రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య సాంగ్ లిరిక్స్ | Rajulaku Raju Putte Annayya Song

Rajulaku Raju Putte Annayya Song Lyrics

Telugu Lyrics

Rajulaku Raju Putte Annayya Song Lyrics Telugu

రాజులకు రాజు పుట్టెనయ్య ..(2)

రారే చూడ మనమెల్లుదామన్నయ్య (2)..


1.యూదయనే దేశమందన్నయ ..(2)

యూదులకు గోప్ప రాజు పుట్టేనయ్య ..(2)    || రాజులకు ||


2.పశువుల పాకలోరన్నయ్యా..(2)

శిషువు పుట్టే నేడు చుడా రండన్నయ్య ..(2) || రాజులకు ||


3.తారన్ జూచి తుర్పు జ్ఞానులన్నయ్య.. (2)

తరలినారే వారు బేత్లెహేమన్నయ్యా.. (2)    || రాజులకు ||


4.బంగారము సంబ్రాని బోలమన్నయ్య.. (2)

బాగుగనె శ్రీ యేసుకిచిరన్నయ్య.. (2)     || రాజులకు ||


5. ఆడుదామా పాడుదామన్నయ్యా..(2)

కూడి యేసున్ మనమ్ వేడుదామన్నయ్య ..(2)    || రాజులకు ||

English Lyrics

Rajulaku Raju Putte Annayya Song Lyrics English

Rajulaku Raju Puttenayya  (2)

Raare Chuda Manamelluda Mannayya  (2)


1.Yudayane Deshamandannaya (2)

Yudulaku Goppa Raaju Puttenayya (2) || Rajulaku ||


2.Pashuvula Paakalonannayya (2)

Shishuvu Putte Chuda Randannayya (2) || Rajulaku ||


3.Taaran Juchi Turpu Gnanulannayya (2)

Taralinare  Bethlehemannayya (2) || Rajulaku ||


4.Bangaramu Sambranu Bolamannayya (2)

Baaguganu Yesu Kichirannayya (2) || Rajulaku ||


5.Aadudamu Paadudamannayya (2)

Vedukalo Manam Vedudhamannayya (2) || Rajulaku ||

Song Credits

Song By: Joshua Elliot

Song Release By: Bro.Anil Kumar

Video Editing: Annie Elliot

Song Composed By: Unknown Man of God (Still Searching)

Music: Sudhakar Mario

MIXING & MASTERING: SKar DigiPro

Backing Vocals: Monalisa Ebenezer

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Chords

Rajulaku Raju Putte Annayya Song Chords

Em    D  C      D     

Rajulaku Raju Puttenayya  (2)

C        G     C       D   

Raare Chuda Manamelluda Mannayya  (2)

Em    D  C       D


Yudayane Deshamandannaya (2)

C     G        C       D

Yudulaku Goppa Raaju Puttenayya (2)

Em     D  C     D


Pashuvula Paakalonannayya (2)

C           G  C        D

Shishuvu Putte Chuda Randannayya (2)

Em       D   C          D


Taaran Juchi Turpu Gnanulannayya (2)

C       G   C       D

Taralinare  Bethlehemannayya (2)

Em     D     C         D


Bangaramu Sambranu Bolamannayya (2)

C      G  C         D

Baaguganu Yesu Kichirannayya (2)

Em    D  C      D   


Aadudamu Paadudamannayya (2)

C     D        C      D 

Vedukalo Manam Vedudhamannayya (2)

Strumming: D D U D U

How to Play on Keyboard

Rajulaku Raju Putte Annayya Song on Keyboard

Track Music

Rajulaku Raju Putte Annayya Track Music

Ringtone Download

Rajulaku Raju Putte Annayya Ringtone Download

MP3 song Download

Rajulaku Raju Putte Annayya MP3 song Download

More Christmas Songs

Click Here For More Telugu Christmas Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro