నిను పోలిన వారెవరు | Ninu Polina Varevaru Lyrics

నిను పోలిన వారెవరు | Ninu Polina Varevaru Lyrics || Telugu Christian Worship Song

Telugu Lyrics

Ninu Polina Varevaru Song Lyrics in Telugu

నినుపోలిన వారెవరు … మేలు చేయు దేవుడవు – నిన్నే నే నమ్మితిన్ నా దేవా… (2)

నిన్నే నా జీవితమునకు – ఆధారము చేసికుంటిని

నీవు లేని జీవితమంతా – వ్యర్థముగా పోవునయ్యా  (2)

ఎల్షదాయ్.. ఆరాధన – ఎలోహీమ్..  ఆరాధన

అడోనాయ్..  ఆరాధన – యేషువా.. ఆరాధన  (2)


1. కృంగి ఉన్న నన్ను చూచి… కన్నీటిని తుడిచితివయ్యా

కంటిపాప వా..లె కాచి… కరుణతో నడిపితివయ్యా (2)

ఎల్షదాయ్.. ఆరాధన – ఎలోహీమ్..  ఆరాధన

అడోనాయ్..  ఆరాధన – యేషువా.. ఆరాధన  (2)


2. మరణపు మార్గమందు… నడిచిన వేళ యందు

వైద్యునిగా వచ్చి నాకు… మరో జన్మనిచ్చితివయ్యా (2)

ఎల్షదాయ్.. ఆరాధన – ఎలోహీమ్..  ఆరాధన

అడోనాయ్..  ఆరాధన – యేషువా.. ఆరాధన  (2)

ఎల్షదాయ్.. నీకే ఆరాధన – ఎలోహీమ్..  ఆరాధన

అడోనాయ్.. ఆరాధన – యేషువా.. యేషువా..

ఎల్షదాయ్.. ఆరాధన – ఎలోహీమ్.. ఆరాధన

అడోనాయ్.. అడోనాయ్.. – అడోనాయ్..  ఆరాధన..

English Lyrics

Ninu Polina Varevaru Song Lyrics in English

Ninu Polina Vaarevaru – Melu Cheyuu  Devudavu – Ninney Ne Nammithin Naa Dhevaa (2)

Ninne Naa Jeevithamunaku Aadharamu Jesikontini  

Neevuleni Jeevitha Mantha Vyardhamuga Povunayya  (2)

Elshaddai Neekay Aaradhana – Elohim Aaradhana

Adonai Aaradhana – Yeshuva Aaradhana   (2)


1. Krungiunna Nannu Choochi – Kenneeitini Yhudichithivaiya

Kantipapa Vale Kaachi – Karunatho Nadipithivayya (2)

Elshaddai Aaradhana – Elohim Aaradhana

Adonai Aaradhana – Yeshuva Aaradhana   (2)


2. Maranaappu Marga Mandhu – Nadichina Vela Yandhu

Vaidhyuniga Ochi Naaku – Maro Janma Nichithivayya (2)

Elshaddai Aaradhana – Elohim Aaradhana

Adonai Aaradhana – Yeshuva Aaradhana   (2)

Elshaddai Neekay Aaradhana – Elohim Aaradhana

Adonai Aaradhana – Yeshuva… Yeshuva…

Elshaddai Aaradhana – Elohim Aaradhana

Adonai. Adonai… – Adonai. Aaradhana

Song Credits

Lyrics, Tune & Sung by Ps. BENNY JOSHUA

Music arranged & produced by ISAAC.D @ Room19 Studios

Electric Guitars – KEBA JEREMIAH

Bass Guitar – JOHN PRAVEEN

Drums – JARED SANDHY

Mixed by Prem Joseph

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Chords

Ninu Polina Varevaru Song Chords

Key: D Major

Ballad 4/4

D                           A  

Ninupolinivarevaru melu cheyuu devudavu

               G                    A   D

Ninne ne nammithin na Deva​..​ ​//2//​

Pre Chorus​:​

D              Bm                     G                 A

Ninne naa jeevthamunaku aadharamu ​ch​esikontini

D             Bm                 G                        A

neevuleni jeevithamanta vyardhamuga povuniya ​(2)

Chorus

D         Bm                           G            A              D     

Elshaddai (neek​e)​ Aaradhana ​ – ​Elohim Aaradhana

D    Bm             G              A                D

Adonai Aaradhana ​- ​Yeshuva Aaradhana

   D                Bm                 G                 A

1 ​K​rungiunna nannu chuchi k​a​nneeitini thudichitivay​y​a

   D          Bm             G                    A.            D

kantipapa vale kaachi karunatho nadipithivayya (2)

D                   Bm                   G              A

2 Maranappu margamandhu nadichina ​velayandu

D                 Bm                  G                 A               D

vaidhyuniga ​vachhi naaku maro j​a​nma Nichithivayya​ … (2)

How to Play on Keyboard

Ninu Polina Varevaru Song on Keyboard

Track Music

Ninu Polina Varevaru Track Music

Ringtone Download

Ninu Polina Varevaru Ringtone Download

MP3 song Download

Ninu Polina Varevaru MP3 song Download

Benny Joshua Testimony

Click Here

More Worship Songs

Click Here for more Telugu Christian Worship Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro