే – బదులుగా ఏమిచ్చినా చాలదే క్రీస్తులో ఆ ప్రేమ కనబడే – బదులుగా ఏమిచ్చినా చాలదే … Read more

మనకై యేసు మరణించే | Manakai Yesu Maraninche Lyrics

మనకై యేసు మరణించే | Manakai Yesu Maraninche Lyrics

మనకై యేసు మరణించే | Manakai Yesu Maraninche Lyrics || Telugu good Friday song Telugu Lyrics Manakai Yesu Maraninche Lyrics in Telugu మనకై యేసు మరణించె – మన పాపముల కొరకై నిత్యజీవితము నిచ్చుటకే – సత్యుండు సజీవుడాయె (2) || మనకై యేసు || 1. తృణీకరింపబడె విసర్జింపబడెను (2) దుఃఖా క్రాంతుడాయె వ్యసనముల భరించెను (2)   || మనకై యేసు || 2. మన వ్యసనముల వహించెన్ … Read more

You Cannot Copy My Content Bro