నిను నమ్మినచో సిగ్గుపడనీయవు | Ninu Namminacho Siggu Padaneeyavu

నిను నమ్మినచో సిగ్గుపడనీయవు | Ninu Namminacho Siggu Padaneeyavu | Telugu Christian Praise Song by A R Stevenson Garu

Telugu Lyrics

Ninu Namminacho Lyrics in Telugu

నిను నమ్మినచో సిగ్గుపడనీయవు – నను నెమ్మదితో నీవె ఉంచెదవు (2)

ఆపత్కాలమున నమ్ముకొనదగిన (2)

యేసు నీవే ఆధారము – యేసు నీవే నా ప్రాణము (2)


1. తెలివిని నమ్ముకొని – తూలిపడ్డాను (2)

బుద్ధిజ్ఞానము నీ దానమని – నీ చెంతకు చేరాను (2)    || యేసు నీవే ||


2. బలమును నమ్ముకొని – భంగపడ్డాను (2)

శక్తిమంతుడా నా కోటవని – నీ చెంతకు చేరాను (2)     || యేసు నీవే ||


3. ధనమును నమ్ముకొని – దగా పడ్డాను (2)

సుఖసంపద నీ దీవెనని – నీ చెంతకు చేరాను (2)     || యేసు నీవే ||


4. మనుష్యుల నమ్ముకొని – మభ్యపడ్డాను (2)

సత్యవంతుడా ఆశ్రయుడవని – నీ చెంతకు చేరాను (2)     || యేసు నీవే ||

English Lyrics

Ninu Namminacho Lyrics in English

Ninu Namminacho Siggu Padaneeyavu – Nanu Nemmadhitho Neeve

Unchedhavu (2)

Aapathkalamuna Nammukonadhagina (2)

Yesu Neeve Aadharamu – Yesu Neeve Naa Pranamu (2)


1. Thelivini Nammukoni – Thoolipaddanu (2)

Buddhignanamu Nee Dhanamani – Nee Chenthaku Cheraanu (2)   || Yesu Neeve ||


2. Balamunu Nammukoni – Bhangapaddanu (2)

Sakthimanthudaa Naa Kotavani – Nee Chenthaku Cheraanu (2)   || Yesu Neeve ||


3. Dhanamunu Nammukoni – Dhagaa Paddanu (2)

Sukha Sampadha Nee Dheevenani – Nee Chenthaku Cheraanu (2)   || Yesu Neeve ||


4. Manushyula Nammukoni – Mabhyapaddanu (2)

Sathyavanthudaa Aasrayudavani – Nee Chenthaku Cheraanu (2)   || Yesu Neeve ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Album: Nenunna Neetho

Lyrics, Tune, Music & Voice: Dr. A.R.Stevenson

Chords

Ninu Namminacho Song Chords

F#m                              E            F#m             D          E      F#m

నిను నమ్మినచో సిగ్గుపడనియ్యవు – నను నెమ్మదితో నీవె వుంచెదవు (2)

F#m                E                              F#m        E               D           E         F#m

ఆపత్కాలమున నమ్ముకొనదగిన (2) – యేసు నీవె ఆధారము…యేసు నీవే నా ప్రాణము (2)


Verse 1

  F#m                       E

1. తెలివిని నమ్ముకొని తూలిపడ్డాను (2)

F#m              E               D           E         F#m

బుద్ధి జ్ఞానము నీ దానమని – నీ చెంతకు చేరాను (2) || యేసు నీవె ||

Same Chords for other verses also.

Ringtone Download

Ninu Namminacho Ringtone Download

More A R Stevenson Songs

Click Here for more A R Stevenson Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro