సరిరారయ్యా యేసయ్యా నీకెవ్వరు | Sariraarayya Yesayya Neekevvaru Song Lyrics

సరిరారయ్యా యేసయ్యా నీకెవ్వరు | Sariraarayya Yesayya Neekevvaru Song Lyrics

సరిరారయ్యా యేసయ్యా నీకెవ్వరు | Sariraarayya Yesayya Neekevvaru Song Lyrics || Krupa Ministries New Year Song 2024 Telugu Lyrics Sariraarayya Yesayya Neekevvaru Song Lyrics in Telugu సరిరారయ్యా యేసయ్యా నీకెవ్వరు – సదాతోడు నిలిచావు నా అండవై (2) భయమేమీ లేదు నా బలము నీవే – ఓటమే లేదు నా జయము నీవే (2) అభినందనం నీకే నా యేసయ్యా – అభిషిక్తుడా నీకే నా ఆరాధన … Read more

You Cannot Copy My Content Bro