సరిరారయ్యా యేసయ్యా నీకెవ్వరు | Sariraarayya Yesayya Neekevvaru Song Lyrics

సరిరారయ్యా యేసయ్యా నీకెవ్వరు | Sariraarayya Yesayya Neekevvaru Song Lyrics

సరిరారయ్యా యేసయ్యా నీకెవ్వరు | Sariraarayya Yesayya Neekevvaru Song Lyrics || Krupa Ministries New Year Song 2024 Telugu Lyrics Sariraarayya Yesayya Neekevvaru Song Lyrics in Telugu సరిరారయ్యా యేసయ్యా నీకెవ్వరు – సదాతోడు నిలిచావు నా అండవై (2) భయమేమీ లేదు నా బలము నీవే – ఓటమే లేదు నా జయము నీవే (2) అభినందనం నీకే నా యేసయ్యా – అభిషిక్తుడా నీకే నా ఆరాధన … Read more

అజేయుడా నా యేసయ్యా | Ajeyuda Naa Yesayya Song Lyrics

అజేయుడా నా యేసయ్యా | Ajeyuda Naa Yesayya Song Lyrics

అజేయుడా నా యేసయ్యా | Ajeyuda Naa Yesayya Song Lyrics || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Ajeyuda Naa Yesayya Song Lyrics in Telugu అజేయుడా నా యేసయ్యా  నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా – హర్షించి ఆరాధింతును  నీ కృప నాపై కురిపించినందున  (2) విధాతవు నీవయ్యా నీవులేక నే లేనయ్యా – నిరంతరము నిన్నే కొనియాడెద యేసయ్యా  (2) || అజేయుడా || 1. లోకారణ్యములో … Read more

You Cannot Copy My Content Bro