తెల్లగ తెలవారక ముందే | Thellaga Thelavaraka Mundhe

Telugu Lyrics

Thellaga Thelavaraka Mundhe Song Lyrics in Telugu

తెల్లగ తెలవారక ముందే – తొలి కోడికూయక ముందే (2)

లేచినాడు యేసు దేవుడు (2)

సమాధి గుండె చీల్చినాడే మృత్యుంజయుడు (2)    || తెల్లగ తెలవారక ||


1. ఈ గుడిని పడగొట్టమన్నాడే – మూడు రోజుల్లో లేపుతానన్నాడే (2)

తన దేహము గూర్చి ఈ మాట చెప్పినాడే (2)

మాట తప్పని వాడు చేసి చూపినాడే (2)     || తెల్లగ తెలవారక ||


2. స్త్రీలు సుగంధాలు సిద్ధపరచినారే – యేసు దేహానికి పూయాలని తలచినారే (2)

తిరిగి లేస్తనన్న యేసు మాట మరచినారే (2)

ఖాళి సమాధిని చూసి నిజమునెరిగినారే (2)      || తెల్లగ తెలవారక ||

English Lyrics

Thellaga Thelavaraka Mundhe Song Lyrics in English

Thellaga Thelavaraka Mundhe– Tholi Kodi Kuyaka Mundhe (2)

Lecchindhaadu Yesu Devudu (2)

Samaadhi Gunde Cheelchinaade Mrutyunjayudu (2)     || Thellaga Thelavaraka ||


1. Ee Gudini Padagottamannaade – Moodu Rojullo Leputhaanannaade (2)

Thana Dhehamu Goorchi Ee Maata Cheppinaade (2)

Maata Thappani Vaadu Chesi Choopinaade (2)     || Thellaga Thelavaraka ||


2. Streelu Sugandhaalu Siddhaparachinaare – Yesu Dhehaaniki Pooyaalani Thalachinaare (2)

Thirigi Lesthananna Yesu Maata Marachinaare (2)

Khaali Samaadhinu Choosi Nijamuneriginaare (2)     || Thellaga Thelavaraka ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Vocals: A R Stevenson

More Easter Songs

Click Here for more Easter Songs

More A R Stevenson Songs

Click Here for more A R Stevenson Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro