నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి | Nee Charanamule Nammithi

నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి | Nee Charanamule Nammithi || Andhra Kraisthava Keerthanalu

Telugu Lyrics

Charanamule Nammithi Lyrics in Telugu

నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి – నీ పాదములే పట్టితి (2)    || నీ చరణములే ||

1. దిక్కిక నీవే చక్కగా రావే (2)

మిక్కిలి మ్రొక్కుదు మ్రొక్కుదు మ్రొక్కుదు     || నీ చరణములే ||


2. ఐహిక సుఖము – నరసితి నిత్యము (2)

ఆహాహా ద్రోహిని ద్రోహిని ద్రోహిని     || నీ చరణములే ||


3. న్యాయము గాని – నా క్రియలన్ని (2)

రోయుచు ద్రోయకు త్రోయకు త్రోయకు      || నీ చరణములే ||


4. భావము మార్చి – నావెత దీర్చి (2)

దేవర ప్రోవవే ప్రోవవే ప్రోవవే       || నీ చరణములే ||


5. చంచల బుద్ధి – వంచన యెద్ది (2)

ఉంచక త్రుంచవే త్రుంచవే త్రుంచవే     || నీ చరణములే ||


6. చుర్రుకొని యున్న – శోధనలున్న (2)

పట్టు విడ గొట్టవే కొట్టవే కొట్టవే    || నీ చరణములే ||


7. నాచు పిశాచి – నరుకుట గాచి (2)

కాచుకో దాచవే దాచవే దాచవే       || నీ చరణములే ||


8. యేసుని తోడ – నెవ్వరు సాటి (2)

దోసము బాపును బాపును బాపును    || నీ చరణములే ||

English Lyrics

Charanamule Nammithi Lyrics in English

Nee Charanamule Nammithi Nammithi

Nee Paadhamule Pattithi (2)        || Nee Charanamule ||


1. Dhikkika Neeve Chakkaga Raave (2)

Mikkili Mrokkudhu Mrokkudhu Mrokkudhu     || Nee Charanamule ||


2. Aihika Sukhamu – Narasithi Nithyamu (2)

Aahaahaa Dhrohini Dhrohini Dhrohini     || Nee Charanamule ||


3. Nyaayamu Gaani – Naa Kriyalanni (2)

Royuchu Dhroyaku Throyaku Throyaku      || Nee Charanamule ||


4. Bhaavamu Maarchi – Naavetha Dheerchi (2)

Dhevara Provave Provave Provave      || Nee Charanamule ||


5. Chanchala Buddhi – Vanchana Yeddhi (2)

Unchaka Thrunchave Thrunchave Thrunchave     || Nee Charanamule ||


6. Churrukoni Yunna – Sodhanalunna (2)

Pattu Vida Gottave Kottave Kottave       || Nee Charanamule ||


7. Naachu Pishaachi – Narukuta Gaachi (2)

Kaachuko Dhaachave Dhaachave Dhaachave     || Nee Charanamule ||


8. Yesuni Thoda – Nevvaru Saati (2)

Dhosamu Baapunu Baapunu Baapunu      || Nee Charanamule ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Lyricist: Purushotthamu Choudhary Garu

More Andhra Kraisthava Keerthanalu

Click Here for more Andhra Kraisthava Keerthanalu

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro