అమ్మ కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా | Amma Kanna Minna O Yesayya

అమ్మ కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా | Amma Kanna Minna O Yesayya || Telugu Christian Worship Song

Telugu Lyrics

Amma Kanna Minna O Yesayya Lyrics in Telugu

అమ్మ కన్న మిన్న యేసయ్యా – నాన్న కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా (2)

నీ ప్రేమ మరువ లేనిది ఆ… ఆ… – నీ కృప అంతము కానిది (2)


1. ఓ తల్లి తన బిడ్డను మరచునా – వారైనా మరచినా నేను మరువను (2)

అని వాగ్ధానమిచ్చిన నా యేసయ్యా (2)       || నీ ప్రేమ ||


2. ఓ తండ్రి తన కుమారుడు చేపనడిగితే – చేపను గాక తండ్రి పామునిచ్చునా (2)

పరలోకపు తండ్రి వానికంటె శ్రేష్టుడే కాదా (2)   || నీ ప్రేమ ||


3. ఓ తండ్రి తన కుమారుడు రొట్టెనడిగితే – రొట్టెను గాక తండ్రి రాతినిచ్చునా (2)

పరలోకపు తండ్రి వానికంటె శ్రేష్టుడే కాదా (2)    || నీ ప్రేమ ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

More Worship Songs

Click Here for more Telugu Christian Worship Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro