చక్కని బాలుడమ్మా | Chakkani Baludamma Song Lyrics

Chakkani Baludamma Song Lyrics

చక్కని బాలుడమ్మా | Chakkani Baludamma Song Lyrics | Pastor Satish Kumar Latest Christmas Song Telugu Lyrics Chakkani Baludamma Lyrics in Telugu చక్కని బాలుడమ్మా -చూడచక్కంగా ఉన్నాడమ్మా (2) కన్నీయ మరియమ్మ ఒడిలోన – భలే బంగారు బాలుడమ్మ (2)      || చక్కని || 1. గొల్లలంతా గొప్ప దేవుడంటు – కూడినారు పశులపాకలో జ్ఞానులంతా తూర్పు చుక్క చూస్తూ – చేరినారు బెత్లహేములో (2) బంగారు సాంబ్రాణి బోళములు … Read more

ఆకాశ వీధుల్లో ఆనందం | Aakasa Veedhullo Anandam Song Lyrics

Aakasa Veedhullo Anandam Song Lyrics

ఆకాశ వీధుల్లో ఆనందం | Aakasa Veedhullo Anandam Song Lyrics || Joshua Shaik Latest Telugu Christian Song Telugu Lyrics Aakasa Veedhullo Anandam Lyrics in Telugu ఆకాశ వీధుల్లో ఆనందం – ఆ నింగి తారల్లో ఉల్లాసం  ఈ రేయి వెన్నెల్లో సంతోషం – ఇల పొంగేను లోలోన సంగీతం లోకాలకే రారాజుగా – యేసయ్య పుట్టాడుగా …హేహెయ్ లోకాలనేలే నాధుడు వెలిసాడు నా మెస్సయ్య దరిచేరినాడు దీనుడై ధరలోన … Read more

క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో | Kreesthu Puttenu Lyrics

క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో | Kreesthu Puttenu Lyrics

క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో | Kreesthu Puttenu Lyrics || Telugu Christian Christmas Song Telugu Lyrics Kreesthu Puttenu Pasula Pakalo Lyrics in Telugu క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో – పాపమంతయు రూపు మాపను సర్వలోకమున్ విమోచింపను – రారాజు పుడమిపై జన్మించెను సంతోషమే సమాధానమే – ఆనందమే పరమానందమే (2) అరె గొల్లలొచ్చి జ్ఞానులొచ్చి – యేసుని చూచి కానుకలిచ్చి పాటలు పాడి నాట్యములాడి పరవశించిరే 1. పరలోక … Read more

దూత పాట పాడుడి | Dutha Pata Padudi

దూత పాట పాడుడి | Dutha Pata Padudi

దూత పాట పాడుడి | Dutha Pata Padudi || Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Dutha Pata Padudi Song Lyrics in Telugu దూత పాట పాడుడి రక్షకున్ స్తుతించుడి ఆ ప్రభుండు పుట్టెను బెత్లెహేము నందునన్ భూజనంబు కెల్లను సౌఖ్యసంభ్ర మాయెను ఆకసంబునందున మ్రోగు పాట చాటుడి దూత పాట పాడుడి రక్షకున్ స్తుతించుడి 1. ఊర్ధ్వ లోకమందున గొల్వగాను శుద్ధులు అంత్యకాలమందున కన్యగర్భమందున బుట్టినట్టి రక్షకా ఓ యిమ్మానుయేల్ ప్రభో … Read more

లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించెను | Lokamanthata Velugu

లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించెను | Lokamanthata Velugu

లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించెను | Lokamanthata Velugu || Christmas Songs Telugu Telugu Lyrics Lokamanthata Velugu Song Lyrics in Telugu లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించెను – యేసు జన్మించినపుడు లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించెను ఆకాశమునందు గొప్ప నక్షత్రంబు బుట్టెనపుడు లోకజ్ఞానులు గొల్లలు వెళ్లి (2) లోక రక్షకుడేసుకు మ్రొక్కిరి       || లోకమంతట || 1. నేను వెలుగై చీకటిలో వెలుగుచున్నాను చీకటి దాని గ్రహింప లేదు నేను వెలుగై చీకటిలో వెలుగుచున్నాను నేను … Read more

దయచేసి చూడవే అందాలతార | Dayachesi Chudave Andala Tara Song Lyrics

దయచేసి చూడవే అందాలతార | Dayachesi Chudave Andala Tara Song Lyrics

దయచేసి చూడవే అందాలతార | Dayachesi Chudave Andala Tara Song Lyrics || Christmas Songs Telugu Telugu Lyrics Dayachesi Chudave Andala Tara Song Lyrics in Telugu దయచేసి చూడవే అందాలతార – మా ఇంటిదాక ఒకసారి రావే అలనాడు నీవు గగనాన నిలచి – ప్రభుయేసు చూచి తరియించినావే (2) || దయచేసి || 1. ఎక్కడెక్కడ యేసు పెరిగెనో – పెద్దలను పిన్నలను ఎలా బ్రోచెనో తల్లిదండ్రికి తగిన … Read more

ఆహా ఆనందమే మహా సంతోషమే | Aha Anandame Maha Santhoshame

ఆహా ఆనందమే మహా సంతోషమే | Aha Anandame Maha Santhoshame

ఆహా ఆనందమే మహా సంతోషమే | Aha Anandame Maha Santhoshame || Christmas Songs Telugu Telugu Lyrics Aha Anandame Maha Santhoshame Lyrics in Telugu ఆహా ఆనందమే మహా సంతోషమే – యేసు పుట్టె ఇలలో (2) ఆనందమే మహా సంతోషమే – యేసు పుట్టె ఇలలో (2)       || ఆహా ఆనందమే || 1. యెషయా ప్రవచనము నేడు రుజువాయే – జన్మించె కుమారుండు కన్య గర్భమందున (2)   || … Read more

ఎంత దీనాతి దీనమో ఓ యేసయ్యా | Entha Deenathi Deenamo

ఎంత దీనాతి దీనమో ఓ యేసయ్యా | Entha Deenathi Deenamo

ఎంత దీనాతి దీనమో ఓ యేసయ్యా | Entha Deenathi Deenamo || Christmas Songs Telugu Telugu Lyrics Entha Deenathi Deenamo Lyrics in Telugu ఎంత దీనాతి దీనమో ఓ యేసయ్యా – నీ జనన మెంత దయనీయమో తలచుకుంటె నా గుండె తడబడి – కరిగి కరిగి నీరగుచున్నది (2) 1. నీ సృష్టిలో… ఈ లోకమే – నీవు మాకు ఇచ్చినా సత్రమయ్యా (2) ఆ సత్రములో ఓ యేసయ్యా … Read more

చలి రాతిరి ఎదురు చూసే | Chali Rathri Christmas Song Lyrics

చలి రాతిరి ఎదురు చూసే | Chali Rathri Christmas Song Lyrics

చలి రాతిరి ఎదురు చూసే | Chali Rathri Christmas Song Lyrics || Telugu Christian Folk Song by Joshua Shaik Telugu Lyrics Chali Rathiri Eduru Chuse Lyrics in Telugu చలి రాతిరి ఎదురు చూసే – తూరుపేమో చుక్క చూపే గొల్లలేమో పరుగునొచ్చే – దూతలేమో పొగడ వచ్చే పుట్టాడు పుట్టాడురో రారాజు – మెస్సయ్య పుట్టాడురో మనకోసం (2) 1.  పశులపాకలో పరమాత్ముడు – సల్లని సూపులోడు … Read more

వచ్చింది క్రిస్మస్ వచ్చింది | Vachindi Christmas Vachindi Song Lyrics

వచ్చింది క్రిస్మస్ వచ్చింది | Vachindi Christmas Vachindi Song Lyrics

వచ్చింది క్రిస్మస్ వచ్చింది | Vachindi Christmas Vachindi Song Lyrics || Telugu Christmas Folk Song by Joshua Gariki Telugu Lyrics Vachindi Christmas Vachindi Song Lyrics in Telugu వచ్చింది క్రిస్మస్ వచ్చింది – తెచ్చింది పండుగ తెచ్చింది వచ్చింది క్రిస్మస్ వచ్చింది – తెచ్చింది రక్షణ తెచ్చింది ఊరూ వాడా పల్లె పల్లెల్లోన – ఆనందమే ఎంతో సంతోషమే (2) మన చీకటి బ్రతుకులలోన – ప్రభు యేసు … Read more

You Cannot Copy My Content Bro