కునుకవు నిదురపోవు | Kunukavu Nidurapovu Song Lyrics

కునుకవు నిదురపోవు | Kunukavu Nidurapovu Song Lyrics

కునుకవు నిదురపోవు | Kunukavu Nidurapovu Song Lyrics || Latest Telugu Christian Worship Song By Pastor Jyothi Raju Telugu Lyrics Kunukavu Nidurapovu Song Lyrics in Telugu పాదములకు తగులకుండా – కాపాడు దేవుడవు తెగులు గుడారము రానియ్యక – కాచెడి నాధుడవు (2) కునుకవు నిదురపోవు (2) ఇశ్రాయేలు కాపరి – మా మంచి యేసయ్య (2) ఆరాధన యేసు ఆరాధన – ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన … Read more

క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో | Kreesthu Puttenu Lyrics

క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో | Kreesthu Puttenu Lyrics

క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో | Kreesthu Puttenu Lyrics || Telugu Christian Christmas Song Telugu Lyrics Kreesthu Puttenu Pasula Pakalo Lyrics in Telugu క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో – పాపమంతయు రూపు మాపను సర్వలోకమున్ విమోచింపను – రారాజు పుడమిపై జన్మించెను సంతోషమే సమాధానమే – ఆనందమే పరమానందమే (2) అరె గొల్లలొచ్చి జ్ఞానులొచ్చి – యేసుని చూచి కానుకలిచ్చి పాటలు పాడి నాట్యములాడి పరవశించిరే 1. పరలోక … Read more

అభిషేకమా ఆత్మాభిషేకమా | Abhishekama Athma Abhishekama

అభిషేకమా ఆత్మాభిషేకమా | Abhishekama Athma Abhishekama

అభిషేకమా ఆత్మాభిషేకమా | Abhishekama Athma Abhishekama || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Abhishekama Atma Abhishekama Lyrics in Telugu అభిషేకమా ఆత్మాభిషేకమా – నన్ను దీవింప – నా పైకి దిగిరమ్మయ్యా (2) 1. నీవు నాలోనుండ – నాకు భయమే లేదు – నేను దావీదు వలెనుందును (2) గొల్యాతును పడగొట్టి జయమొందెదన్ (2)   || అభిషేకమా || 2. నీవు నాలోనుండ – నేను ఎలీషా వలె … Read more

దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో | Devuni Samukha Jeeva Lyrics

దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో | Devuni Samukha Jeeva Lyrics

దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో | Devuni Samukha Jeeva Lyrics || Telugu Christian Second Coming Song Telugu Lyrics Devuni Samukha Jeeva Song Lyrics in Telugu దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో (2) నీ పేరున్నదా – నీ పేరున్నదా     || దేవుని || 1. జీవవాక్యము ఇలలో చాటుచు – జీవితము లర్పించిరే (2) హత సాక్షుల కవిలెలో (2) నీ పేరున్నదా – నీ పేరున్నదా     || … Read more

నీ ప్రేమ మాధుర్యము నేనేమని వర్ణింతును | Nee Prema Madhuryam Song Lyrics

నీ ప్రేమ మాధుర్యము నేనేమని వర్ణింతును | Nee Prema Madhuryam Song Lyrics

నీ ప్రేమ మాధుర్యము నేనేమని వర్ణింతును | Nee Prema Madhuryam Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Nee Prema Madhuryamu Song Lyrics in Telugu నీ ప్రేమ మాధుర్యము నేనేమని వర్ణింతును నా ఊహ చాలదు ఊపిరి చాలదు – ఎంతో ఎంతో మధురం నీ ప్రేమ ఎంతో మధురం – ప్రభు యేసు ప్రేమ మధురం నా పూర్ణ హృదయముతో – నా పూర్ణ ఆత్మతో … Read more

కీర్తింతును నీ నామము | Keerthinthunu Nee Naamamu

కీర్తింతును నీ నామము | Keerthinthunu Nee Naamamu

కీర్తింతును నీ నామము | Keerthinthunu Nee Naamamu || Old Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Keerthinthunu Nee Naamamu Song Lyrics in Telugu కీర్తింతును నీ నామము – మనసారా యేసయ్యా (2) మదిలో ధ్యానించి తరియింతు నేనయ్యా… నా యేసయ్యా   || కీర్తింతును || 1. ఏలేశమైన కరుణకు – ఈ దోషి పాత్రమా (2) కల్వరిలో కృప చూపి – కలుషాలు బాపినా… నా యేసయ్యా (2)    … Read more

నీవే నాకు చాలును యేసు | Neeve Naku Chalunu Yesu Song

నీవే నాకు చాలును యేసు | Neeve Naku Chalunu Yesu Song

నీవే నాకు చాలును యేసు | Neeve Naku Chalunu Yesu Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Neeve Naku Chalunu Yesuu Lyrics in Telugu నీవే నాకు చాలును యేసు (8) 1. ఒంటి నిండా బంగారమున్నను – అది నీకు సాటి రాగలదా (2) బంగారమా యేసయ్యా – నా బంగారమా యేసయ్యా…    || నీవే || 2. కోట్లు కోట్లుగా ధనము ఉన్ననూ- అది … Read more

ఆరాధింతు నిన్ను దేవా | Aradhinthu Ninnu Deva Song Lyrics

ఆరాధింతు నిన్ను దేవా | Aradhinthu Ninnu Deva Song Lyrics

Telugu Lyrics Aradhinthu Ninnu Deva Song Lyrics in Telugu ఆరాధింతు నిన్ను దేవా – ఆనందింతు నీలో దేవా (2) ఆరాధనలకు యోగ్యుడా – స్తుతి పాడి నిన్ను పొగడెదము (2) ఆరాధన ఆరాధన – ఆరాధన నీకే (2)     || ఆరాధింతు || 1. యెరికో గోడలు అడువచ్చిన – ఆరాధించిరే గంభీరముగా (2) కూలిపోయెను అడ్డుగోడలు- సాగిపోయిరి కానాను యాత్రలో (2) ఆరాధన ఆరాధన – ఆరాధన నీకే (2)     || … Read more

పదములు చాలని ప్రేమ ఇది | Padamulu Chalani Lyrics

పదములు చాలని ప్రేమ ఇది | Padamulu Chalani Lyrics

Telugu Lyrics Padamulu Chalani Song Lyrics in Telugu పదములు చాలని ప్రేమ ఇది – స్వరములు చాలని వర్ణనిది (2) కరములు చాపి నిను కౌగలించి పెంచిన – కన్నవారి కంటే ఇది మిన్నయైన ప్రేమ వారిని సహితము కన్న ప్రేమ ప్రేమ ఇది యేసు ప్రేమ – ప్రేమ ఇది తండ్రి ప్రేమ ప్రేమ ఇది ప్రాణమిచ్చిన ప్రేమ -కలువరి ప్రేమ (2)      || పదములు || 1.నవ మాసం మోసి ప్రయోజకులను … Read more

నీలాంటి గొప్ప ప్రేమ | Nelanti Goppa Prema Song Lyrics

Nelanti Goppa Prema Song Lyrics

Telugu Lyrics Nelanti Goppa Prema Song Lyrics in Telugu నీలాంటి గొప్ప ప్రేమ – నీలాంటి జాలి మనసు (2) నేనెన్నడూ చూడలేదు – ఎక్కడ చూడలేదు మాటలు చాలని మధురానుభవము   || నీలాంటి || 1. దావీదు కుమారుడా… – కరుణించమనినా…. (2) అంధుని ఆక్రందనను ఆలకించినావు…. నీకు ఇష్టమైతే శుద్ధిచేయమనినా…. (2) కుష్ట రోగి కష్టమంతా తీసివేసినావు…  (2)    || నీలాంటి || 2. యేసు నీ రాజ్యములో…- చేర్చుమని వేడినా… … Read more

You Cannot Copy My Content Bro