హే ప్రభు యేసు | Hey Prabhu Yesu Lyrics

హే ప్రభు యేసు | Hey Prabhu Yesu Lyrics || Andhra Kraisthava Keerthanalu

Telugu Lyrics

He Prabhu Yesu Lyrics in Telugu

హే ప్రభుయేసు హే ప్రభుయేసు హే ప్రభు దేవసుతా

సిల్వధరా – పాపహరా – శాంతికరా      || హే ప్రభు ||


1. శాంతి సమాధానాధిపతీ – స్వాంతములో ప్రశాంతనిధీ (2)

శాంతి స్వరూపా జీవనదీపా (2)

శాంతి సువార్తనిధీ         || సిల్వధరా ||


2. తపములు తరచిన నిన్నెగదా – జపములు గొలిచిన నిన్నెగదా (2)

విఫలులు చేసిన విజ్ఞాపనలకు (2)

సఫలత నీవెగదా        || సిల్వధరా ||


3. మతములు వెదకిన నిన్నెకదా – వ్రతములుగోరిన నిన్నెగదా (2)

పతితులు దేవుని సుతులని నేర్పిన (2)

హితమతి వీవెగదా       || సిల్వధరా ||


4. పలుకులలో నీ శాంతికధ – తొలకరి వానగా కురిసెగదా (2)

మలమల మాడిన మానవ హృదయము (2)

కలకలలాడె కదా       || సిల్వధరా ||


5. కాననతుల్య సమాజములో – హీనత జెందెను మానవత (2)

మానవ మైత్రిని సిల్వ పతాకము (2)

దానము జేసెగదా        || సిల్వధరా ||


6. దేవుని బాసిన లోకములో – చావుయే కాపురముండె గదా (2)

దేవునితో సఖ్యంబును జగతికి (2)

యీవి నిడితివి గదా       || సిల్వధరా ||


7. పాపము చేసిన స్త్రీని గని – పాపుల కోపము మండె గదా (2)

దాపున జేరి పాపిని బ్రోచిన (2)

కాపరి వీవెగదా      || సిల్వధరా ||


8. ఖాళీ సమాధిలో మరణమును – ఖైదిగ జేసిన నీవే గదా (2)

ఖలమయుడగు సాతానుని గర్వము (2)

ఖండనమాయె గదా      || సిల్వధరా ||


9. కలువరిలో నీ శాంతి సుధా – సెలయేరుగ బ్రవహించె గదా (2)

కలుష ఎడారిలో కలువలు పూయుట (2)

సిలువ విజయము గదా         || సిల్వధరా ||

English Lyrics

Hey Prabhu Yesu Lyrics in English

Hey Prabhu Yesu Hey Prabhu Yesu – Hey Prabhu Deva Suthaa

Silva Dharaa Paapa Haraa Shaanthi Karaa      || Hey Prabhu ||


1. Shaanthi Samaadhaanaadhipathi – Swaanthamulo Prashaantha Nidhi (2)

Shaanthi Swaroopaa Jeevana Dheepaa (2)

Shaanthi Suvaartha Nidhi         || Silva Dharaa ||


2. Thapamulu Tharachina Ninne Gadhaa – Japamulu Golichina Ninne Gadhaa (2)

Viphalulu Jesina Vignaapanalaku (2)

Saphalatha Neeve Gadhaa   || Silva Dharaa ||


3. Mathamulu Vedhakina Ninne Gadhaa – Vrathamulu Gorina Ninne Gadhaa (2)

Pathithulu Devuni Suthulani Nerpina (2)

Hithamathi Veeve Gadhaa || Silva Dharaa ||


4. Palukulalo Nee Shaanthi Katha – Tholakari Vaanaga Gurise Gadhaa (2)

Malamala Maadina Maanava Hrudayamu (2)

Kalakalalaade Kadhaa    || Silva Dharaa ||


5. Kaananathulya Samaajamulo – Heenatha Jendhenu Maanavatha (2)

Maanava Maithrini Silva Pathaakamu (2)

Dhaanamu Jesegadhaa      || Silva Dharaa ||


6. Devuni Baasina Lokamulo – Chaavuye Kaapuramunde Gadhaa (2)

Devunitho Sakhyambunu Jagathiki (2)

Yeevi Nidithivi Gadhaa    || Silva Dharaa ||


7. Paapamu Chesina Sthreeni Gani – Paapula Kopamu Made Gadhaa (2)

Dhaapuna Jeri Paapini Brochina (2)

Kaapari Veeve Gadhaa    || Silva Dharaa ||


8. Khaalee Samaadhilo Maranamunu – Khaidiga Jesina Neeve Gadhaa (2)

Khalamayudagu Saathaanuni Garvamu (2)

Khandanamaaye Gadhaa     || Silva Dharaa ||


9. Kaluvarilo Nee Shaanthi Sudhaa – Selayeruga Bravahinche Gadhaa (2)

Kalusha Yedaarilo Kaluvalu Pooyuta (2)

Siluva Vijayamu Gadhaa    || Silva Dharaa ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Lyricist: A B Maasilaamani

Vocals: L R Eswari Garu

Chords

Hey Prabhu Yesu Song Chords

Chorus

C            Am        C               F

హే ప్రభుయేసు హే ప్రభుయేసు హే ప్రభు దేవసుతా

      C        G          C

సిల్వధరా – పాపహరా – శాంతికరా

C            Am        C

హే ప్రభుయేసు హే ప్రభుయేసు

Verse 1

C            F              Am   G     C

శాంతి సమాధానాధిపతీ – స్వాంతములో ప్రశాంతనిధీ

C            F              Am   G     C

శాంతి సమాధానాధిపతీ – స్వాంతములో ప్రశాంతనిధీ

F    Am      F     C

శాంతి స్వరూపా జీవనదీపా

F    Am      F     C

శాంతి స్వరూపా జీవనదీపా

            F         C         G         C

శాంతి సువార్తనిధీ – సిల్వధరా – పాపహరా – శాంతికరా

C            Am        C

హే ప్రభుయేసు హే ప్రభుయేసు

Repeat the Same Chords for Other Verses

Mp3 song Download

Hey Prabhu Yesu Mp3 song Download

More Andhra Kraisthava Keerthanalu

Click Here for more Andhra Kraisthava Keerthanalu

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro