ప్రేమపూర్ణుడా స్నేహ శీలుడా | Premapoornuda Snehaseeluda Song Lyrics

ప్రేమపూర్ణుడా స్నేహ శీలుడా | Premapoornuda Snehaseeluda Song Lyrics

ప్రేమపూర్ణుడా స్నేహ శీలుడా | Premapoornuda Snehaseeluda Song Lyrics || Viswanaadhuda || Hosanna Ministries 2024 New Song Telugu Lyrics Premapoornuda Snehaseeluda Song Lyrics in Telugu ప్రేమపూర్ణుడా స్నేహ శీలుడా – విశ్వనాథుడా విజయవీరుడా ఆపత్కాలమందున – సర్వలోకమందున్న దీనజనాళి దీపముగా – వెలుగుచున్నవాడా ఆరాదింతు నిన్నే – లోక రక్షకుడా ఆనందింతు నీలో – జీవితాంతము నీ కృప ఎంత ఉన్నతమో – వర్ణించలేను స్వామి నీ కృపయందు … Read more

అతి పరిశుద్ధుడా | Athi Parishudhuda Song Lyrics

అతి పరిశుద్ధుడా | Athi Parishudhuda Song Lyrics

అతి పరిశుద్ధుడా | Athi Parishudhuda Song Lyrics || Hosanna Ministires New Year Song 2023 Telugu Lyrics Athi Parishudhuda Song Lyrics in Telugu అతి పరిశుద్ధుడా స్తుతి నైవేద్యము – నీకే అర్పించి కీర్తింతును (2) నీవు నా పక్షమై నను దీవించగా – నీవు నా తోడువై నను నడిపించగా జీవింతును నీకోసమే ఆశ్రయమైన నా యేసయ్యా   || అతి పరిశుద్ధుడా || 1. సర్వోన్నతమైన స్థలములయందు నీ … Read more

You Cannot Copy My Content Bro