యేసు క్రీస్తే దేవుడు | Yesu Kristhe Devudu Song Lyrics

Telugu Lyrics

Yesu Kristhe Devudu Song Lyrics in Telugu

యేసు క్రీస్తే దేవుడు…లోకానికి రక్షకుడు..

సర్వ సృష్టిలో సర్వ యుగములో పూజ్యనీయుడు ఆయనే (2)

యేసు క్రీస్తే దేవుడు…లోకానికి రక్షకుడు..

సర్వ సృష్టిలో సర్వ యుగములో పూజ్యనీయుడు ఆయనే

ఆరాధనా ఆరాధనా ప్రతినోట ఆరాధనా. ఆరాధనా ఆరాధనా..

ఆరాధనా ఆరాధనా జగమంత ఆరాధనా యేసయ్యకు ఆరాధనా. (2)

1. సర్వ సృష్టికర్త ఆది సంభూతుడు ఆల్ఫయు ఒమెగయు యేసే..

సర్వ సక్తిమంతుడు సర్వాధికారి వేల్పులలో పరిశుద్ధుడు ఆయనే. (2)

భువియందు పరమందు పూజింపబడుతున్న గొప్పదేవుడు యేసు దేవుడు…(2)

ఆరాధనా ఆరాధనా ప్రతినోట ఆరాధనా. ఆరాధనా ఆరాధనా..

ఆరాధనా ఆరాధనా జగమంత ఆరాధనా యేసయ్యకు ఆరాధనా. (2) (యేసు క్రీస్తే)

2. పాపశాపము తొలగించగా సిలువమరణము నొందెను..

మరణపు ముల్లును విరచి పునరుద్ధానుడై లేచెను.. (2)

పాపమెరుగని పరిశుద్ధుని వేడు.. నీ శాపము తొలగించును యేసుదేవుడు… (2)

ఆరాధనా ఆరాధనా ప్రతినోట ఆరాధనా. ఆరాధనా ఆరాధనా..

ఆరాధనా ఆరాధనా జగమంత ఆరాధనా యేసయ్యకు ఆరాధనా. (2) (యేసు క్రీస్తే)

3. అయిదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఐదువేలకు పంచెను..

చెవిటి మూగ గ్రుడ్డివారిని కుష్ఠరోగులను బాగుచేసేను. (2)

రోగ బాధలు కరువు దుఃఖములు తీసివేయును యేసు దేవుడు… (2)

ఆరాధనా ఆరాధనా ప్రతినోట ఆరాధనా. ఆరాధనా ఆరాధనా..

ఆరాధనా ఆరాధనా జగమంత ఆరాధనా యేసయ్యకు ఆరాధనా. (2) (యేసు క్రీస్తే)

English Lyrics

Yesu Kristhe Devudu Song Lyrics in English

Yesu Kristhe Devudu.. Lokaniki Rakshakudu..

Sarva Srustilo Sarvayugamulo Poojyaneeyudu Ayane (2)

Yesu Kristhe Devudu.. Lokaniki Rakshakudu..

Sarva Srustilo Sarvayugamulo Poojyaneeyudu Ayane

Aaradhanaa Aaradhanaa Prathinota Aaradhanaa Aaradhanaa Aaradhanaa

Aaradhanaa Aaradhanaa Jagamanthaa Aaradhanaa Yesayyaku Aaradhanaa (2)

1.Sarva Srushtikartha Aadhi Sambhuthudu Alphayu Omegayu Yese

Sarva Sakthimanthudu Sarvaadhikaari Velpulalo Parishuddudu Ayane (2)

Bhuviyandhu Paramandhu Poojimpabaduthunna Goppa Dhevudu Yesu Dhevudu (2)

Aaradhanaa Aaradhanaa Prathinota Aaradhanaa Aaradhanaa Aaradhanaa

Aaradhanaa Aaradhanaa Jagamanthaa Aaradhanaa Yesayyaku Aaradhanaa (2) (Yesu Kreesthe)

2.Papasaapamu Tholaginchaga Siluva Maranamu Nondhenu..

Maranapu Mullunu Virachi Punarudhanudai Lechenu..(2)

Paapamerugani Parisudduno Vedu..Nee Saapamu Tholaginchunu Yesudhevudu..(2)

Aaradhanaa Aaradhanaa Prathinota Aaradhanaa Aaradhanaa Aaradhanaa

Aaradhanaa Aaradhanaa Jagamanthaa Aaradhanaa Yesayyaku Aaradhanaa (2) (Yesu Kreesthe)

3.Ayidhu Rottelu Rendu Chepalu Ayidhuvelaku Panchenu…

Cheviti Mooga Gruddivaarini Kushturogulanu Baaguchesenu (2)

Roga Baadhalu Karuvu Dhukhamulu Theesiveyunu Yesu Dhevudu…(2)

Aaradhanaa Aaradhanaa Prathinota Aaradhanaa Aaradhanaa Aaradhanaa

Aaradhanaa Aaradhanaa Jagamanthaa Aaradhanaa Yesayyaku Aaradhanaa (2) (Yesu Kreesthe)

Song Credits

Lyrics,Tune and Produced by: Samuel Nethala

Vocals: Samuel Nethala, Joshua Gariki, David Joel

Music: Sudhakar Rella

Mix & mastered by: Arif Dani

Dop and Editing: Rex Rejoys

Title Art: Devanand Saragonda

Design: Manohar Golla

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

https://www.youtube.com/watch?v=A1vuQdjLvK4

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro