ఉత్సాహ గానము చేసెదము | Utsaha Ganamu Chesedamu Lyrics

ఉత్సాహ గానము చేసెదము | Utsaha Ganamu Chesedamu Lyrics || Hosanna Ministries Worship Song

Telugu Lyrics

Utsaha Ganamu Chesedamu Song Lyrics in Telugu

ఉత్సాహ గానము చేసెదము – ఘనపరచెదము మన యేసయ్య నామమును (2)

హల్లెలూయ యెహోవ రాఫా.. – హల్లెలూయ యెహోవ షమ్మా.. –

హల్లెలూయ యెహోవ ఈరే.. – హల్లెలూయ యెహోవ షాలోమ్.. (2)


1.అమూల్యములైన వాగ్ధానములు – అత్యధికముగా ఉన్నవి (2)

వాటిని మనము నమ్మినయెడల – దేవుని మహిమను ఆనుభవించెదము (2)    || హల్లెలూయ ||


2.వాగ్ధాన దేశము పితరులకిచ్చిన – నమ్మదగిన దేవుడాయన (2)

జయించిన వారమై అర్హత పొంది – నూతన యెరుషలేం ఆనుభవించెదము (2)     || హల్లెలూయ ||

English Lyrics

Utsaha Ganamu Chesedamu Song Lyrics in English

Uthsaaha Gaanamu Chesedamu – Ghanaparachedamu Mana Yesayya

Naamamunu (2)

Hallelooya Yehova Raaphaa – Hallelooya Yehova Shammaa

Hallelooya Yehova Eere – Hallelooya Yehova Shaalom (2)


1.Amulyamulaina Vaagdhaanamulu – Athyadhikamugaa Unnavi (2)

Vaatini Manamu Namminayedala – Devuni Mahimanu Anubhavinchedamu (2)

|| Halleluya ||


2.Vaagdhaana Deshamu Pitharulakichchina – Nammadagina Devudaayana (2)

Jayinchina Vaaramai Arhatha Pondi – Noothana Yerushalem Anubhavinchedamu (2)

|| Halleluya ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు.

దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Chords

Utsaha Ganamu Chesedamu Song Chords

Emr                                       D                    C             D Emr

ఉత్సాహ గానము చేసెదము – ఘన పరచెదము మన యేసయ్య నామమును  (2)

Emr                      D                                         C 

హల్లెలూయ యెహోవ రాఫా – హల్లెలూయ యెహోవ షమ్మా

                               Amr               G              Emr 

హల్లెలూయ యెహోవ ఈరే – హల్లెలూయ యెహోవ షాలోమ్ (2)


 Emr                  C                 D                 Emr

1.అమూల్యములైనవాగ్ధానములు – అత్యధికముగాఉన్నవి  (2)

Emr       D          D          C     C       B/Bmr          C D   Emr               

వాటిని మనము నమ్మిన యెడల – దేవుని మహిమను అనుభవించెదము (2)  ( హల్లెలూయ )

How to Play on Keyboard

Utsaha Ganamu Chesedamu Song on Keyboard

Track Music

Utsaha Ganamu Chesedamu Track Music

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro