దేవుడే నాకాశ్రయంబు | Devude Naakasrayambu Lyrics

దేవుడే నాకాశ్రయంబు | Devude Naakasrayambu Lyrics || Andhra Kraisthava Keerthanalu

Telugu Lyrics

Devude Naakasrayambu Lyrics in Telugu

దేవుడే నాకాశ్రయంబు – దివ్యమైన దుర్గము

మహా వినోదు డాపదల – సహాయుడై నన్ బ్రోచును

అభయ మభయ మభయ మెప్పు

డానంద మానంద మానంద మౌగ       || దేవుడే ||


1. పర్వతములు కదిలిన నీ – యుర్వి మారు పడినను

సర్వమున్ ఘోషించుచు నీ – సంద్ర ముప్పొంగినన్     || అభయ ||


2. దేవుడెప్డు తోడుగాగ – దేశము వర్ధిల్లును

ఆ తావు నందు ప్రజలు మిగుల – ధన్యులై వసింతురు    || అభయ ||


3. రాజ్యముల్ కంపించిన భూ – రాష్ట్రముల్ ఘోషించిన

పూజ్యుండౌ యెహోవా వైరి – బూని సంహరించును     || అభయ ||


4. విల్లు విరచు నాయన తెగ – బల్లెము నరకు నాయన

చెల్ల చెదర జేసి రిపుల – నెల్లద్రుంచు నాయనే        || అభయ ||


5. పిశాచి పూర్ణ బలము నాతో – బెనుగులాడ జడియును

నశించి శత్రు గణము దేవు – నాజ్ఞ వలన మడియును    || అభయ ||


6. కోటయు నాశ్రయమునై యా – కోబు దేవు డుండగా

ఏటి కింక వెరవ వలయు – నెప్డు నాకు బండుగ       || అభయ ||

English Lyrics

Devude Naakasrayambu Lyrics in English

Devude Naakasrayambu – Dhivyamaina Dhurgamu

Mahaa Vinodhu Daapadhala – Sahaayudai Nan Brochunu

Abhaya Mabhaya Mabhaya Meppu

Daanandha Maanandha Maanandha Mouga        || Devude ||


1. Parvathamulu Kadilina Nee – Yurvi Maaru Padinanu

Sarvamun Ghoshinchuchu Nee – Sandhra Mupponginan    || Abhaya ||


2. Devudepdu Thodugaaga – Dheshamu Vardhillunu

Aa Thaavu Nandhu Prajalu Migula – Dhanyulai Vasinthuru     || Abhaya ||


3. Raajyamul Kampinchina Bhoo – Raashtramul Ghoshinchina

Poojyundou Yehovaa Vairi – Booni Samharinchunu    || Abhaya ||


4. Villu Virachu Naayana Thega – Ballemu Naraku Naayana

Chella Chedhara Jesi Ripula – Nelladhrunchu Naayane     || Abhaya ||


5. Pisaachi Poorna Balamu Naatho – Benugulaada Jadiyunu

Nahinchi Sathru Ganamu Dhevu – Naagna Valana Madiyunu     || Abhaya ||


6. Kotayu Naasrayamunai Yaa – Kobu Dhevu Dundaga

Yeti Kinka Verava Valayu – Nepdu Naaku Banduga     || Abhaya ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Lyricist: Rev Paradesi Panthangani

Chords

Devude Naakasrayambu Song Chords

[Chorus]

D#       G#          D#        G#   D#

దేవుడే నాకాశ్రయంబు – దివ్యమైన దుర్గము

D#          G#          D#          G#   D#

మహా వినోదు డాపదల – సహాయుడై నన్ బ్రోచును

D#      Gm    D#     G#

అభయ మభయ మభయ మెప్పు

Fm      G#             A#

డానంద మానంద మానంద మౌగ


 [Verse 1]

D#          G#          D#           G#

పర్వతములు కదిలిన నీ – యుర్వి మారు పడినను

D#          G#        A#   D#        G#    D#

సర్వమున్ ఘోషించుచు నీ – సంద్ర ముప్పొంగినన్       || అభయ ||

Ringtone Download

Devude Naakasrayambu Ringtone Download

More Andhra Kraisthava Keerthanalu

Click Here for more Andhra Kraisthava Keerthanalu

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro