అందరు నన్ను విడిచిన | Andaru Nannu Vidichina Lyrics

Telugu Lyrics

Andaru Nannu Vidichina Lyrics in Telugu

అందరు నన్ను విడిచిన – నీవు నన్ను విడువనంటివే (2)

నా తల్లియు నీవే – నా తండ్రియు నీవే – నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా (2)


1. వ్యాధులు నన్ను చుట్టినా – బాధలు నన్ను ముట్టినా (2)

నా కొండయు నీవే – నా కోటయు నీవే – నా కొండ కోట నీవే యేసయ్యా (2)


2. లోకము నన్ను విడచినా – నీవు నన్ను విడువనంటివే (2)

నా బంధువు నీవే – నా మిత్రుడ నీవే – నా బంధు మిత్రుడ నీవే యేసయ్యా (2)       


3. నేను నిన్ను నమ్ముకొంటిని – నీవు నన్ను విడువనంటివే (2)

నా తోడుయు నీవే – నా నీడయు నీవే – నా తోడు నీడ నీవే యేసయ్యా (2) || అందరు నన్ను ||

English Lyrics

Andaru Nannu Vidichina Lyrics in English

Andaru Nannu Vidichina – Neevu Nannu Viduvanantive (2)

Na Thalliyu Neeve – Na Thandriyu Neeve – Na Thalli Thandri Neeve Yesayya (2)


1. Vyaadhulu Nannu Chuttina – Baadhalu Nannu Muttina (2)

Na Kondayu Neeve – Na Kotayu Neeve – Na Konda Kota Neeve Yesayya (2)


2. Lokamu Nannu Vidachina – Neevu Nannu Viduvanantive (2)

Na Bandhuvu Neeve – Na Mitrudu Neeve – Na Bandhu Mitruda Neeve Yesayya (2)


3. Nenu Nninu Nammukontini – Neevu Nannu Viduvanantivi (2)

Na Thoduyu Neeve – Na Needayu Neeve – Na Thodu Needa Neeve Yesayya (2) || Andaru Nannu ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Album: Shouts of Joy

Rendered by: Paul Emmanuel

Music composed by: Paul Prasanth

Chords

Andaru Nannu Vidichina Song Chords

Bm                D    Bm                  A

అందరు నన్ను విడచినా – నీవు నన్ను విడువనంటివే  (2)

   Bm              A                 G         F#m      Bm  

నా తల్లియు నీవే  నా తండ్రియునీవే – నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా (2)


Bm                 D    Bm               A

వ్యాధులు నన్ను ముట్టినా – బాధలు నన్ను చుట్టినా (2)

   Bm              A               G         F#m      Bm 

నా కొండయు నీవే నా కోటయు నీవే – నా కొండ కోట నీవే యెసయ్యా (2)

How to Play on Keyboard

Andaru Nannu Vidichina Song on Keyboard

Track Music

Andaru Nannu Vidichina Track Music

Ringtone Download

Andaru Nannu Vidichina Ringtone Download

Mp3 Song Download

Andaru Nannu Vidichina Mp3 Song Download

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro