దీనుడా అజేయుడా సాంగ్ లిరిక్స్ | Dheenuda Ajeyuda Song Lyrics

Dheenuda Ajeyuda Song Lyrics

Telugu Lyrics Deenuda Ajeyuda Song Lyrics in Telugu దీనుడా అజేయుడా ఆదరణ కిరణమా – పూజ్యుడ పరిపూర్ణుడ ఆనంద నిలయమా (2) జీవదాతవు నీవని శృతి మించి పాడనా – జీవధారము నీవని కానుకనై పూజించనా (2) అక్షయ దీపము నీవే నా రక్షణ శృంగము నీవే – స్వరార్చన చేసెద నీకే నా స్తుతులర్పించెద నీకే (దీనుడా అజేయుడ) 1. సమ్మతిలేని సుడి గుండాలే – ఆవరించగా గమనములేని పోరాటాలే – తరుముచుండగా … Read more

పండుగే పండుగ | Panduge Panduga Christmas Panduga Song Lyrics

Panduge Panduga Christmas Panduga Song Lyrics

పండుగే పండుగ | Panduge Panduga Christmas Panduga Song Lyrics || Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Panduge Panduga lyrics in Telugu పండుగే పండుగ క్రిస్మస్ పండుగ – విందుగే విందుగ కన్నుల విందుగా  (2) విడుదల కలిగెగ పాపం బాపను – యేసు జన్మించేగా హా .. అరె బోల్ బోల్ బోల్ – జర జొర్సే బోల్  – హ్యాపీ క్రిస్మస్  హ్యాపీ క్రిస్మస్  అరె బోల్ బోల్ … Read more

లోక  రక్షకుడు మనకొరకు ఉదయించెను | Loka Rakshakudu Manakoraku Udhayinchenu Lyrics

లోక  రక్షకుడు మనకొరకు ఉదయించెను | Loka Rakshakudu Manakoraku Udhayinchenu Lyrics

లోక  రక్షకుడు మనకొరకు ఉదయించెను | Loka Rakshakudu Manakoraku Udhayinchenu Lyrics || Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Loka Rakshakudu Song Lyrics in Telugu లోక  రక్షకుడు  మనకొరకు ఉదయించెను మన పాప శాపములన్ని తొలగింపను ఇమ్మానుయేలుగా మన తోడు ఉండను … ఊ.. ఊ.. ఊ || లోక  రక్షకుడు || 1. కన్య కుమారుడుగా మనకై  పుట్టెను  – లోక  రాజులందరికి  దడ  పుట్టించెను సాతాను  కోట  గోడలన్నీ  … Read more

సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికి మహిమ | Sarvonnatha Sthalamulalo Dhevuniki Mahima

సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికి మహిమ | Sarvonnatha Sthalamulalo Dhevuniki Mahima

సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికి మహిమ | Sarvonnatha Sthalamulalo Dhevuniki Mahima || Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Sarvonnatha Sthalamulalo Song Lyrics in Telugu సర్వోన్నత స్థలములలోన దేవునికి మహిమ – ఆయనకిష్టులకు ఇలలో సమాధానమే అని పరలోక సైన్య సమూహం పాడి కొనియాడే ప్రభువుని నామం మనకు రక్షకుండు ఉదయించినాడని ప్రకటన చేసిరి   || సర్వోన్నత || 1. మరియ భయపడుకు నీవనీ – దేవదేవుని కనేటి ధన్యతే నీదనీ  (2) … Read more

సర్వోన్నత స్థలములలో సమాధానము | Sarvonnatha Sthalamulalo Song Lyrics

సర్వోన్నత స్థలములలో సమాధానము | Sarvonnatha Sthalamulalo Song Lyrics

సర్వోన్నత స్థలములలో సమాధానము | Sarvonnatha Sthalamulalo Song Lyrics || Telugu christmas Song Telugu Lyrics Sarvonnatha Sthalamulalo Song lyrics in Telugu సర్వోన్నత స్థలములలో సమాధానము – ప్రాప్తించే ప్రజకోరకు ప్రభుజన్మముతోను (2) హల్లెలూయా  అర్పణలు – ఉల్లముతో చెలింతుమ్ -రాజాధి రాజునకు హోసన్నా  ప్రభువునకు (2)   || సర్వోన్నత స్థలములలో || 1. పశువుల పాకలో మనకు శిశువు జన్మించే  –  పొత్తిగుడ్డలలో చుట్టగా పవళించిన తండ్రి (2) … Read more

Mahonnathuda Nee Krupa Challayya Song Lyrics | మహోన్నతుడా  నీ కృప చాలయ్య

Mahonnathuda Nee Krupa Challayya Song Lyrics

Telugu Lyrics Mahonnathuda Nee Krupa Challayya lyrics in Telugu మహోన్నతుడా  నీ కృప చాలయ్య – ఎడబాయని నీ ప్రేమయే మధురం నా దైవమా ప్రియ యేసయ్య   – నీవే నా గానము నీవే నా గానము … (మహోన్నతుడా) 1. కడలేని కడలిలో – నిరాశ నిస్పృహలో  (2) అభయము నిచ్చితివి – చేయి విడువక నడిపితివి  (2) చేయి విడువక నడిపితివి     || మహోన్నతుడా || 2.నూతన సృష్టిగను – నను … Read more

ఇంటింటా క్రిస్మస్ సాంగ్ లిరిక్స్ | Intinta Christmas Song Lyrics

v

ఇంటింటా క్రిస్మస్ సాంగ్ లిరిక్స్ | Intinta Christmas Song Lyrics || Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Intinta Christmas Song Lyrics in Telugu సంతోష సంబరాలురో – యేసయ్య జననమాయేరో జగమంతా పండుగాయేరో – రక్షకుడుదయించినాడురో  (2) ఇంటింటా ప్రతిఇంటా రక్షణ తెచ్చిందిరో ఊరంతా వాడంతా పండుగ  వచ్చిందిరో   (2) || సంతోష సంబరాలురో || 1. నమ్మదగిన గొప్ప దేవుడు – నరుడై భువికి వచ్చినాడు బేదమేమి లేని దేవుడు … Read more

దూతలు పాడిరి | Dhoothalu Paadiri Song Lyrics

దూతలు పాడిరి | Dhoothalu Paadiri Song Lyrics

Telugu Lyrics Dhoothalu Paadiri Song Lyrics in Telugu సైన్యములకు అధిపతివి – రోజులకే రాజువు భూలోకమంతటికి  – నీవే దేవుడవు కన్య మరియ గర్భమున – చిన్న పశువుల పాకలో ఇమ్మానుయేలుగా – జన్మించినావయా నీ జననము – మాకెంతో మేలు దూతలు పాడిరి  – స్తోత్ర గానాలు ఆనందించేదం  – ఆర్భాటించెదం దావీదు తనయుడు పుట్టెనే  – మనకోసం ఏంజెల్స్ విల్ సింగ్ – గ్లోరీ అఫ్ థై నేమ్ టు ది … Read more

మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు | Mahima Ganathaku Arhudavu Lyrics

మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు | Mahima Ganathaku Arhudavu Lyrics

Mahima Ganathaku Arhudavu | మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు | Telugu Christian Worship Song | Telugu Lyrics Mahima Ghanathaku Arhudavu Lyrics in Telugu మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు – నీవే నా దైవము సృష్టికర్త ముక్తి దాత (2) మా స్తుతులకు పాత్రుడా – ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా- ఆరాధనా నీకే (2) ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా నీకే 1.మన్నాను కురిపించినావు – బండనుండి నీల్లిచ్చినావు … Read more

ఎందుకో నన్నింతగా నీవు | Enduko Nanninthaga Neevu Lyrics

ఎందుకో నన్నింతగా నీవు | Enduko Nanninthaga Neevu Lyrics

ఎందుకో నన్నింతగా నీవు || Enduko Nanninthagaa Neevu Lyrics || Paul Emmanuel || Telugu Christian Song Telugu Lyrics Enduko Nanninthaga Neevu Lyrics in Telugu ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితివో దేవా – అందుకో నా దీన స్తుతిపాత్ర హల్లెలూయ యేసయ్యా – హల్లెలూయ యేసయ్యా 1. నా పాపము బాప నరరూపివైనావు – నా శాపము మాప నలిగి వ్రేలాడితివి నాకు చాలిన దేవుడవు నీవే – నా … Read more

You Cannot Copy My Content Bro