యేసే నా పరిహారి | Yese Na Parihari

యేసే నా పరిహారి | Yese Na Parihari || Telugu Christian Worship Song

Telugu Lyrics

Yese Na Parihari Lyrics in Telugu

యేసే నా పరిహారి – ప్రియ యేసే నా పరిహారి

నా జీవిత కాలమెల్ల – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి  (2)      || యేసే నా ||


1. ఎన్ని కష్టాలు కలిగిననూ – నన్ను కృంగించె భాదలెన్నో (2)

ఎన్ని నష్టాలు వాటిల్లినా – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి (2)      || యేసే నా ||


2. నన్ను సాతాను వెంబడించినా – నన్ను శత్రువు ఎదిరించినా (2)

పలు నిందలు నను చుట్టినా – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి (2)      || యేసే నా ||


3. మణి మాన్యాలు లేకున్ననూ – పలు వేదనలు వేధించినా (2)

నరులెల్లరు నను విడచినా – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి (2)       || యేసే నా ||


4. బహు వ్యాధులు నను సోకినా – నాకు శాంతి కరువైనా  (2)

నను శోధకుడు శోధించినా – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి  (2)       || యేసే నా ||


5. దేవా నీవే నా ఆధారం – నీ ప్రేమకు సాటెవ్వరూ (2)

నా జీవిత కాలమంతా – నిన్ను పాడి స్తుతించెదను (2)       || యేసే నా ||

English Lyrics

Yese Na Parihari Lyrics in English

Yese Na Parihaari – Priya Yese Naa Parihari

Naa Jeevithakaalamella – Priya Prabhuve Naa Parihaari (2)   || Yese Naa ||


1. Enni Kastalu Kaliginanu.. – Nannu Krunginche Badhalenno..  (2)

Enni Nastalu Vatillinaa.. – Priya Prabhuve Naa Parihaari  (2)   || Yese Naa ||


2. Nannu Saathanu Vembadinchinaa – Nannu Sathruvu Yedhirinchinaa (2)

Palu Nindhalu Nanu Chuttinaa – Priaya Prabhuve Naa Parihaari (2)   || Yese Naa ||


3. Mani Maanyalu Lekunnanu – Palu Vedhanalu Vedhinchinaa (2)

Narulellaru Nanu Vidichinaa – Priaya Prabhuve Naa Parihaari (2)   || Yese Naa ||


4. Bahu Vyadhulu Nanu Sokinaa – Naku Saanthi Karuvainaa (2)

Nanu Sodhakudu Sodhinchinaa – Priaya Prabhuve Naa Parihaari (2)   || Yese Naa ||


5. Deva Nee Naa Aadharam – Nee Premaku Saatevaru…(2)

Naa Jeevitha Kaalamanthaa – Ninnu Paadi Sthuthinchedhanu  (2)   || Yese Naa ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Chords

Yese Na Parihari Song Chords

E                   B               A                       E  

యేసే నా పరిహరి – ప్రియ యేసే నా పరిహారి

E                      C#m       B             A B          E

నా జీవిత కాలమెల్ల – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి  (2)


     E                             C#m            A                 E

1. ఎన్నికష్టాలుకలిగినను – నన్నుక్రుంగించెబాధలెన్నో  (2)

     E                    A             B             A   B E          

ఎన్ని నష్టాలు వాటిల్లినా – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి  (2) ( యేసే )

   E                                     C#m              A                 E

2. నన్నుసాతానువెంబడించినా – నను శత్రువు ఎదిరించినా (2)

   E                              A             B             A   B E

పలు నిందలు నను చుట్టినా – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి  (2) ( యేసే )

     E                             C#m            A                 E

How to Play on Keyboard

Yese Na Parihari Song on Keyboard

Track Music

Yese Na Parihari Track Music

More Worship Songs

Click Here for more Telugu Christian Worship Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro