నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి | Nee Charanamule Nammithi

నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి | Nee Charanamule Nammithi

నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి | Nee Charanamule Nammithi || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Charanamule Nammithi Lyrics in Telugu నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి – నీ పాదములే పట్టితి (2)    || నీ చరణములే || 1. దిక్కిక నీవే చక్కగా రావే (2) మిక్కిలి మ్రొక్కుదు మ్రొక్కుదు మ్రొక్కుదు     || నీ చరణములే || 2. ఐహిక సుఖము – నరసితి నిత్యము (2) ఆహాహా ద్రోహిని … Read more

ప్రభు యేసు నామమే శరణం | Prabhu Yesu Namame Sharanam

ప్రభు యేసు నామమే శరణం | Prabhu Yesu Namame Sharanam

ప్రభు యేసు నామమే శరణం | Prabhu Yesu Namame Sharanam || Telugu Christian Worship Song Sung by SP Balu Garu Telugu Lyrics Prabhu Yesu Namame Saranam Telugu Lyrics ప్రభు యేసు నామమే శరణం – దినమెల్ల చేసెద స్మరణం హృదయాత్మతో గృహ ధ్యానమే – పలికించే పెదవిని స్వరాలాపం || ప్రభు యేసు || 1. కనుల పండుగ కనబడే నాధుడు – వీనుల విందుగా వినబడే … Read more

ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటి | Orana Orana

ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటి వేరే లేరన్న లేరన్న| Orana Orana

ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటి వేరే లేరన్నా లేరన్నా | Orana Orana || Telugu Christian Gospel Song Telugu Lyrics Oranna Oranna Song Lyrics in Telugu ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటి వేరే లేరన్న… లేరన్న యేసే ఆ దైవం చూడన్నా… చూడన్నా… యేసే ఆ దైవం చూడన్నా…    || ఓరన్న || 1. చరిత్రలోనికి వచ్చాడన్నా – వచ్చాడన్నా పవిత్ర జీవం తెచ్చాడన్నా – తెచ్చాడన్నా (2) అద్వితీయుడు ఆదిదేవుడు … Read more

ఓ హల్లెలూయ ఓ హల్లెలూయని | Oh Hallelujah Oh Hallelujah Telugu Song Lyrics

ఓ హల్లెలూయ ఓ హల్లెలూయని | Oh Hallelujah Oh Hallelujah Telugu Song Lyrics

ఓ హల్లెలూయ ఓ హల్లెలూయని | Oh Hallelujah Oh Hallelujah Telugu Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Oh Hallelujah Oh Hallelujah Ani Lyrics in Telugu ఓ హల్లెలూయ ఓ హల్లెలూయని – స్తోత్రాలాపన చేసెదన్ స్తోత్రము… స్తోత్రము… – స్తోత్రము… స్తోత్రము… (2)   || ఓ హల్లెలూయ ||  1. నీవు నా సొత్తని పేరు పెట్టి నన్ను – పిలచిన తండ్రీ స్తోత్రము … Read more

యేసువలె నన్ను మార్చునట్టి | Yesu Vale Nannu Marchunatti

యేసువలె నన్ను మార్చునట్టి | Yesu Vale Nannu Marchunatti

యేసువలె నన్ను మార్చునట్టి | Yesu Vale Nannu Marchunatti || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Yesu Vale Nannu Song Lyrics in Telugu యేసువలె నన్ను మార్చునట్టి – ప్రతి అనుభవముకై స్తోత్రం శిష్యునిగా నన్ను సిద్ధపరచే – ప్రతి అవమానముకై స్తోత్రం (2) ప్రతి అరణ్యముకై తండ్రి కృతజ్ఞతలు – అపవాదిపై నాకు జయమిచ్చావు ప్రతి ఎడారికై తండ్రి కృతజ్ఞతలు – జీవజలమై నన్ను తృప్తి పరచావు నీవే … Read more

ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు యేసయ్యా | Ye Reethi Nee Runam

ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు యేసయ్యా | Ye Reethi Nee Runam

ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు యేసయ్యా | Ye Reethi Nee Runam || Telugu Christian Repentance Song Telugu Lyrics Ye Reethi Nee Runam Lyrics in Telugu ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు యేసయ్యా (2) ఏ దిక్కు లేని నన్ను ప్రేమించినావయ్యా ఎంతో కృపను చూపి నన్ను దీవించినావయ్యా           || ఏ రీతి || 1. పాపాల సంద్రమందున – పయనించు వేళలో పాశాన మనసు మార్చి … Read more

కంచె వేశావు మా ఇంటికి | Kanche Vesavu Maa Intiki

కంచె వేశావు మా ఇంటికి | Kanche Vesavu Maa Intiki

కంచె వేశావు మా ఇంటికి | Kanche Vesavu Maa Intiki || New Year Telugu Christian Song Telugu Lyrics Kanche Vesavu Maa Intiki Lyrics in Telugu కంచె వేశావు మా ఇంటికి – కరుణ చూపావు మా బ్రతుకులో (2) నీతి సూర్యుడా తేజోమయా – నీ వెలుగు మా ఇంట నింపావయ్యా (2) నీవుండగా ఏ లోటు లేనే లేదు యేసయ్యా – నేను మా ఇంటివారము నిన్నే … Read more

నీ పాద సన్నిధికి కృపామయ యేసయ్యా | Nee Paadha Sannidhiki Song Lyrics

నీ పాద సన్నిధికి కృపామయ యేసయ్యా | Nee Paadha Sannidhiki Song Lyrics

నీ పాద సన్నిధికి | Nee Paadha Sannidhiki Song Lyrics || Songs of Zion Telugu Lyrics Nee Paadha Sannidhiki Lyrics in Telugu నీ పాద సన్నిధికి కృపామయ యేసయ్యా నీ ప్రేమ కనుగొనుచు – దేవా నే వచ్చితిని (2) 1. విశ్రాంతి నిచ్చెడు దేవా – శ్రమలెల్ల తీర్చుమయ్యా (2) సిలువయే నా ఆశ్రయము – హాయిగా నచటుండెదను (2)    || నీ పాద || 2. సీయోను … Read more

రోజంతా నీ పాద చెంత | Rojantha Nee Paada Chentha Lyrics

రోజంతా నీ పాద చెంత | Rojantha Nee Paada Chentha Lyrics

రోజంతా నీ పాద చెంత | Rojantha Nee Paada Chentha Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Rojantha Nee Paada Chentha Lyrics in Telugu రోజంతా నీ పాద చెంత – నేనుండ నా కోరిక దినమెల్ల నా తోడుగా – నీవుంటే ఓ వేడుక (2) 1. నిను చూసే కనులు స్తుతియించే గళము – ప్రేమించే హృదయము స్పందించే మనసు దేవా నీవే దయచేయుము – … Read more

దేవాలయం పరిశుద్ధుల అనురాగ నిలయం | Parishudhula Anuraga Nilayam Lyrics

దేవాలయం పరిశుద్ధుల అనురాగ నిలయం | Parishudhula Anuraga Nilayam Lyrics

దేవాలయం పరిశుద్ధుల అనురాగ నిలయం | Parishudhula Anuraga Nilayam Lyrics || Thandri Sannidhi Ministries Song Telugu Lyrics Parishudhula Anuraga Nilayam Lyrics in Telugu దేవాలయం పరిశుద్ధుల అనురాగ నిలయం దేవ దేవుడు మనకిచ్చె ఆశ్రయం (2)   || దేవాలయం || తనయులపై తండ్రి కృప చూపగా – తండ్రి సన్నిధి మమతల ఒడి ఆయేగా (2) 1. స్తుతియే ధ్యాసగా త్యాగమే శ్వాసగా (2) అపురూప బంధాల సౌధముగా – … Read more

You Cannot Copy My Content Bro