నీ దయలో నీ కృపలో | Nee Dayalo Nee Krupalo Lyrics

నీ దయలో నీ కృపలో | Nee Dayalo Nee Krupalo Lyrics || Telugu Christian Worship song

Telugu Lyrics

Nee Dayalo Nee Krupalo Lyrics in Telugu

నీ దయలో నీ కృపలో కాచితివి గతకాలము – నీ దయలో నీ నీడలో దాచుమయా జీవితాంతము

నీ ఆత్మతో నను నింపుమా – నీ సేవలో ఫలియింపగా

దేవా…… దేవా…  || నీ దయలో ||


1. కష్టకాలం దుఃఖ సమయం నన్ను వేదించగా – ప్రాణ హితులే నన్ను విడచి

వెలిగ నను చూడగ  (2)

ఓదార్పువై నా చెంత నీవే ఉండినావు – నా కన్నీరు నీ కవితలో రాసి ఉంచినావు   (2)

ఏమి అద్బుత ప్రేమయా ఏ రీతి పాడనయా

నీవె నా మార్గము – నీవె నా జీవము

నీవె నా గమ్యము – నీవె నా సర్వము

నా మనసు తీర నిన్ను పాడి పొగడెద దేవా         || నీ దయలో ||


2. ఏ యొగ్యతయు లేని నా ఎడ నీ కృప చూపితివి-వట్టి పాత్రను మహిమతో –

నింపి మార్గము నీవైతివి (2)

నీ చిత్తమే నా యందు నెరవేర్పవ్వాలని- నీ సేవయే నా శ్వాసగా కడ వరకు నిలవాలని (2)

నా మది నిండెను ఆశతో నే పాడెద స్తుతి గీతం

నీవె నా తోడుగా – నీవె నా నీడగా

ఆత్మతో నింపుమా – శక్తి నా కొసగుమా

నా చేయి పట్టి నన్ను నీతో నడుపుము దేవా            || నీ దయలో ||

English Lyrics

Nee Dayalo Nee Krupalo Lyrics in Telugu

Nee Dayalo Nee Krupalo Kaachithivi Gathakaalamu –

Nee Dhayalo Nee Needalo Dhachumayaa Jeevithaanthamu

Nee Aathmatho Nanu Nimpumaa – Nee Sevalo Phaliyimpagaa

Dheva…Dhevaa… || Nee Dhayalo ||


1. Kashtakaalam Dhukha Samayam Nannu Vedhinchagaa –

Prana Hithule Nannu Vidachi Velga Nanu Choodagaa (2)

Odharpuvai Naa Chentha Neeve Undinaavu –

Naa Kanneru Nee Kavithalo Raasi Unchinaavu (2)

Yemi Adhbutha Premayaa.. Ye Reethi Paadanayaa

Neeve Naa Maargamu – Neeve Naa Jeevamu

Neeve Naa Gamya,i – Neeve Naa Sarvamu

Naa Manasu Theera Ninnu Paadi Pogadhedha Dhevaa… || Nee Dhayalo ||


2. Ye Yogyathayu Leni Naa Yeda Nee Krupa Choopithivi –

Vatti Paathranu Mahimatho Nimipi Maargamu Neevaithivi (2)

Nee Chittame Naa Yandhu Neraverpavvalani –

Nee Sevaye Naa Swasagaa Kadavaraku Nilavaalani (2)

Naa Madhi Nindenu Aasatho Ne Paadedha Sthuthi Geetham

Neeve Naa Thodugaa – Neeve Naa Needagaa

Aathmatho Nimpumaa – Sakthi Naa Kosagumaa

Naa Cheyipatti Nannu Neetho Nadupumu Dhevaa || Nee Dhayalo ||

Song Credits

Lyrics: Rev D. Sujeev Kumar

Singer: S. P. Balasubramanyam

Music: Jonah

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

How to Play on Keyboard

Nee Dayalo Nee Krupalo Song on Keyboard

Track Music

Nee Dayalo Nee Krupalo Track Music

Ringtone Download

Nee Dayalo Nee Krupalo Ringtone Download

MP3 song Download

Nee Dayalo Nee Krupalo MP3 song Download

More Worship Songs

Click Here for more Telugu Christian Worship Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro