కనులే చూసే ఈ సృష్టే నీదని | Kanule Chuse Song Lyrics

కనులే చూసే ఈ సృష్టే నీదని | Kanule Chuse Song Lyrics

కనులే చూసే ఈ సృష్టే నీదని | Kanule Chuse Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song by Akshaya Praveen Telugu Lyrics Kanule Chuse Song Lyrics in Telugu కనులే చూసే ఈ సృష్టే నీదని – నీవు లేకుండా ఏ చోటే లేదనీ కరములు చాపి నిన్ను – స్తుతియించు జన్మే నాదని నాలో ఉండగోరినావే – నను నీ గుడిగా మార్చినావే నన్నింతగా కరుణించావే… ఓ యేసయ్యా … Read more

అందరికీ ఉపకారి | Andariki Upakari Lyrics

అందరికీ ఉపకారి | Andariki Upakari Lyrics

అందరికీ ఉపకారి అన్నిటిపై అధికారి | Andariki Upakari Lyrics || Telugu Christian Worship Song by AR Stevenson Garu Telugu Lyrics Andariki Upakari Song Lyrics in Telugu అందరికీ ఉపకారి అన్నిటిపై అధికారి (2) ఆపదలో సహకారి ఆశ్చర్య కార్యకారి (2) యేసు పేరు గల దేవుడు – సర్వశక్తి సంపన్నుడు (2)     || అందరికీ || 1. అంధకార శక్తుల జాడ – మిగులకుండ చేస్తాడు నింద మోపు … Read more

కనుగొంటిని నిన్నే ఓ నజరేయా | Kanugontini Ninne O Najareya

కనుగొంటిని నిన్నే ఓ నజరేయా | Kanugontini Ninne O Najareya

కనుగొంటిని నిన్నే ఓ నజరేయా | Kanugontini Ninne O Najareya || Telugu Christian Hope Song By A R Stevenson Garu Telugu Lyrics Kanugontini Ninne Song Lyrics in Telugu కనుగొంటిని నిన్నే ఓ నజరేయా – సమర్థుడవని సహాయము చేయ… నీ ప్రభావము నాలోకి చేరగా (2) నా స్వరూపమూ – మారిపోయెగా (2)     || కనుగొంటిని || 1. ప్రయత్నాలు చేసి వేసారియుంటిని – ఉన్న ఆస్తినంతా … Read more

మంచే లేని నా పైన ఎంతో ప్రేమ చూపావు | Manchi Leni Naa Paina

మంచే లేని నా పైన ఎంతో ప్రేమ చూపావు | Manchi Leni Naa Paina

మంచే లేని నా పైన ఎంతో ప్రేమ చూపావు | Manchi Leni Naa Paina || Telugu Christian Worship Song by A R Stevenson Garu Telugu Lyrics Manchi Leni Naa Paina Song Lyrics in Telugu మంచే లేని నా పైన ఎంతో ప్రేమ చూపావు (2) ఆదియంత మైనవాడవు – మానవుని రూపమెత్తావు (2) పరలోకమును విడచి దిగి వచ్చినావు భువికి (2) ఎంతగా… ఎంతగా… – … Read more

నా మనసును మృదువుగ తాకిన స్వరమా | Naa Manasunu Mrudhuvuga Thakina Swarama

నా మనసును మృదువుగ తాకిన స్వరమా | Naa Manasunu Mrudhuvuga Thakina Swarama

నా మనసును మృదువుగ తాకిన స్వరమా | Naa Manasunu Mrudhuvuga Thakina Swarama Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song by A R Stevenson Garu Telugu Lyrics Naa Manasunu Mrudhuvuga Thakina Swarama Lyrics in Telugu నా మనసును మృదువుగ తాకిన స్వరమా ఆదరణతో నిలిపిన నూతన బలమా కొలుచుట సాధ్యం కాని కనికరమా (2) చెలిమికి నన్ను కోరినావు ఇది నిజామా (2) లోకాల సార్వభౌమా … Read more

లేనివి ఉన్నట్టుగా పిలువగల నా దేవుడు | Lenivi Unnattuga Song Lyrics

లేనివి ఉన్నట్టుగా పిలువగల నా దేవుడు | Lenivi Unnattuga Song Lyrics

లేనివి ఉన్నట్టుగా పిలువగల నా దేవుడు | Lenivi Unnattuga Piluvagala Naa Dhevudu Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song by A R Stevenson Garu Telugu Lyrics Lenivi Unnattuga Song Lyrics in Telugu లేనివి ఉన్నట్టుగా పిలువగల నా దేవుడు (2) అలవి కానివి సాధ్యపరచే శక్తిమంతుడు (2) మృతులను సజీవులనుగా లేపే సమర్ధుడు (2) యేసు గాక లేడు వేరెవడు    || లేనివి || 1. … Read more

నడిపిస్తాడు నా దేవుడు | Nadipistadu Naa Devudu

నడిపిస్తాడు నా దేవుడు | Nadipistadu Naa Devudu

నడిపిస్తాడు నా దేవుడు | Nadipistadu Naa Devudu || Telugu Christian Hope Song By A R Stevenson Garu Telugu Lyrics Nadipistadu Naa Devudu Lyrics in Telugu నడిపిస్తాడు నా దేవుడు – శ్రమలోనైనా నను విడువడు (2) అడుగులు తడబడినా – అలసట పైబడినా (2) చేయి పట్టి వెన్నుతట్టి – చక్కని ఆలొచన చెప్పి (2)     || నడిపిస్తాడు || 1. అంధకారమే దారి మూసినా – … Read more

నీలోనే మా ఉనికి | Neelone Maa Uniki Song Lyrics

నీలోనే మా ఉనికి | Neelone Maa Uniki Song Lyrics

నీలోనే మా ఉనికి | Neelone Maa Uniki Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song by A R Stevenson Telugu Lyrics Neelone Maa Uniki Song Lyrics in Telugu నీలోనే మా ఉనికి – దూరంగా ఉండవు ఎవరికీ (2) బ్రతికేది నీయందే – జీవం నీవు దయచేసిందే (2) యేసు నీకే స్తోత్రము – నీవే మా సమస్తము (2) సేవింతుము – ఆరాదింతుము (2)        || … Read more

నిను నమ్మినచో సిగ్గుపడనీయవు | Ninu Namminacho Siggu Padaneeyavu

నిను నమ్మినచో సిగ్గుపడనీయవు | Ninu Namminacho Siggu Padaneeyavu

నిను నమ్మినచో సిగ్గుపడనీయవు | Ninu Namminacho Siggu Padaneeyavu | Telugu Christian Praise Song by A R Stevenson Garu Telugu Lyrics Ninu Namminacho Lyrics in Telugu నిను నమ్మినచో సిగ్గుపడనీయవు – నను నెమ్మదితో నీవె ఉంచెదవు (2) ఆపత్కాలమున నమ్ముకొనదగిన (2) యేసు నీవే ఆధారము – యేసు నీవే నా ప్రాణము (2) 1. తెలివిని నమ్ముకొని – తూలిపడ్డాను (2) బుద్ధిజ్ఞానము నీ దానమని … Read more

నమ్మకమైన దేవుడవైన నీవే చాలు యేసయ్యా | Nammakamaina Devudavayya

నమ్మకమైన దేవుడవైన నీవే చాలు యేసయ్యా | Nammakamaina Devudavayya

నమ్మకమైన దేవుడవైన నీవే చాలు యేసయ్యా | Nammakamaina Devudavayya || Telugu Christian Hope Song by A R Stevenson Garu Telugu Lyrics Nammakamaina Devudavaina Song Lyrics in Telugu నమ్మకమైన దేవుడవైన – నీవే చాలు యేసయ్యా (2) నేనేమైయున్నా – ఏ స్థితిలో ఉన్నా (2) ఇంకేమి కోరుకోనయ్యా (2)        || నమ్మకమైన || 1. ఆప్తులైన వారే హాని చేయచూసినా – మిత్రులే నిలువకుండినా (2) న్యాయము … Read more

You Cannot Copy My Content Bro