ప్రేమపూర్ణుడా స్నేహ శీలుడా | Premapoornuda Snehaseeluda Song Lyrics

ప్రేమపూర్ణుడా స్నేహ శీలుడా | Premapoornuda Snehaseeluda Song Lyrics

ప్రేమపూర్ణుడా స్నేహ శీలుడా | Premapoornuda Snehaseeluda Song Lyrics || Viswanaadhuda || Hosanna Ministries 2024 New Song Telugu Lyrics Premapoornuda Snehaseeluda Song Lyrics in Telugu ప్రేమపూర్ణుడా స్నేహ శీలుడా – విశ్వనాథుడా విజయవీరుడా ఆపత్కాలమందున – సర్వలోకమందున్న దీనజనాళి దీపముగా – వెలుగుచున్నవాడా ఆరాదింతు నిన్నే – లోక రక్షకుడా ఆనందింతు నీలో – జీవితాంతము నీ కృప ఎంత ఉన్నతమో – వర్ణించలేను స్వామి నీ కృపయందు … Read more

పైకి ఎగిరెదవు | Paiki Egiredhavu Song Lyrics

పైకి ఎగిరెదవు | Paiki Egiredhavu Song Lyrics

పైకి ఎగిరెదవు | Paiki Egiredhavu Song Lyrics || The Promise 2024 || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Paiki Egiredhavu Song Lyrics in Telugu దేవుని ఆనందం నిను కమ్మును – ఉన్నతమైన స్థలములు నిను ఆహ్వానించున్ (2) పరలోక స్వాస్థ్యముతో పోషించును నిన్ను – ఆకాశపు వాకిళ్లు తెరచును నీకు (2) నీవు పైకి లేచెదవు – పైపైకి ఎగిరెదవు నీవు వేచియున్న దినములయొక్క ఫలమును … Read more

ఆరాధనా నీకై అలాపన | Aaradhana Neekai Aalapana Song Lyrics

ఆరాధనా నీకై అలాపన | Aaradhana Neekai Aalapana Song Lyrics

ఆరాధనా నీకై అలాపన | Aaradhana Neekai Aalapana Song Lyrics || 2024 Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Aaradhana Neekai Aalapana Song Lyrics in Telugu దినములు గడుచుచుండగా – నీ మేలుతో తృప్తిపరచితివి జనములు చూచుచుండగా – నీ వాగ్దానము నెరవేర్చితివి (2) ఎల్షద్దాయ్ దేవుడా – స్వరమెత్తి నిన్ను పాడెదన్ ఎల్షద్దాయ్ దేవుడా – స్వరమెత్తి నిన్ను పొగడెదను ఆరాధనా నీకై అలాపన – స్తుతి … Read more

ఎందుకింత ప్రేమ నాపై | Endukintha Prema Naapai Song Lyrics

ఎందుకింత ప్రేమ నాపై | Endukintha Prema Naapai Song Lyrics

ఎందుకింత ప్రేమ నాపై | Endukintha Prema Naapai Song Lyrics || New Year Song By Pastor Asher Andrew Telugu Lyrics Endukintha Prema Naapai Song Lyrics in Telugu ఎందుకింత ప్రేమ నాపై – చూపావు యేసయ్యా ఆయువున్నంత వరకు – నీ స్తుతినే పాడెదా (2) పల్లవి:  ఇశ్రాయేలును కాపాడువాడు – కునుకడు నిద్రపోడు మమ్ము కాపాడిన మా దేవా – ఇదియే మా జిహ్వార్పణ (2) అనుపల్లవి: … Read more

కంచె వేశావు మా ఇంటికి | Kanche Vesavu Maa Intiki

కంచె వేశావు మా ఇంటికి | Kanche Vesavu Maa Intiki

కంచె వేశావు మా ఇంటికి | Kanche Vesavu Maa Intiki || New Year Telugu Christian Song Telugu Lyrics Kanche Vesavu Maa Intiki Lyrics in Telugu కంచె వేశావు మా ఇంటికి – కరుణ చూపావు మా బ్రతుకులో (2) నీతి సూర్యుడా తేజోమయా – నీ వెలుగు మా ఇంట నింపావయ్యా (2) నీవుండగా ఏ లోటు లేనే లేదు యేసయ్యా – నేను మా ఇంటివారము నిన్నే … Read more

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను | Krotha Yedu Modalu Telugu Song Lyrics

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రతుకు నందు | Krotha Yedu Modalu Telugu Song Lyrics

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రతుకు నందు | Krotha Yedu Modalu Telugu Song Lyrics || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Krotha Yedu Modalu Pettenu Lyrics in Telugu క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రతుకు నందు క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను క్రొత్త మనసు తోడ మీరు క్రొత్త యేట ప్రభుని సేవ తత్తర పడకుండ జేయు టుత్తమొత్తమంబు జూడ      || క్రొత్త … Read more

నూతన సంవత్సరం | Noothana Samvathsaram Song Lyrics

Noothana Samvathsaram Song Lyrics

నూతన సంవత్సరం | Noothana Samvathsaram Song Lyrics || A R Stevenson |Amazing New Year Song Telugu Lyrics Noothana Samvathsaram Song Lyrics in Telugu నూతన సంవత్సరం – దేవుని బహుమానం (2) కృపను చూపెను గత కాలం – పరమతండ్రి కి స్తుతి స్తోత్రం (2) అను పల్లవి:  ముందుకే మన పరుగు – పాతవి కనుమరుగు (2) 1.ఎదుగుదలకు అడ్డు వచ్చిన ప్రతిదియు తొలగును (2) దేవుడే … Read more

You Cannot Copy My Content Bro