చూచుచున్న దేవుడవు నీవే యేసయ్యా | Chuchuchunna Devudavu

చూచుచున్న దేవుడవు నీవే యేసయ్యా | Chuchuchunna Devudavu

చూచుచున్న దేవుడవు నీవే యేసయ్యా | Chuchuchunna Devudavu || Hosanna Ministries Song Telugu Lyrics Chuchuchunna Devudavu Neeve Yesayya Lyrics in Telugu చూచుచున్న దేవుడవు నీవే యేసయ్యా చూడ ముచ్చటాయెనే – సుకుమార సుమములైన – నీ నేత్రాలంకృతము (2) 1. పశ్చాత్తాపము కలుగునే నీ దయగల చూపులతో క్షమించబడుదురు ఎవరైనా రక్త ప్రోక్షణతో (2) ఆప్యాయతకు నోచుకొనని – నను చేరదీసిన కృపా సాగరా (2)     || చూచుచున్న || … Read more

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను | Krotha Yedu Modalu Telugu Song Lyrics

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రతుకు నందు | Krotha Yedu Modalu Telugu Song Lyrics

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రతుకు నందు | Krotha Yedu Modalu Telugu Song Lyrics || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Krotha Yedu Modalu Pettenu Lyrics in Telugu క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రతుకు నందు క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను క్రొత్త మనసు తోడ మీరు క్రొత్త యేట ప్రభుని సేవ తత్తర పడకుండ జేయు టుత్తమొత్తమంబు జూడ      || క్రొత్త … Read more

కొనియాడ తరమే నిన్ను కోమల హృదయ | Koniyada Tharame Ninnu Lyrics

కొనియాడ తరమే నిన్ను కోమల హృదయ | Koniyada Tharame Ninnu Lyrics

కొనియాడ తరమే నిన్ను కోమల హృదయ | Koniyada Tharame Ninnu Lyrics || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Koniyada Tharame Ninnu Song Lyrics in Telugu కొనియాడ తరమే నిన్ను – కోమల హృదయ కొనియాడ తరమే నిన్ను తనరారు దినకరు – బెను తారలను మించు (2) ఘన తేజమున నొప్పు – కాంతిమంతుడ వీవు        || కొనియాడ || 1. కెరుబులు సెరుపులు – మరి దూత గణములు … Read more

ఎవరున్నారయ్యా నాకు నీవు తప్ప | Evarunnarayya Naku Neevu Thappa

ఎవరున్నారయ్యా నాకు నీవు తప్ప | Evarunnarayya Naku Neevu Thappa

ఎవరున్నారయ్యా నాకు నీవు తప్ప | Evarunnarayya Naku Neevu Thappa || Telugu Chrisltian Hope Song Telugu Lyrics Evarunnarayya Naku Neevu Thappa Lyrics in Telugu ఎవరున్నారయ్యా నాకు నీవు తప్ప – ఏమున్నదయ్యా భువిలో నీవు లేక నా యేసయ్య…  హల్లెలూయా … (4)  || ఎవరున్నారయ్యా || 1. నా ఆశ్రయం నీవే… నా ఆశయం నీవే (2) నా సర్వము యేసు నీవేగా (2)     || ఎవరున్నారయ్యా … Read more

ఇది దేవుని నిర్ణయము | Idhi Devuni Nirnayamu Song

ఇది దేవుని నిర్ణయము | Idhi Devuni Nirnayamu Song

ఇది దేవుని నిర్ణయము | Idhi Devuni Nirnayamu Song || Telugu Christian Marriage Song Telugu Lyrics Idi Devuni Nirnayamu Lyrics in Telugu ఇది దేవుని నిర్ణయము – మనుష్యులకిది అసాధ్యము (2) ఏదేను వనమందు – ప్రభు స్థిరపరచిన కార్యము (2) ప్రభు స్థిరపరచిన కార్యము   || ఇది దేవుని || 1. ఈ జగతి కన్నా మునుపే – ప్రభు చేసెను ఈ కార్యము (2) ఈ ఇరువురి … Read more

అదే అదే ఆ రోజు యేసయ్య ఉగ్రత రోజు | Adhe Adhe Aa Roju

అదే అదే ఆ రోజు యేసయ్య ఉగ్రత రోజు | Adhe Adhe Aa Roju

అదే అదే ఆ రోజు యేసయ్య ఉగ్రత రోజు | Adhe Adhe Aa Roju || Jesus Second Coming Song Telugu Lyrics Adhe Adhe Aa Roju Song Lyrics in Telugu అదే అదే ఆ రోజు – యేసయ్య ఉగ్రత రోజు ఏడేండ్ల శ్రమల రోజు – పాపులంతా ఏడ్చే రోజు   || అదే అదే || 1. వడగండ్లు కురిసే రోజు – భూమి సగం కాలే రోజు … Read more

ఆరని ప్రేమ ఇది ఆర్పజాలని జ్వాల ఇది | Aarani Prema Idi Song

ఆరని ప్రేమ ఇది ఆర్పజాలని జ్వాల ఇది | Aarani Prema Idi Song

ఆరని ప్రేమ ఇది ఆర్పజాలని జ్వాల ఇది | Aarani Prema Idi Song || Amshumathi Mary Song Telugu Lyrics Aarani Prema Idi Song Lyrics in Telugu ఆరని ప్రేమ ఇది – ఆర్పజాలని జ్వాల ఇది (2) అతి శ్రేష్టమైనది – అంతమే లేనిది అవధులే లేనిది – అక్షయమైన ప్రేమ ఇది (2) కలువరి ప్రేమ ఇది – క్రీస్తు కలువరి ప్రేమ ఇది (2)     || ఆరని … Read more

ఆధారం నీవేనయ్యా | Aadharam Neevenayya

ఆధారం నీవేనయ్యా | Aadharam Neevenayya

ఆధారం నీవేనయ్యా | Aadharam Neevenayya || Telugu Christian Hope Songs Telugu Lyrics Aadharam Neevenayya Song Lyrics in Telugu ఆధారం నీవేనయ్యా (2) కాలం మారినా కష్టాలు తీరినా కారణం నీవేనయ్యా యేసయ్యా… కారణం నీవేనయ్యా   || ఆధారం || 1. లోకంలో ఎన్నో జయాలు – చూసాను నేనింత కాలం (2) అయినను ఎందుకో నెమ్మది లేదు – సమాధానం కొదువైనది యేసయ్యా సమాధానం కొదువైనది       || ఆధారం || … Read more

తేనెకన్న తీయనైనది | Thenekanna Thiyanainadi Naa Yesu Prema

తేనెకన్న తీయనైనది | Thenekanna Thiyanainadi Naa Yesu Prema

తేనెకన్న తీయనైనది | Thenekanna Thiyanainadi Naa Yesu Prema || Telugu Christian Hope Song Telugu Lyrics Thenekanna Thiyanainadi Song Lyrics in Telugu తేనెకన్న తీయనైనది నా యేసు ప్రేమ – మల్లెకన్న తెల్లనైనది (2) నన్ను ప్రేమించెను నన్ను రక్షించెను కష్టకాలమందు నాకు తోడైయుండెను (2)     || తేనెకన్న|| 1. ఆగకనే సాగిపోదును – నా ప్రభువు చూపించు బాటలో (2) అడ్డంకులన్ని నన్ను చుట్టినా నా దేవుని నే … Read more

నా హృదయాన కొలువైన యేసయ్యా | Naa Hrudayana Koluvaina Yesayya

నా హృదయాన కొలువైన యేసయ్యా | Naa Hrudayana Koluvaina Yesayya

నా హృదయాన కొలువైన యేసయ్యా | Naa Hrudayana Koluvaina Yesayya || Hosanna Ministries Song Telugu Lyrics Naa Hrudayana Koluvaina Yesayya Lyrics in Telugu నా హృదయాన కొలువైన యేసయ్యా నా అణువణువు నిన్నే – ప్రస్తుతించేనే కీర్తనీయుడా నా హృదయార్పణతో – ప్రణమిల్లెదనే నీ సన్నిధిలో పూజార్హుడా (2)         || నా హృదయాన || 1. అగ్ని ఏడంతలై – మండుచుండినను అగ్ని జ్వాలలు తాకలేదులే – నీ ప్రియుల … Read more

You Cannot Copy My Content Bro