ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics

ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics

ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song By Saahus Prince Telugu Lyrics Ye Raagamo Theliyadhe Lyrics in Telugu ఏ రాగమో తెలియదే ఆశ కలిగున్నా – తృష్ణ కలిగున్నా- ఆరాధించాలని ఆత్మతో సత్యముతో – నా పూర్ణ హృదయముతో – నిన్ను ఘనపరచాలని ఏ రాగమో తెలియదు – ఏ తాళమో తెలియదు యేమని పాడను నిన్ను ఎంతని పొగడెదను … Read more

మరణము నుండి ప్రాణమును | Maranamu Nundi Pranamu Lyrics

మరణము నుండి ప్రాణమును | Maranamu Nundi Pranamu Lyrics

మరణము నుండి ప్రాణమును | Maranamu Nundi Pranamunu Lyrics || Telugu Christian Thanks Giving Song Telugu Lyrics Maranamu Nundi Pranamu Telugu Lyrics మరణము నుండి ప్రాణమును – కన్నీళ్ళ నుండి కన్నులను (2) కాపాడిన నా యేసయ్యా – కరుణించిన నా యేసయ్యా (2) యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా – నా యేసయ్యా (2)    || మరణము || 1. బాధల నుండి బ్రతుకును – పాతాళము నుండి ప్రాణమును … Read more

నాతో మాట్లాడుమయ్యా | Natho Matladumayya Jesus Song

నాతో మాట్లాడుమయ్యా | Natho Matladumayya Jesus Song

నాతో మాట్లాడుమయ్యా | Natho Matladumayya Jesus Song || Telugu Christian Prayer Song Telugu Lyrics Naatho Matladumayya Song Lyrics in Telugu నాతో మాట్లాడుమయ్యా – నన్ను దర్శించుమయ్యా నీ మందిరాన నీ సన్నిధాన – నీ ఆత్మతో నన్ను నింపుమయ్యా నాతో మాట్లాడుమయ్యా … యేసయ్యా… ఆ ఆ యేసయ్యా… ఆ ఆ యేసయ్యా… ఆ ఆ – యేసయ్యా…. యేసయ్యా … 1. కన్నీళ్ళైనా కష్టాలెదురైనా – కడవరకూ … Read more

బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా | Brathakalani Unna Brathakali Kunna

బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా | Brathakalani Unna Brathakali Kunna

బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా | Brathakalani Unna Brathakali Kunna || Telugu Christian Comfort Song Telugu Lyrics Brathakalani Unna Song Lyrics in Telugu బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా – నిలవాలని ఉన్నా నిలవలేకున్నా (2) చూడాలని ఉన్నా చూడలేకున్నా – చేరాలని ఉన్నా నిను చేరలేకున్నా బ్రతికించుమో యేసయ్యా – దరి చేర్పుమో నన్నయ్యా || బ్రతకాలని || 1. కాపరిలేని గొర్రెనైతి – కాటికి నే చేరువైతి కావలిలేని తోటనైతి … Read more

దీవించావే సమృద్ధిగా | Deevinchave Samruddiga Song Lyrics

దీవించావే సమృద్ధిగా | Deevinchave Samruddiga Song Lyrics

దీవించావే సమృద్ధిగా | Deevinchave Samruddiga Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song by Pastor Satish Kumar Garu Telugu Lyrics Deevinchave Samruddiga Song Lyrics in Telugu దీవించావే సమృద్ధిగా – నీ సాక్షిగా కొనసాగమని ప్రేమించావే నను ప్రాణంగా – నీ కోసమే నను బ్రతకమని దారులలో ఎడారులలో – సెలయేరులై ప్రవహించుమయా చీకటిలో కారు చీకటిలో – అగ్ని స్తంభమై నను నడుపుమయా    || దీవించావే || … Read more

మెల్లని స్వరమే వినిపించినావే | Mellani Swarame

మెల్లని స్వరమే వినిపించినావే | Mellani Swarame

మెల్లని స్వరమే వినిపించినావే | Mellani Swarame || Calvary Ministries Comfort Song Telugu Lyrics Mellani Swarame Song Lyrics in Telugu మెల్లని స్వరమే వినిపించినావే – చల్లని చూపుతో దీవించినావే వాక్యపు వడిలో లాలించినావే – ఆత్మీయ బడిలో నను పెంచినావే నీ మెల్లని స్వరమే చల్లని చూపే – నాకు పదివేలయా నీ మెల్లని స్వరమే చల్లని చూపే – నాకు సుభాగ్యమయా   || మెల్లని స్వరమే || 1. … Read more

ప్రేమకే ప్రతి రూపము | Premake Prathi Rupamu Song Lyrics

Premake Prathi Rupamu Song Lyrics

Telugu Lyrics Premake Prathi Rupamu Song Lyrics in Telugu ప్రేమకే ప్రతి రూపము – నీవే నా ప్రాణము (2) నీ ప్రేమే శాశ్వతం – నీ మాటే అమృతం (2) నా జీవితం నీకంకితం – నా ప్రియ యేసయ్య   || ప్రేమకే || 1.నే నడిచే దారిలో నా తోడువై – నే పీల్చేగాలిలో నా శ్వాసవై – నీ చేతి నీడలో నన్ను కాచావే – నీ గుండె లోతుల్లో … Read more

మనిషిని ప్రాణంగా ప్రేమించిన దేవుడు | Manishini Pranamga Preminchina Devudu Song Lyrics

మనిషిని ప్రాణంగా ప్రేమించిన దేవుడు | Manishini Pranamga Preminchina Devudu Song Lyrics

మనిషిని ప్రాణంగా ప్రేమించిన దేవుడు | Manishini Pranamga Preminchina Devudu Song Lyrics || Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Manihsini Pranamga preminchina Devudu Lyrics in Telugu మనిషిని ప్రాణంగా ప్రేమించిన దేవుడు – మనిషికై  ప్రాణాన్ని అర్పించిన నాధుడు (2) మనకోసమే నేడు జన్మించెను చూడు  (2) హల్లెలూయా పాడు సంతోషమే నేడు….   || మనిషిని ప్రాణంగా || 1. ప్రవచనాలన్నియు నెరవేర్చెనే నాడు – నెరవేర్చెనే నాడు  నెరవేర్చెనే … Read more

నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సన్నుతించెదను | Nenellappudu Yehovanu Sannuthinchedhanu Song Lyrics

నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సన్నుతించెదను | Nenellappudu Yehovanu Sannuthinchedhanu Song Lyrics

నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సన్నుతించెదను | Nenellappudu Yehovanu Sannuthinchedhanu Song Lyrics || Telugu Christian Worship song Telugu Lyrics Nenellappudu Yehovanu Sannuthinchedhanu Lyrics in Telugu నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సన్నుతించెదను.. (2) ఆత్మతో సత్యముతో – మనస్సుతో నా ప్రాణముతో.. నా జీవితాంతము నా యేసుని ఇలలో… నే వెంబడించెదను.. హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ – హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ (2) || నేనెల్లప్పుడు || 1. నీతిమంతుల మొరవిని – శ్రమల … Read more

తార వెలసింది ఆ నింగిలో | Tara Velasindi Song Lyrics

Tara Velasindi Song Lyrics

తార వెలసింది ఆ నింగిలో | Tara Velasindi Song Lyrics | Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Tara Velasindi Song Lyrics in Telugu తార వెలిసింది ఆ నింగిలో ధరణి మురిసింది దూత వచ్చింది సువార్తను మాకు తెలిపింది (2) రాజులకు రాజు పుట్టాడని యూదుల రాజు ఉదయించాడని  (2)  || తార వెలిసింది || 1. మందను విడచి మమ్మును మరచి – మేమంతా కలిసి వెళ్ళాములే ఆ ఊరిలో … Read more

You Cannot Copy My Content Bro