నా నీతికి ఆధారమా | Naa Neethiki Aadharama Song Lyrics

Telugu Lyrics

Naa Neethiki Aadharama Song Lyrics in Telugu

నా నీతి కి ఆధారమా… – నిబంధన మందసమా (2)

అనుబంధమా – మకరందమా – నాలో ఆనందమా (2)

మహనీయుడా యేసయ్యా – ఆరాధన నీకేనయ్యా (2)     || నా నీతికి ||


1. నీ ప్రేమ నాపై – ద్వజముగా నిలిపినావు (2)

ఇమ్మానుయేలువై – అన్నీ వేళలా – ఆదుకున్నావులే (2)

అలసిన నా ఆశ – తృప్తి పరచగా (2)

అంకితమైనావులే – కృపలో దాచావులే (2)      || మహా నీయుడా ||


2. నీ రూపు నాలో ఏర్పరచగా నెంచినావు (2)

పరమకుమ్మరివై నీ పోలికగా మలచుచున్నావులే (2)

నా శ్రమలన్నీ నీ మహిమ ఎదుట (2)

నన్ను నిలిపేనులే – నీ వలె మారెనులే (2)      || మహా నీయుడా ||


3. నీ దృష్టి నాపై నిలిపి బోధించినావు (2)

దేవుడవై నీవు నా ముందుగా నిలిచి గెలిపించినావు (2)

అవమానించినా శత్రువు ఎదుట (2)

నన్ను ఘనపరచినావు – నా పక్షమై నిలచినావు (2)      || మహా నీయుడా ||


English Lyrics

Naa Neethiki Aadharama Song Lyrics in English

Naa Neethiki Aadharama Nibhandhana Mandhasamaa (2)

Anubhandhamaa – Makarandhamaa – Naalo Anandhamaa (2)

Mahaneeyudaa Yesayyaa – Aaradhana Neekenayyaa (2)     || Naa Neethiki ||


1.Nee Prema Naapia – Dhwajamugaa Nilipinaavu (2)

Immanuyeluvai – Annivelalaa – Aadhukunnavule (2)

Alasina Naa Aasa – Thrupthi Parachagaa (2)

Ankithamainavule -Krupalo Dhaachavule  (2)       || Mahaneeyudaa ||


2.Nee Roopu Naalo Yerparachagaa Nenchinaavu (2)

Paramakummarivai Nee Polikagaa Malachuchunnavule (2)

Naa Sramalannee Nee Mahima Yedhuta (2)

Nannu Nilipenule – Nee Vale Maarenule  (2)      || Mahaneeyudaa ||


3. Nee Dhrusti Naapai Nilipi Bondhinchinaavu  (2)

Dhevudavai Nee Naa Mundhugaa Nilichi Gelipinchinavu (2)

Avamaaninchinaa Sathruvu Yedhuta (2)

Nannu Ghanaparachinaavu – Naa Pakshamai Nilichinaavu  (2)     || Mahaneeyudaa ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Naa Neethiki Aadharama Song Lyrics

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro