నీవుంటే చాలు | Neevunte Chalu Song Lyrics

నీవుంటే చాలు | Neevunte chalu song lyrics

నీవుంటే చాలు | Neevunte Chalu song lyrics || Latest Telugu Worship Song By Sharon Sisters Telugu Lyrics Neevunte Chalu song lyrics in Telugu యెహోవా యీరే చూచుకొనున్ – నీవుంటే చాలు నాకు యెహోవా రాఫా స్వస్థతనిచ్చున్ – నీ గాయమే బాగు చేయున్ యెహోవా షమ్మా తోడైయుండి – అక్కరలు అన్ని తీర్చున్ (2) నీవుంటే చాలు నీవుంటే చాలు – నీవుంటే చాలు నాకు (2) … Read more

ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు యేసయ్యా | Ye Reethi Nee Runam

ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు యేసయ్యా | Ye Reethi Nee Runam

ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు యేసయ్యా | Ye Reethi Nee Runam || Telugu Christian Repentance Song Telugu Lyrics Ye Reethi Nee Runam Lyrics in Telugu ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు యేసయ్యా (2) ఏ దిక్కు లేని నన్ను ప్రేమించినావయ్యా ఎంతో కృపను చూపి నన్ను దీవించినావయ్యా           || ఏ రీతి || 1. పాపాల సంద్రమందున – పయనించు వేళలో పాశాన మనసు మార్చి … Read more

విరిగి నలిగిన నన్ను | Virigi Naligina Nannu Song Lyrics

విరిగి నలిగిన నన్ను | Virigi Naligina Nannu Song Lyrics

విరిగి నలిగిన నన్ను చెదరనీయదెన్నడు | Virigi Naligina Nannu Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Virigi Naligina Nannu Lyrics in Telugu విరిగి నలిగిన నన్ను చెదరనీయదెన్నడు – యేసయ్య నీ ప్రేమ ఒంటరిగా ఎన్నడూ నను విడువదు – ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ (2) తల్లిలా నను లాలించును… – పడనీయదు నన్నెపుడు నా కన్నీరంతా తుడచును – కౌగిలిలో హత్తుకొనున్ నా బలహీనతలలో నా బలం … Read more

నీ కృపలో నన్ను దాచావు యేసయ్యా | Nee Krupalo Nannu Dhachavu Yesayya Song Lyrics

నీ కృపలో నన్ను దాచావు యేసయ్యా | Nee Krupalo Nannu Dhachavu Yesayya Song Lyrics

నీ కృపలో నన్ను దాచావు యేసయ్యా | Nee Krupalo Nannu Dhachavu Yesayya Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song by Sharon Sisters Telugu Lyrics Nee Krupalo Nannu Dhachavu Yesayya Lyrics in Telugu నీ కృపలో నన్ను దాచావు యేసయ్యా యేసయ్యా – నేను బ్రతికి ఉన్నానంటే నీ దయ నీ దయ (2) నీ జీవమే నాలో ఉండగా నాకు భయమే లేదయ్యా నా తండ్రిగా … Read more

ఆరాధింతు నిన్ను దేవా | Aradhinthu Ninnu Deva Song Lyrics

ఆరాధింతు నిన్ను దేవా | Aradhinthu Ninnu Deva Song Lyrics

Telugu Lyrics Aradhinthu Ninnu Deva Song Lyrics in Telugu ఆరాధింతు నిన్ను దేవా – ఆనందింతు నీలో దేవా (2) ఆరాధనలకు యోగ్యుడా – స్తుతి పాడి నిన్ను పొగడెదము (2) ఆరాధన ఆరాధన – ఆరాధన నీకే (2)     || ఆరాధింతు || 1. యెరికో గోడలు అడువచ్చిన – ఆరాధించిరే గంభీరముగా (2) కూలిపోయెను అడ్డుగోడలు- సాగిపోయిరి కానాను యాత్రలో (2) ఆరాధన ఆరాధన – ఆరాధన నీకే (2)     || … Read more

కలువరిలో నీ శిలువ త్యాగమే | Kaluvarilo Nee Siluva Thyagame Song Lyrics

కలువరిలో నీ శిలువ త్యాగమే | Kaluvarilo Nee Siluva Thyagame Song Lyrics

కలువరిలో నీ శిలువ త్యాగమే Song Lyrics | Kaluvarilo Nee Siluva Song Lyrics – Latest Telugu Good Friday Song Lyrics – JK Christopher Musical Telugu Lyrics Kaluvarilo Nee Siluva Thyagame Lyrics in Telugu కలువరిలో నీ శిలువ త్యాగమే – కరిగించెను నా పాప హృదయమే (2) నీవు కార్చిన ఈ రుధిర ధారలే (2) కలిగించెను పాపికి పరిహారమే ఓ మానవా ఇది మన … Read more

ఆ రాత్రిలో  నింగిలో ఒక తార | Aa Raatrilo Ningilo Oka Tara Song Lyrics

ఆ రాత్రిలో  నింగిలో ఒక తార | Aa Raatrilo Ningilo Oka Tara Song Lyrics

ఆ రాత్రిలో  నింగిలో ఒక తార | Aa Raatrilo Ningilo Oka Tara Song Lyrics || Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Aa Raatrilo Ningilo Oka Tara lyrics in Telugu ఆ రాత్రిలో  నింగిలో ఒక తార  – గొప్ప తేజముతో ప్రభవించెను ఆ రేయి  (2) జ్ఞానులు కనుగొనిరి ఓర్పుతో ఆ తారను వెంబడించి చేరెను బేత్లెహేముకు || ఆ రాత్రిలో || 1. ఆ కాలములో ఉన్న … Read more

Nee Needalo Nannu Niluvani Song Lyrics | నీ నీడలో నన్ను నిలువనీ సాంగ్ లిరిక్స్

Nee Needalo Nannu Niluvani Song Lyrics

Telugu Lyrics Nee Needalo Nannu Niluvani Song Lyrics in Telugu నీ నీడలో నన్ను నిలువనీ  – నీ గానమే బ్రతుకంతా పాడనీ (2) ఓ పవిత్రుడా  మేరీ తనూజుడా (2) మానవ జాతి రక్షణకై – దివి నుండి వచ్చావా (2)  నీ నీడలో నన్ను నిలువనీ  – నీ గానమే బ్రతుకంతా పాడనీ పాడండి పాడండి పాట – నోరారా……. పాడండి పాడండి – పాడండి పాడండి – పాట నోరురా … Read more

చుక్కల్లో చక్కని చుక్క | Chukkallo Chakkani Chukka Song Lyrics

చుక్కల్లో చక్కని చుక్క | Chukkallo Chakkani Chukka Song Lyrics

చుక్కల్లో చక్కని చుక్క | Chukkallo Chakkani Chukka Song Lyrics || Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Chukkallo Chakkani Chukka Lyrics in Telugu చుక్కల్లో చక్కని చుక్క పుట్టింది – రాజుల్లో రారాజు పుట్టాడు  (2) యూదులకు రాజుగా యేసు రాజు  – అందరికి ప్రభువుగా ఉదయించెన్ (2) హల్లెలూయా – హ్యాపీ క్రిస్మస్ – వుయ్ విష్ యు ఎ హ్యాపీ క్రిస్మస్  మెర్రి క్రిస్మస్-  వుయ్ విష్ యు … Read more

Yese Goppa Devudu Song Lyrics | యేసే గొప్ప దేవుడు

Yese Goppa Devudu sogn lyrics

Yese Goppa Devudu Song Lyrics | యేసే గొప్ప దేవుడు || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Yese Goppa Devudu Lyrics in Telugu యేసే గొప్ప దేవుడు – మన యేసే శక్తిమంతుడు (2) యేసే ప్రేమ పూర్ణుడు – యుగయుగములు స్తుతిపాత్రుడు (2) స్తోత్రము మహిమ జ్ఞానము శక్తి –  ఘనతా బలము కలుగును ఆమెన్ (2) || యేసే || 1.మహా శ్రమలలో వ్యాధి బాధలలో – … Read more

You Cannot Copy My Content Bro