జీవదాత స్తుతిపాత్రుడా | Jeevadaatha Song Lyrics

జీవదాత స్తుతిపాత్రుడా | Jeevadaatha Song Lyrics

జీవదాత స్తుతిపాత్రుడా | Jeevadaatha Song Lyrics || Latest Telugu Christian Song By Joshua Shaik Garu Telugu Lyrics Jeevadaatha Song Lyrics in Telugu జీవదాత స్తుతిపాత్రుడా – నన్నేలు దేవా నజరేయుడా (2) ప్రేమ చూపి పిలిచినావు – ప్రాణ నాధా పరమాత్ముడా  నీవు లేక ఇలలో నేను – బ్రతుకలేను నిజ దేవుడా   || జీవదాత || 1. లోక ప్రేమలు నను వీడినా – విరిగి నలిగి … Read more

You Cannot Copy My Content Bro