నీవే నా దేవుడవు ఆరాధింతును | Neeve Na Devudavu Aradhinthunu

నీవే నా దేవుడవు ఆరాధింతును | Neeve Na Devudavu Aradhinthunu || Telugu Christian Worship Song

Telugu Lyrics

Neeve Na Devudavu Aradhinthunu Lyrics in Telugu

నీవే నా దేవుడవు ఆరాధింతును – నీవే నా రాజువు కీర్తించెదను (2)

1. మరణమును జయించిన మృత్యుంజయుడవు నీవే

మరణమునుండి జీవముకు నను దాటించావు

పరలోకమునుండి వెలుగుగా వచ్చి మార్గము చూపితివి

చీకటినుండి వెలుగునకు నను నడిపించావు

హోసన్నా మహిమా నీకే – హోసన్నా ప్రభావము రాజునకే (2)

నీవే… నీవే… – నీవే… నీవే…. (2)


2. పాపిని నను కరుణించిన కరుణామయుడవు నీవే

విలువైన నీ కృపచే నను రక్షించావు

కలువరిలో మరణించి నీ ప్రేమను చూపితివి

పాపమును క్షమియించి నను విడిపించావు

హోసన్నా మహిమా నీకే – హోసన్నా ప్రభావము రాజునకే (2)

నీవే… నీవే… – నీవే… నీవే…. (2)

English Lyrics

Neeve Na Devudavu Aradhinthunu Lyrics in English

Neeve Na Devudavu Aradhinthunu – Neeve Naa Raajuvu Keerthinchedhanu (2)

1. Maranamunu Jayinchina Mruthyunjayudavu Neeve

Maranamunundi Jeevamuku Nanu Dhaatinchaavu

Paralokamunundi Veluguga Vachchi Maargamu Choopithivi

Cheekatinundi velugunaku Nanu Nadipinchaavu

Hosanna Mahima Neeke – Hosanna Prabhaavamu Raajunake (2)

Neeve… Neeve… – Neeve… Neeve… (2)


2. Paapini Nanu Karuninchina Karunaamayudavu Neeve

Viluvaina Nee Krupache Nanu Rakshinchaavu

Kaluvarilo Maraninchi Nee Premanu Choopithivi

Paapamunu Kshamiyinchi Nanu Vidipinchaavu

Hosanna Mahima Neeke – Hosanna Prabhaavamu Raajunake (2)

Neeve… Neeve… – Neeve… Neeve… (2)

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Lyricist: Kripal Mohan

Chords

Neeve Na Devudavu Song Chords

A             E               F#m    D

Neeve Na Devudavu Aaradinthunu

A             E          F#m      D

Neeve Na Rajuvu Keerthinchedanu

F#m             D

Maranamunu Jayinchina

A                          E

Mruthyunjayudavu Neeve

F#m                    D

Maranamu Nundi Jeevamuku

A               E

Nanu Datinchaavu

C#m  F#m D                  E

Hosanna    Mahima Neeke

C#m  F#m D                     E

Hosanna Prabhavamu Rajunake

A        F#m    D         E

Neeve Neeve Neeve Neeve

Please Repeat the Same Chords for another Verse.

More Worship Songs

Click Here for more Telugu Christian Worship Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro