దావీదు సుతునికి జయము జయం | Dhaveedhu Suthuniki Jayamu Jayam song lyrics

దావీదు సుతునికి జయము జయం | Dhaaveedhu Suthuniki Jayamu Jayam song lyrics

దావీదు సుతునికి జయము జయం । Dhaveedhu Suthuniki Jayamu Jayam song lyrics । Latest Palm Sunday Song | AR Stevenson Telugu Lyrics Dhaaveedhu Suthuniki Jayamu Lyrics in Telugu దావీదు సూతునికి జయము జయం – స్తుతులు చెల్లించెదం (2) యెరూషలేముకు యేసుని రాక – ఆర్భాటముతో జరుగు వేడుక స్వరమెత్తి పాడాలి విజయగీతిక (2) హోసన్నా  హోసన్నా హోసన్నా ఓహో – ఏసన్న మాయన్నా హోసన్నా (2)   … Read more

రాజులకు రాజైన ఈ మన విభుని | Raajulaku Raajaina Ee Song Lyrics

రాజులకు రాజైన ఈ మన విభుని | Raajulaku Raajaina Ee Song Lyrics

రాజులకు రాజైన ఈ మన విభుని – Raajulaku Raajaina Ee Song Lyrics || Andhra Kraisthava Keerthanalu Jesus Songs Telugu Lyrics Raajulaku Raajaina Ee Song Lyrics in Telugu రాజులకు రాజైన ఈ మన విభుని – పూజ చేయుటకు రండి ఈ జయశాలి కన్నా – మనకింకా రాజెవ్వరును లేరని     || రాజులకు || 1. కరుణ గల సోదరుండై ఈయన – ధరణికేతెంచెనయ్యా (2) స్థిరముగా నమ్ముకొనిన … Read more

నే చూడగలనా నీ దివ్య రూపం | Ne Choodagalana Song Lyrics

నే చూడగలనా నీ దివ్య రూపం | Ne Choodagalana Song Lyrics

నే చూడగలనా | Ne Choodagalana Song Lyrics || Latest Telugu Christian Song Sung By Sireesha Bhagavatula Telugu Lyrics Ne Choodagalana Song Lyrics in Telugu నే చూడగలనా నీ దివ్య రూపం – నే తాకగలనా నీ కరుణ హస్తం (2) దివ్య పరిమళలతో యున్నట్టి దేవా – నా కాంతి రేఖవై నను నడుపుతుంటే (2) నా జీవన జ్యోతివై నను వెలుగించుచుంటివే (2) ఇంతటి ఘనమైన … Read more

ఆశ నీవయ్య నీవే నా ఆశ | Aasa Neevayya Song Lyrics

ఆశ నీవయ్య నీవే నా ఆశ | Aasa Neevayya Song Lyrics

ఆశ నీవయ్య నీవే నా ఆశ | Asha Neevayya Song Lyrics | Jyothi Manohar || Jonah Samuel | New Telugu Christian song Telugu Lyrics Aasa Neevayya Song Lyrics in Telugu ఆశ నీవయ్య నీవే నా ఆశ శ్వాస నీదయ్యా నీదే నా శ్వాస (2) వేరే ఆశ లేదయ్యా నా మనస్సున – ఒకే ఆశ ఉందయ్యా నా యేసయ్య (2) నిన్ను గూర్ఛి ప్రకటిస్తూ … Read more

నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం | Nee Prema Entho Entho Madhuram Lyrics

నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం | Nee Prema Entho Entho Madhuram Lyrics

నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం | Nee Prema Entho Entho Madhuram Lyrics | Dr Philip P Jacob | Telugu Lyrical Song Telugu Lyrics Nee Prema Entho Entho Madhuram Lyrics in Telugu నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం  యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో ఎంతో మధురం యేసయ్యా… – యేసయ్యా… (2)    || నీ ప్రేమ || 1. చెల్లికుండునా నీ ప్రేమ – … Read more

ప్రేమ యేసుని ప్రేమ | Prema Yesuni Prema Song Lyrics

ప్రేమ యేసుని ప్రేమ | Prema Yesuni Prema Song Lyrics

ప్రేమ యేసుని ప్రేమ | Prema Yesuni Prema Song Lyrics || మరుగుపడుచున్న మధుర గానములు | Dr Jayapal Telugu Lyrics Prema Yesuni Prema Song Lyrics in Telugu ప్రేమ యేసుని ప్రేమ – అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది నిజము దీనిని నమ్ము – ఇది భువి యందించలేనిది (2) ఎన్నడెన్నడు మారనిది – నా యేసుని దివ్య ప్రేమ ఎన్నడెన్నడు వీడనిది – నా యేసుని నిత్య ప్రేమ (2) … Read more

గగనము చీల్చుకొని | Gaganam Cheelchukoni Song Lyrics

గగనము చీల్చుకొని | Gaganam Cheelchukoni Song Lyrics

గగనము చీల్చుకొని || Gaganam Cheelchukoni Song Lyrics || Hosanna Ministries || Pas FREDDY PAUL Telugu Lyrics Gaganam Cheelchukoni Song Lyrics in Telugu గగనము చీల్చుకొని – ఘనులను తీసుకొని నన్ను కొనిపోవ – రానైయున్నా ప్రాణప్రియుడా యేసయ్యా (2) నిన్ను చూడాలని – నా హృదయమెంతో – ఉల్లసించుచున్నది (2) ఉల్లసించుచున్నది   || గగనము || 1. నీ దయా సంకల్పమే నీ ప్రేమను పంచినది – నీ … Read more

బంధీనైపోయా | Bandhinaipoya Lyrics

బంధీనైపోయా | Bandhinaipoya Lyrics

John Vittney – Bandhinaipoya (Feat. Allen Ganta) | బంధీనైపోయా | Jubin Kurian | Telugu Worship Song Telugu Lyrics Bandhinaipoya Lyrics in Telugu యేసయ్యా నిన్నే సేవింతును – ఆరాధింతును స్తుతింతును (2) బంధీనైపోయా నీలో మునిగి తేలాకా – నా వల్ల కాదయా నిన్ను వీడియుండుట (2) యేసయ్యా యేసయ్యా – యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా – యేసయ్యా యేసయ్యా 1)  ననువీడనీ నీ ప్రేమను – … Read more

దావీదు కుమారుడా | Davidu Kumaruda Song Lyrics

దావీదు కుమారుడా | Davidu Kumaruda Song Lyrics

దావీదు కుమారుడా నను దాటిపోకయా | Davidu Kumaruda Song Lyrics | Telugu Christian Song | Pastor Shalem Raju Songs Telugu Lyrics Davidu Kumaruda Lyrics in Telugu నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో ఎవరున్నారయా – నీకు తప్ప నాలో ఎవరికి చోటే లేదయా (2) దావీదు కుమారుడా నను దాటిపొకయా – నజరేతువాడా నను విడిచిపోకయా (2) || నీవు || 1. గ్రుడ్డి వాడినయ్యా నా కనులు … Read more

ప్రభుయేసు నా రక్షకా | Prabhu Yesu Na Rakshaka

ప్రభుయేసు నా రక్షకా | Prabhu Yesu Na Rakshaka

Telugu Lyrics Prabhu Yesu Na Rakshaka Lyrics in Telugu ప్రభుయేసు నా రక్షకా – నొసగు కన్నులు నాకు – నిరతము నే నిన్ను జూడ (2) అల్ఫయు నీవే – ఓమేగయు నీవే (2)      || ప్రభుయేసు || 1. ప్రియుడైన యోహాను పత్మాసులో – ప్రియమైన యేసూ – నీ స్వరూపము (2) ప్రియమార జూచి – బహు ధన్యుడయ్యె – ప్రియ ప్రభు – నిన్ను జూడనిమ్ము (2) || … Read more

You Cannot Copy My Content Bro