దేవాది దేవుడవే దీనాతి దీనుడవై | Dhevadhi Dhevudave Dheenathi Dhenudavai Song lyrics

దేవాది దేవుడవే దీనాతి దీనుడవై | Dhevadhi Dhevudave Dheenathi Dhenudavai Song lyrics || Telugu Christmas Song

Telugu Lyrics

Dhevadhi Dhevudave Dheenathi Dhenudavai lyrics in Telugu

సర్వశక్తి గల దేవా నీకే స్తోత్రమేసయ్య – సర్వాదికరివి నీవే హల్లెలూయా (2)

హల్లెలూయా…. యేసయ్య – హల్లెలూయా…. యేసయ్య (2) || సర్వశక్తి గల ||


1. దేవాది దేవుడవేదీనాతి దీనుడవై (2) – పుట్టావు పశుల పాకలో (2)

దేవాది దేవుడవే – దీనతి దీనుడవై (2) – పుట్టావు పశుల పాకలో (2)

తగ్గించుకున్నవు నేలమట్టుకు నీవు (2)

హెచ్చింపబడితివి నింగి దాటి (2)

హల్లెలూయా…. యేసయ్య – హల్లెలూయా…. యేసయ్య (2) || సర్వశక్తి గల ||


2. నీతిమంతుని చూడ – ఒక్కడైనను లేని (2) – పాపాల ఈ జగతి లో..(2)

నీతిమంతుని చూడ – ఒక్కడైనను లేని (2) – పాపాల ఈ జగతి లో..(2)

శుద్దుడై వచ్చావు – రక్తాన్ని కార్చావు (2)

మా పాప భారం నీ భుజమున మోసావు – ప్రాణాన్ని పెట్టి నీవు తిరిగీ లేచావు

హల్లెలూయా…. యేసయ్య – హల్లెలూయా…. యేసయ్య (2) || సర్వశక్తి గల ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

More Christmas Songs

Click here for more Latest Telugu Christmas Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro