ప్రేమ ప్రసవించిందిరో | Prema Prasavinchindhiro Song Lyrics

ప్రేమ ప్రసవించిందిరో | Prema Prasavinchindhiro

ప్రేమ ప్రసవించిందిరో | Prema Prasavinchindhiro Song Lyrics || Latest Telugu Christmas Song 2023 Telugu Lyrics Prema Prasavinchindhiro Song Lyrics in Telugu ఏలియాలో – ఏలియాలో – ఏలియాలో ఎన్నియల్లో – ఎన్నియల్లో – ఎన్నియల్లో ప్రేమ ప్రసవించిందిరో – క్షమ కళ్లు తెరచిందిరో (2) ప్రేమ క్షమ రక్షకుడేసురో (2) పవళించేరో పశువులపాకలో ఏది నీ క్రిస్మస్ సాక్ష్యమురో – ఏది నీ క్రిస్మస్ మార్గమురో (2) ఏలియాలో … Read more

సందడి 6 లిరిక్స్ | Sandhadi 6 Song Lyrics

సందడి 6 లిరిక్స్ | Sandhadi 6 Song Lyrics

సందడి 6 లిరిక్స్ | Sandhadi 6 Song Lyrics || Sandhadi 6 (Joyful Noise) Telugu Lyrics Sandhadi 6 Song Lyrics in Telugu సంబరం ఆశ్చర్యాలతో భూమి ఊపిరి బిగబట్టెనే శిశువు మృదువు హస్త స్పర్శను పుడమి ముద్దాడెనే ఆకాశం చుక్కలతో అలంకరించుకొనెనే అందులో ఒక తార రక్షకుని జాడ తెలిపింది చమ్మక్కు చమ్మక్కు మంటూ ఒక తార వెలసెనే – నింగి నేల ఏకమై సందడి చేసెనే కన్యక గర్భాన … Read more

అసలైన క్రిస్మస్ | Asalaina Christmas Song Lyrics

అసలైన క్రిస్మస్ | Asalaina Christmas Song Lyrics

అసలైన క్రిస్మస్ | Asalaina Christmas Song Lyrics || Latest Telugu Christmas Song by Jonah Samuel Telugu Lyrics Asalaina Christmas Song Lyrics in Telugu అసలైన క్రిస్మస్ మన జీవితమే – ఆరాధన అంటే జీవన విధానమే (2) క్రిస్మస్ అంటే క్రీస్తు కోసం బ్రతకడమే – ఇంటా బయట క్రీస్తును ప్రతిబింబించడమే క్రిస్మస్ అంటే క్రీస్తులా జీవించడమే – ఏదేమైనా దేవుని చిత్తం చేయడమే అను పల్లవి: మాటల్లో … Read more

సంరక్షక | Samrakshaka Song Lyrics

సంరక్షక | Samrakshaka Song Lyrics

సంరక్షక | Samrakshaka Song Lyrics || Latest Telugu Christmas Song by Prabhu Pammi Telugu Lyrics Samrakshaka Song Lyrics in Telugu సంరక్షక విమోచక – రక్షక సంరక్షక దివినే విడచి భువికేతించిన నిజ రక్షకుడా స్తోత్రం పాపులకై మార్గము చూపించుటకుదయించిన రాజా స్తోత్రం సర్వ లోక నాధా స్తోత్రం – సర్వ స్తుతులకు అర్హుడా స్తోత్రం మహిమా ప్రదాత స్తోత్రం – పరలోకపు ఘనతయు నీకే బాలురందరు వృద్ధులందరు – … Read more

వీచే గాలి స్వాగతమనియే | Veeche Gaali Swagathamaniye Song Lyrics

వీచే గాలి స్వాగతమనియే | Veeche Gaali Swagathamaniye Song Lyrics

వీచే గాలి స్వాగతమనియే | Veeche Gaali Swagathamaniye Song Lyrics || Latest Telugu Christmas Song by Pastor Shalem Raju Garu Telugu Lyrics Veeche Gaali Swagathamaniye Song Lyrics in Telugu వీచేగాలి స్వాగతమనియే – వెలిగే తారా సందడి చేసే (2) ఇన్నినాళ్ళ నిరీక్షణ ఫలియించగా (2) శ్రీ యేసుడే ఇలలోన ఉదయించేగా (2) సర్వోన్నతమైన స్థలములలో – దేవునికే మహిమ కలుగును గాక (2) దేవునికే ఘనత … Read more

వెలిగింది ఒక తార నింగిలో | Veligindhi Oka Thara Ningilo Song Lyrics

వెలిగింది ఒక తార నింగిలో | Veligindhi Oka Thara Ningilo Song Lyrics

వెలిగింది ఒక తార నింగిలో | Veligindhi Oka Thara Ningilo Song Lyrics || Telugu Christmas Song by AAG Team Works Telugu Lyrics Veligindhi Oka Thara Ningilo Lyrics in Telugu వెలిగింది ఒక తార నింగిలో – క్రీస్తుయేసు జనన వార్త తెలుపను వెలగాలి నీవు ఈ లోకంలో – క్రీస్తు ప్రేమను రుచిచూపేలా (2) యేసే రక్షకుడని క్రీస్తే అబిషక్తుడని – తోడైయుండే దేవుడని ప్రకటించాలి ఆశ్చర్యకరుడని … Read more

సర్వలోక సందడి | Sarvaloka Sandhadi Song Lyrics

సర్వలోక సందడి | Sarvaloka Sandhadi Song Lyrics

సర్వలోక సందడి | Sarvaloka Sandhadi Song Lyrics || JCNM Original Christmas Song 2023 Telugu Lyrics Sarvaloka Sandhadi Song Lyrics in Telugu దేవుడే దీనుడాయె – మహిమయే మనుజుడాయె – రక్షణే ఉచితమాయెనే అద్భుతాలు చేయువాడు – నిరతము జీవించువాడు – ఉన్నవాడు అనువాడు యేసే… యేసే… ఈ లోక రక్షకుడై అవతరించెను క్రీస్తే… అభిషక్తుడై – మనలో వుండెనే అను పల్లవి:  ఇమ్మానుయేలు నిజదైవమా – మాకు తోడు … Read more

చక్కని బాలుడమ్మా | Chakkani Baludamma Song Lyrics

Chakkani Baludamma Song Lyrics

చక్కని బాలుడమ్మా | Chakkani Baludamma Song Lyrics | Pastor Satish Kumar Latest Christmas Song Telugu Lyrics Chakkani Baludamma Lyrics in Telugu చక్కని బాలుడమ్మా – చూడచక్కంగా ఉన్నాడమ్మా (2) కన్నీయ మరియమ్మ ఒడిలోన – భలే బంగారు బాలుడమ్మ (2)      || చక్కని || 1. గొల్లలంతా గొప్ప దేవుడంటు – కూడినారు పశులపాకలో జ్ఞానులంతా తూర్పు చుక్క చూస్తూ – చేరినారు బెత్లహేములో (2) బంగారు సాంబ్రాణి … Read more

క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో | Kreesthu Puttenu Lyrics

క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో | Kreesthu Puttenu Lyrics

క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో | Kreesthu Puttenu Lyrics || Telugu Christian Christmas Song Telugu Lyrics Kreesthu Puttenu Pasula Pakalo Lyrics in Telugu క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో – పాపమంతయు రూపు మాపను సర్వలోకమున్ విమోచింపను – రారాజు పుడమిపై జన్మించెను సంతోషమే సమాధానమే – ఆనందమే పరమానందమే (2) అరె గొల్లలొచ్చి జ్ఞానులొచ్చి – యేసుని చూచి కానుకలిచ్చి పాటలు పాడి నాట్యములాడి పరవశించిరే 1. పరలోక … Read more

లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించెను | Lokamanthata Velugu

లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించెను | Lokamanthata Velugu

లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించెను | Lokamanthata Velugu || Christmas Songs Telugu Telugu Lyrics Lokamanthata Velugu Song Lyrics in Telugu లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించెను – యేసు జన్మించినపుడు లోకమంతట వెలుగు ప్రకాశించెను ఆకాశమునందు గొప్ప నక్షత్రంబు బుట్టెనపుడు లోకజ్ఞానులు గొల్లలు వెళ్లి (2) లోక రక్షకుడేసుకు మ్రొక్కిరి       || లోకమంతట || 1. నేను వెలుగై చీకటిలో వెలుగుచున్నాను చీకటి దాని గ్రహింప లేదు నేను వెలుగై చీకటిలో వెలుగుచున్నాను నేను … Read more

You Cannot Copy My Content Bro