ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ కల్వరిలోని ప్రేమ | Ascharyamaina Prema Lyrics

ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ కల్వరిలోని ప్రేమ | Ascharyamaina Prema Lyrics || Telugu Christian Good Friday Song

Telugu Lyrics

Ascharyamaina Prema Song Lyrics in Telugu

ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ – కల్వరిలోని ప్రేమ (2)

మరణము కంటె బలమైన ప్రేమది – నన్ను జయించె నీ ప్రేమ (2)    || ఆశ్చర్యమైన ||


1. పరమును వీడిన ప్రేమ – ధరలో పాపిని వెదకిన ప్రేమ (2)

నన్ను కరుణించి ఆదరించి సేదదీర్చి నిత్య జీవమిచ్చే  (2)   || ఆశ్చర్యమైన ||


2. పావన యేసుని ప్రేమ – సిలువలో పాపిని మోసిన ప్రేమ  (2)

నాకై మరణించి జీవమిచ్చి జయమిచ్చి తన మహిమ నిచ్చే  (2)     || ఆశ్చర్యమైన ||


3. శ్రమలు సహించిన ప్రేమ – నాకై శాపము నోర్చిన ప్రేమ (2)

విడనాడని ప్రేమది ఎన్నడూ యెడబాయదు  (2)   || ఆశ్చర్యమైన ||


4. నా స్థితి జూచిన ప్రేమ – నాపై జాలిని జూపిన ప్రేమ (2)

నాకై పరుగెత్తి కౌగలించి ముద్దాడి కన్నీటిని తుడిచే  (2)   || ఆశ్చర్యమైన ||

English Lyrics

Ascharyamaina Prema Song Lyrics in English

Ascharyamaina Prema – Calvaryloni Prema (2)

Maranamu Kante Balamaina Premadhi – Nannu Jayinche Nee Prema  (2)

|| Ascharyamaina ||


1. Paramunu Veedina Prema – Dharalo Paapini Vedhakina Prema  (2)

Nannu Karuninchi Aadharinchi Sedhadheerchi Nithyajeevamichhe  (2)

|| Ascharyamaina ||


2. Paavana Yesuni Prema – Siluvalo Paapini Mosina Prema  (2)

Naakai Maraninchi Jeevamichi Jayamichi Thana Mahima Nichhe  (2)

|| Ascharyamaina ||


3. Sramalu Sahinchina Prema – Naakai Saapamu Norchina Prema  (2)

Vidanaadani Premadhi Ennadoo Yedabaayadhu  (2)   || Ascharyamaina ||


4. Naa Sthithi Joochina Prema – Naapai Jalini Joopina Prema  (2)

Naakai Parugetthi Kaugalinchi Muddhadi Kanneetini Thudiche  (2)   || Ascharyamaina ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Chords

Ascharyamaina Prema Song Chords

Emr          C              D       Emr

ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ-కల్వరిలోని ప్రేమ

 Emr           D                    C               D        C D           Emr     

మరణము కంటే-బలమైన ప్రెమది-  నన్ను జయించె నీ ప్రేమ(2)

Emr               D.      Emr  C              D                  Emr    


1. పరమును వీడిన ప్రేమ ధరలో- పాపిని వెదకిన ప్రేమ(2)

            D             C                                        Emr

నన్ను కరుణించీ, ఆదరించీ, – సేదదీర్చి, నిత్య జీవమిచ్చే (2)

   Emr         D.      Emr   C                  D                   Emr


2. పావన యెసుని ప్రేమ, శిలువలో- పాపిని మోసిన ప్రేమ(2)

       D.                 C                                        Emr

నాకై మరణించీ, జీవమిచ్చి,- జయమిచ్చి తన మహిమ నిచ్చే(2)

    Emr         D       Emr  C              D                    Emr


3. నా స్థితి చూసిన ప్రేమ, నాపై- జాలిని చూపిన ప్రేమ(2)

       D           C                                           Emr

నాకై పరిగెత్తి, కౌగలించి,- ముద్దాడి కన్నీటిని తుడిచే(2)

    Emr           D.      Emr     C           D                  Emr


4. శ్రమలు సహించిన ప్రేమ – నాకై- శాపము నోర్చిన ప్రేమ(2)

      D           C                                Emr

విడనాడనీ, ప్రెమది,- ఎన్నడు ఎడబాయదు(2)   

How to Play on Keyboard

Ascharyamaina Prema Song on Keyboard

Track Music

Ascharyamaina Prema Track Music

Ringtone Download

Ascharyamaina Prema Ringtone Download

MP3 song Download

Ascharyamaina Prema MP3 song Download

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro