నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే | Na Prathi Avasaram | Vandanam lyrics

నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే | Na Prathi Avasaram || Telugu Christian Thanks Giving Song

Telugu Lyrics

Na Prathi Avasaram Song Lyrics in Telugu

నా ప్రతి అవసరము తీర్చువాడవు నీవే యేసయ్యా

నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చు వాడవు నీవే యేసయ్యా

ఆకలితో నే అలమటించినపుడు – అక్కర నెరిగి ఆదుకున్నవు (2)

వందనము యేసయ్యా – నీకే వందనము యేసయ్యా   || నా ప్రతి ||


1. ఊహించలేని ఆశ్చర్య కార్యములతో – ఏ కొదువ లేక నను కాచుచుంటివి (2)

కష్టాల ఎన్ని వచ్చినా – కరువులెన్ని కలిగినా

నీచేతి నీడ ఎప్పుడు నను దాటి పోదు

వందనము యేసయ్యా – నీకే వందనము యేసయ్యా   || నా ప్రతి ||


2. తప్పి పోయినా త్రోవ మరచిన – నీ కృప నన్ను విడచి వెళ్ళదు (2)

నీ కృప విడచి వెళ్ళదు (2)

నన్ను ఎప్పుడూ యేసయ్యా

నాప్రతి విన్నపం – నీ చెంత చేరును యేసయ్యా – నా ప్రతి ప్రార్థనకు

జవాబు నీవే యేసయ్య (2)

వందనము యేసయ్యా – నీకే వందనము యేసయ్యా

ఏమివ్వ గలను ఎనలేని ప్రేమకై యేసయ్యా వందనము

English Lyrics

Na Prathi Avasaram Song Lyrics in English

Na Prathi Avasaram – Theerchuvaadavu Neeve… Yesayyaa

Naa Prathi Aasa – Neraverchuvaadavu Neeve… Yesayyaa

Aakalitho Ne Alamatinchinappudu – Akkaranerigi Aadhukonnaavu (2)

Vandhanam Yesayyaa – Neeke Vandhanam Yesayyaa   || Na Prathi ||


1. Oohinchaleni Aascharya Kaaryamulatho – Ae Kodhuva Leka Nanu Kaachuchuntivi (2)

Kastaalenni Vachchinaa – Karuvulenni Kaliginaa

Nee Chethi Needa Eppudu Nanu Dhaatipodu

Vandhanam Yesayyaa – Neeke Vandhanam Yesayyaa   || Na Prathi ||


2. Thappipoyinaa Throva Marachinaa – Nee Krupa Nannu Vidachi Velladhu (2)

Nee Krupa – Vidachi Velladhu (2)

Nanneppudu – Yesayyaa..

Naa Prathi Vinnapam – Nee Chentha Cherunesayyaa – Yesayyaa

Naa Prathi Praardhanaku – Javaabu Neeve Yesayyaa – Yesayyaa (2)

Vandhanam Yesayyaa – Neeke Vandhanam Yesayyaa

Emivvagalanu Enaleni Premakai – Yesayyaa… Vandhanam

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Worship Leader 1 and Keys – Sam Alex Pasula

Worship Leader 2 and Acoustic Guitar – Allen Ganta

Worship Leader 3 and Acoustic Guitar – John Erry

Chords

Na Prathi Avasaram Song Chords

[Chorus]

F          Bb   F     C        F       Bb              F

 Naa prathi avasaramu, theerchu vaadavu nevey, Yesaiah

           Bb   F    C         F      Bb

 Naa prathi aa…sha, neraverchuvadavu neeve, Yesaiah

[Interlude]

F Bb C  x4

[Verse]

C             Bb         F

 Aakali tho ne alamatichi napudu

C           Bb      F

 Akaranerigi adukunavu

[Chorus]

Bb    C   Dm  F          Bb    C   Dm   F

 Vandanam Yesaiah, Neeke Vandanam  Yesaiah

[Bridge]

F          Bb   F     C        F       Bb              F

 Naa prathi avasaramu, theerchu vaadavu nevey, Yesaiah

           Bb   F    C         F      Bb

 Naa prathi aa…sha, neraverchuvadavu neeve, Yesaiah

[Verse]

C            Bb       F

 Uhinchaleni Ashcharya Karyamulatho

C                Bb        F

 Ea Kodhuvu Leeka Nanu Kachuchuntivi

Bb                 F

 Kastaleni Vachina, Karuvuleni Kaligina

Bb                     F

 Nee chati needa epudu, Nanu Dhaatipodu

[Chorus]

Bb    C   Dm  F          Bb    C   Dm  F

 Vandanam Yesaiah, Neeke Vandanam Yesaiah

[Bridge]

F          Bb   F     C        F       Bb              F

 Naa prathi avasaramu, theerchu vaadavu nevey, Yesaiah

           Bb   F    C         F      Bb

 Naa prathi aa…sha, neraverchuvadavu neeve, Yesaiah

Mp3 Song Download

Na Prathi Avasaram Mp3 Song Download

More Thanks Giving Songs

Click Here for more Telugu Thanks Giving Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro