నిన్నే ప్రేమింతును | Ninne Preminthunu Lyrics

నిన్నే ప్రేమింతును | Ninne Preminthunu Lyrics || Telugu Christian Worship Song

Telugu Lyrics

Ninne Preminthunu Lyrics in Telugu

నిన్నే ప్రేమింతును – నిన్నే ప్రేమింతును – యేసు

నిన్నే ప్రేమింతును – నే వెనుదిరుగా…

నీ సన్నిధిలో మోకరించి – నీ మార్గములో సాగెదా

నిరసించక సాగెదా…. నే వెనుదిరుగా… (2)


1. నిన్నే పూజింతును – నిన్నే పూజింతును – యేసు

నిన్నే పూజింతును – నే వెనుదిరుగా..

నీ సన్నిధిలో మోకరించి – నీ మార్గములో సాగెదా…

నిరసించక సాగెదా…. నే వెనుదిరుగా… (2)


2. నిన్నే కీర్తింతును – నిన్నే కీర్తింతును – యేసు

నిన్నే కీర్తింతును – నే వెనుదిరుగా…

నీ సన్నిధిలో మోకరించి – నీ మార్గములో సాగెదా…

నిరసించక సాగెదా…. నే వెనుదిరుగా…. (2)


3. నిన్నే ప్రార్దింతును – నిన్నే ప్రార్దింతును – యేసు

నిన్నే ప్రార్దింతును – నే వెనుదిరుగా…

నీ సన్నిధిలో మోకరించి – నీ మార్గములో సాగెదా…

నిరసించక సాగెదా…. నే వెనుదిరుగా… (2)


4. నిన్నే ఆరాధింతును – నిన్నే ఆరాధింతును – యేసు

నిన్నే ఆరాధింతును – నే వెనుదిరుగా…

నీ సన్నిధిలో మోకరించి – నీ మార్గములో సాగెదా…

నిరసించక సాగెదా…. నే వెనుదిరుగా…. (2)

English Lyrics

Ninne Preminthunu Lyrics in English

Ninne Preminthunu – Ninne Preminthunu – Yesu

Ninne Preminthunu – Ne Venudhirugaa…

Nee Sannidhilo Mokarinchi – Nee Maargamulo Saagedha..

Nirasinchaka Saagedha… Ne Venudhirugaa… (2)


1. Ninne Poojinthunu – Ninne Poojinthunu – Yesu

Ninne Poojinthunu – Ne Venudhirugaa…

Nee Sannidhilo Mokarinchi – Nee Maargamulo Saagedha

Nirasinchaka Saagedha… Ne Venudhirugaa… (2)


2. Ninne Keerthinthunu – Ninne Keerthinthunu – Yesu

Ninne Keerthinthunu – Ne Venudhirugaa…

Nee Sannidhilo Mokarinchi – Nee Maargamulo Saagedha

Nirasinchaka Saagedha… Ne Venudhirugaa… (2)


3. Ninne Praardhintunu – Ninne Praardhintunu – Yesu

Ninne Praardhintunu – Ne Venudhirugaa…

Nee Sannidhilo Mokarinchi – Nee Maargamulo Saagedha

Nirasinchaka Saagedha… Ne Venudhirugaa… (2)


4. Ninne Aaradhinthunu – Ninne Aaradhinthunu – Yesu

Ninne Aaradhinthunu – Ne Venudhirugaa…

Nee Sannidhilo Mokarinchi – Nee Maargamulo Saagedha

Nirasinchaka Saagedha… Ne Venudhirugaa… (2)

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Lyrics Translator: Aneel Alexander Peram

Chords

Ninne Preminthunu Song Chords

Em              D                                 C                Em

Ninne Preminthunu Ninne Preminthunu Yesu

Em               D                   C                    B7   Em

Ninne Preminthunu Ne Venu Thirugaa

Em                            Am       D

Nee Sannidhilo Mokarinchi

D                            G            B7  Em

Nee Margamulo Saagedha

Em                 Am            B7

Nirasimpaka Saagedha

                         Em

Ne Venu Thiruga


Em              D                                 C                Em

Ninne Sevinthunu Ninne Sevinthunu Yesu

Em               D                   C                B7   Em

Ninne Sevinthunu Ne Venu Thirugaa

Em                            Am       D

Nee Sannidhilo Mokarinchi

D                            G            B7  Em

Nee Margamulo Saagedha

Em                 Am            B7

Nirasimpaka Saagedha

                         Em

Ne Venu Thiruga

Ringtone Download

Ninne Preminthunu Ringtone Download

More Worship Songs

Click Here for more Worship Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro