క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను | Krotha Yedu Modalu Telugu Song Lyrics

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రతుకు నందు | Krotha Yedu Modalu Telugu Song Lyrics || Telugu Christian New Year Song

Telugu Lyrics

Krotha Yedu Modalu Pettenu Lyrics in Telugu

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రతుకు నందు

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను

క్రొత్త మనసు తోడ మీరు క్రొత్త యేట ప్రభుని సేవ

తత్తర పడకుండ జేయు టుత్తమొత్తమంబు జూడ      || క్రొత్త యేడు ||


1. పొందియున్న మేలులన్నియు బొంకంబు మీర

డెందమందు స్మరణ జేయుడి

ఇందు మీరు మొదలుపెట్టు పందెమందు గెల్వ వలయు

అందముగను రవిని బోలి అలయకుండా మెలయకుండా     || క్రొత్త యేడు ||


2. బలము లేని వారమయ్యీను బలమొందవచ్చు

కలిమి మీర గర్త వాక్కున

అలయకుండా అడుగుచుండ నలగకుండా మోదమొంది

బలమొసంగు సర్వ విధుల నెలమి మీర నొచ్చుచుండ       || క్రొత్త యేడు ||


3. పాప పంకమంటినప్పుడు ప్రభు క్రీస్తు యేసు

ప్రాపు జేరి మీరు వేడగా

సేపు మీర తనదు కరుణ పాపమంతా కడిగివేసి

పాప రోగ చిహ్నలన్ని బాపి వేసి శుద్ది చేయు         || క్రొత్త యేడు ||

English Lyrics

Krotha Yedu Modalu Pettenu Lyrics in English

Krotha Yedu Modalu Bettenu Mana Brathuku Nandhu

Kroththa Yedu Modhalu Bettenu

Kroththa Manasu Thoda Meeru Kroththa Yeta Prabhuni Seva

Thaththara Padakunda Jeyu Tuthamothamambu Jooda        || Kroththa ||


1.Pondhiyunna Melulanniyu Bonkambu Meera

Dendhamandhu Smarana Jeyudi

Indhu Meeru Modhalupettu Pandhemandu Gelva Valayu

Andhamuganu Ravini Boli Alayakunda Melayakunda         || Kroththa ||


2. Balamu Leni Vaaramayyunu Balamondhavachchu

Kalimi Meera Gartha Vaakkuna

Alayakunda Aduguchunda Nalagakunda Modhamondhi

Balamosangu Sarva Vidhula Nelami Meera Nochchuchunda    || Kroththa ||


3. Paapa Pankamantinappudu Prabhu Kreesthu Yesu

Praapu Jeri Meeru Vedagaa

Sepu Meera Thanadu Karuna Paapamantha Kadigivesi

Paapa Roga Chihnalanni Baapi Vesi Sudhdhi Cheyu          || Kroththa ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

More New Year Songs

Click Here for more Telugu Christian New Year Songs

More Andhra Kraisthava Keerthanalu

Click Here for more Andhra Kraisthava Keerthanalu

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro