నీవుంటే చాలు | Neevunte Chalu Song Lyrics

నీవుంటే చాలు | Neevunte chalu song lyrics

నీవుంటే చాలు | Neevunte Chalu song lyrics || Latest Telugu Worship Song By Sharon Sisters Telugu Lyrics Neevunte Chalu song lyrics in Telugu యెహోవా యీరే చూచుకొనున్ – నీవుంటే చాలు నాకు యెహోవా రాఫా స్వస్థతనిచ్చున్ – నీ గాయమే బాగు చేయున్ యెహోవా షమ్మా తోడైయుండి – అక్కరలు అన్ని తీర్చున్ (2) నీవుంటే చాలు నీవుంటే చాలు – నీవుంటే చాలు నాకు (2) … Read more

దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో | Devuni Samukha Jeeva Lyrics

దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో | Devuni Samukha Jeeva Lyrics

దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో | Devuni Samukha Jeeva Lyrics || Telugu Christian Second Coming Song Telugu Lyrics Devuni Samukha Jeeva Song Lyrics in Telugu దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో (2) నీ పేరున్నదా – నీ పేరున్నదా     || దేవుని || 1. జీవవాక్యము ఇలలో చాటుచు – జీవితము లర్పించిరే (2) హత సాక్షుల కవిలెలో (2) నీ పేరున్నదా – నీ పేరున్నదా     || … Read more

ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే ఉల్లాసమే | Prabhu Sannidhilo Anandame

ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే ఉల్లాసమే | Prabhu Sannidhilo Anandame

ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే ఉల్లాసమే | Prabhu Sannidhilo Anandame || Telugu Christian Worship Song by Philip Gariki and Sister Sharon Telugu Lyrics Prabhu Sannidhilo Song Lyrics in Telugu ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే ఉల్లాసమే అనుదినం ప్రభు ప్రేమలో నిస్స్వార్ధమే వాత్యల్యమే నిరంతరం (2) హాల్లెలూయా హాల్లెలూయా – హాల్లెలూయా ఆమేన్ హాల్లెలూయా (2) || ప్రభు సన్నిధిలో || 1. ఆకాశము కంటె ఎత్తైనది – మన … Read more

నీ కృపలో నన్ను దాచావు యేసయ్యా | Nee Krupalo Nannu Dhachavu Yesayya Song Lyrics

నీ కృపలో నన్ను దాచావు యేసయ్యా | Nee Krupalo Nannu Dhachavu Yesayya Song Lyrics

నీ కృపలో నన్ను దాచావు యేసయ్యా | Nee Krupalo Nannu Dhachavu Yesayya Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song by Sharon Sisters Telugu Lyrics Nee Krupalo Nannu Dhachavu Yesayya Lyrics in Telugu నీ కృపలో నన్ను దాచావు యేసయ్యా యేసయ్యా – నేను బ్రతికి ఉన్నానంటే నీ దయ నీ దయ (2) నీ జీవమే నాలో ఉండగా నాకు భయమే లేదయ్యా నా తండ్రిగా … Read more

దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించి | Devudu Lokamunu Entho Preminchi Song Lyrics

దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించి | Devudu Lokamunu Entho Preminchi Song Lyrics

దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించి | Devudu Lokamunu Entho Preminchi Song Lyrics || Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Devudu Lokamunu Entho Preminchi Lyrics in Telugu దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించి – అద్వితీయకుమారుని ఇలకు పంపెన్ పరమును విడచి భువికరుదెంచి – దీనునిగా జన్మించి  ప్రాణమునిచ్చెన్ పాపిని రక్షించెను శాపము తొలగించెను – శాంతి సమాధానం నిత్యజీవం మనకిచ్చెను (2) హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ – మెర్రీ మెర్రీ … Read more

Yese Goppa Devudu Song Lyrics | యేసే గొప్ప దేవుడు

Yese Goppa Devudu sogn lyrics

Yese Goppa Devudu Song Lyrics | యేసే గొప్ప దేవుడు || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Yese Goppa Devudu Lyrics in Telugu యేసే గొప్ప దేవుడు – మన యేసే శక్తిమంతుడు (2) యేసే ప్రేమ పూర్ణుడు – యుగయుగములు స్తుతిపాత్రుడు (2) స్తోత్రము మహిమ జ్ఞానము శక్తి –  ఘనతా బలము కలుగును ఆమెన్ (2) || యేసే || 1.మహా శ్రమలలో వ్యాధి బాధలలో – … Read more

దూతలు పాడిరి | Dhoothalu Paadiri Song Lyrics

దూతలు పాడిరి | Dhoothalu Paadiri Song Lyrics

Telugu Lyrics Dhoothalu Paadiri Song Lyrics in Telugu సైన్యములకు అధిపతివి – రోజులకే రాజువు భూలోకమంతటికి  – నీవే దేవుడవు కన్య మరియ గర్భమున – చిన్న పశువుల పాకలో ఇమ్మానుయేలుగా – జన్మించినావయా నీ జననము – మాకెంతో మేలు దూతలు పాడిరి  – స్తోత్ర గానాలు ఆనందించేదం  – ఆర్భాటించెదం దావీదు తనయుడు పుట్టెనే  – మనకోసం ఏంజెల్స్ విల్ సింగ్ – గ్లోరీ అఫ్ థై నేమ్ టు ది … Read more

ఆదిలో ఏమి లేనప్పుడు | Adilo Emi Lenappudu Song Lyrics

Adilo Emi Lenappudu Song Lyrics

ఆదిలో ఏమి లేనప్పుడు | Adilo Emi Lenappudu Song Lyrics || Gods Creation song Telugu Lyrics Adilo Emi Lenappudu Song Lyrics in Telugu ఆదిలో ఏమి లేనప్ప్పుడు  నీవే ఉన్నావు యేసు నీవే ఉన్నావు (2) ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడును (2) నీవే ఉన్నావు యేసు నీవే ఉన్నావు  (2)   || ఆదిలో ఏమి || 1. వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను – రాత్రి కమ్మని పలుకగా రాత్రి … Read more

You Cannot Copy My Content Bro