శాశ్వత కృపను నేను తలంచగా | Saswatha Krupanu Nenu Thalanchaga Lyrics

శాశ్వత కృపను నేను తలంచగా | Saswatha Krupanu Nenu Thalanchaga Lyrics || Hosanna Ministries Worship Song

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Telugu Lyrics

Saswatha Krupanu Song lyrics in Telugu

శాశ్వత కృపను నేను తలంచగా – కానుకనైతిని నీ సన్నిధిలో (2)    || శాశ్వత ||

1. నా హృదయమెంతో జీవముగల దేవుని – దర్శింప ఆనందముతో కేక వేయుచున్నది (2)

నా దేహమెంతో నీకై ఆశించే (2)       || శాశ్వత ||


2. దూతలు చేయని నీ దివ్య సేవను – ధూళినైన నాకు చేయ కృపనిచ్చితివే (2)

ధూపార్తిని చేపట్టి చేసెద (2)       || శాశ్వత ||


3. భక్తిహీనులతో నివసించుటకంటెను – నీ మందిరావరణములో ఒక్కదినము గడుపుట (2)

వేయిదినాల కంటే శ్రేష్టమైనది (2)     || శాశ్వత ||


4. సీయోను శిఖరాన సిలువ సితారతో – సింహాసనము ఎదుట క్రొత్త పాట పాడెద (2)

సీయోను రారాజువు నీవేగా (2)     || శాశ్వత ||


5. నూతనమైన ఈ జీవ మార్గమందున – నూతన జీవము ఆత్మాభిషేకమే (2)

నూతన సృష్టిగా నన్ను మార్చెను (2)     || శాశ్వత ||

English Lyrics

Saswatha Krupanu Song lyrics in English

Saswatha Krupanu Nenu Thalanchaga – Kaanukanaithini Nee Sannidhilo (2)

|| Saswatha ||

1. Naa Hrudayamentho Jeevamugala Dhevuni –

Dharshimpa Aanandhamutho Keka Veyuchunnadhi (2)

Naa Dhehamentho Neekai Aashinche (2)      || Saswatha ||


2. Dhoothalu Cheyani Nee Dhivya Sevanu –

Dhoolinaina Naaku Cheya Krupanichchithive (2)

Dhoopaarthini Chepatti Chesedhaa (2)        || Saswatha ||


3. Bhakthiheenulatho Nivasinchutakantenu –

Nee Mandhiraavaranamulo Okka Dhinamu Gaduputa (2)

Veyidhinaala Kante Shreshtamainadhi (2)       || Saswatha ||


4. Seeyonu Shikharaana Siluva Sithaaratho –

Simhaasanamu Yedhuta Kroththa Paata Paadedha (2)

Seeyonu Raaraajuvu Neevegaa (2)        || Saswatha ||


5. Noothanamaina Ee Jeeva Maargamanduna –

Noothana Jeevamu Aathmaabhishekame (2)

Noothana Srushtigaa Nannu Maarchenu (2)        || Saswatha ||

Ringtone Download

Saswatha Krupanu Ringtone Download

Mp3 song Download

Saswatha Krupanu Mp3 song Download

More Hosanna Ministries Songs

Click Here for more Hosanna Ministries Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro