ఎన్నెన్నో మేళ్ళను చేసితివి | Ennenno Melulu Chesithivi Song Lyrics

ఎన్నెన్నో మేళ్ళను చేసితివి | Ennenno Melulu Chesithivi Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song

Telugu Lyrics

Ennenno Melulu Chesithivi Lyrics in Telugu

ఎన్నెన్నో మేళ్ళను చేసితివి – ఎటుల స్తోత్రించెదన్ – నేనెటుల స్తోత్రించెదన్ (2)

నాదు రాజా నీకే స్తోత్రం – నాదు రాజా నీకే స్తోత్రం (2)    || ఎన్నెన్నో ||


1. దీనుడనైయుంటిన్ దయతో దలచితి –

దేవర నిన్నే స్తుతింతున్ – దేవర నిన్నే స్తుతింతున్ (2)

 నాదు రాజా నీకే స్తోత్రం – నాదు రాజా నీకే స్తోత్రం (2)    || ఎన్నెన్నో ||


2. బలహీనుడనుచు త్రోయక నన్ను –

బలమిచ్చి బ్రోచితివే  – బలమిచ్చి బ్రోచితివే  (2)

నాదు రాజా నీకే స్తోత్రం – నాదు రాజా నీకే స్తోత్రం (2)    || ఎన్నెన్నో ||


3. పాపము చేత మృతిపొందియుంటిన్ –

కృపచే రక్షించితివి – కృపచే రక్షించితివి (2)

నాదు రాజా నీకే స్తోత్రం – నాదు రాజా నీకే స్తోత్రం (2)    || ఎన్నెన్నో ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

More Worship Songs

Click Here for more Telugu Christian Worship Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro